Login

Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieStraciłeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Ksiega Gosci Parafii Prawoslawnej Sw Trojcy w Lubinie
Wpisz sie do naszej ksiegi gosci
W ksiedze gosci jest 43 wpisow

(1) 2 3 »

43) Wezwanie do pokuty dla polskich biskupów i księży (+ wideo)
Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
Wyślij email do Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
2019-06-20 13:50
Wezwanie do pokuty dla polskich biskupów i księży
wideo: http://vkpatriarhat.org/pl/?p=16928
https://youtu.be/PKEG_yjB4T8

Szanowni polscy biskupi i księży!
W Polsce został nakręcony dokumentalny film o przemocy seksualnej wewnątrz Kościoła. Wyszło na jaw i to, że Jan Paweł II jest winny w ukrywaniu tych przestępstw. Współczesna inwazja homoseksualizmu i nadużyć w Kościele jest owocem herezji i synkretyzmu. Świadczy o tym Pismo Święte. Cytat z Listu do Rzymian (1, 25-26): “Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy... Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności... mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd...” Krótko mówiąc: herezje + neopogaństwo = homoseksualizm.
Sobór Watykański II milczał na herezje neomodernizmu i tym samym faktycznie je zatwierdził. Niedługo po tym, przenikły one na wszystkie kierunki teologiczne. Jak świadczy Pismo Święte, “Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo“.
Nostra aetate (1965) i duch Asyżu (1986, ....) otworzyli pogaństwu drzwi do Kościoła. Pismo Święte świadczy: “Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu” (1 Kor. 10, 20). Pismo Święte również świadczy, że poganie “stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy” (Rz.1,25).
Owocem jest kara Boża — masowe rosprzestrzenianie się homoseksualizmu w Kościele! Przywódcy kościelni odrzucili prawdziwą skruchę za grzechy przeciw Pierwszego Przykazania, czyli za herezje i bałwochwalstwo! Jest to winą tej hierarchii apostatycznej, że księży, biskupi oraz kardynałowie zatwierdzają homoseksualizm i zboczenia seksualne oraz sami to uprawiają.
Na koniec filmu dokumentalnego podany był fakt, że Jan Paweł II nie tylko milczał o nadużyciach wewnątrz Kościoła, ale nawet wydał tajny dekret, przez który zobowiązał biskupów o nierozgłaszanie o nadużyciach popełnionych przez księży lub biskupów! Tym samym on faktycznie wspierał masowe szerzenie się tej duchowej epidemii oraz antyskruchy w Kościele. Autorzy filmu zadają pytanie: jak Jan Paweł II mógł zostać ogłoszony świętym?
W zeszłym roku, gdy arcybiskup Vigano wystąpił z żądaniem dymisji Franciszka, to argumentował właśnie tym poważnym faktem, że Franciszek był obeznany z przestępstwami homoseksualizmu i pedofilii w Kościele na najwyższych stanowiskach i tuszował je.
Poważne fakty na temat winy Jana Pawła II zaprzeczają jego kanonizację i wskazują na rzeczywistość jego pośmiertnej ekskomuniki. Jeżeli tę rzeczywistość nie brać pod uwagę, to w Kościele nie może nastąpić prawdziwe odrodzenie. Tak samo mają zostać potępione herezje Soboru Watykańskiego II wraz z jego inicjatorami Janem XXIII i Pawłem VI.
Kilka argumentów o nieważności kanonizacji Jana Pawła II:
1) Będąc jeszcze młodym teologiem, Jan Paweł II wydał heretycką książkę, która została wydrukowana w Niemczech, a nie w Polsce. Herezji, znajdujących sie w książce on nigdy się nie wyrzekł.
2) Jan Paweł II w swojej pracy habilitacyjnej kierował się filozofią Maxa Schellera i fenomenologii. W korzeniu on był zainfekowany duchem, zaprzeczającym prawowiernej nauce Kościoła.
3) Jan Paweł II powinien był uświadamiać, że przyjmując urząd papieża, bierze na siebie odpowiedzialność bronić przede wszystkim prawowierną naukę od herezji neomodernizmu, które znajdują się w metodzie historyczno-krytycznej. Herezje te w istocie swojej zaprzeczają Boskość Jezusa Chrystusa, Jego zbawczą ofiarę na krzyżu, prawdziwe i historyczne zmartwychwstanie, Boskie natchnienie Pisma Świętego. Przez milczenie w sprawie herezji został on winny w masowym szerzeniu się tej śmiertelnej infekcji.
Potem ona poszerzyła się na wszystkie kierunki teologiczne. Papież Honoriusz I przez to, że milczał na temat herezji monoteletyzmu, został pośmiertnie wyłączony (ekskomunikowany) z Kościoła jako heretyk. Bardzo wiecęj destrukcyjny wpływ na Kościół niż herezja monoteletyzmu mają herezje neomodernizmu i synkretyzmu. Właśnie te osiągnęli szczyt w okresie 26-letniego pontyfikatu Jana Pawła II. Przynieśli owoce wypędzenia Ducha Świętego z Kościoła i infekowanie homoseksualizmem.
4) Jan Paweł II był zobowiązany od razu na początku swojego pontyfikatu wystąpić przeciwko herezjom II Soboru Watykańskiego, w szczególności przeciwko dekretu Nostra aetate o tzw. szacunku do innych religii oraz naprawić to dokumentem papieskim. On postąpił wręcz przeciwnie. Konkretnym gestem wcielił tę herezję w Kościele w Asyżu w 1986 roku. Przed tym cała papieska kuria ostrzegała go, że tu chodzi o destruktywny synkretyzm, który przeczy nauce Kościoła. Był w pełni świadomy, że tym gestem wcieli heretycki przewrót duchowy! W ten sposób nadużył autorytetu papieskiego w straszny sposób. Duch Chrystusa został zamieniony w ducha antychrysta! Synkretyczny gest w Asyżu był zbrodnią przeciw Bogu i przeciw Kościoła. W Asyżu, szanując pogan, on rozkazał usunąć krzyże w świątyniach. Wtedy poganie zbezcześcili świątynie swoimi mantrami – przywoływaniem demonów. Buddyści nawet postawili Buddę na tabernakulum і czcili go. Razem z Dalajlamą oraz innymi poganami Jan Pawel II modlił się do tzw. jednego boga, którego poganie czcili. Ale tym samym modlił się do diabła.
5) Oprócz Asyżu, on uczynił także inne gesty synkretyczne. Naprzykład, przyjął na czoło znak boga Śiwy od hinduskiej kapłanki oraz pozwolił ukoronować siebie rytualnym pogańskim wieńcem. On z poszanowaniem przyjął Dalajlamę, który uważa siebie wcielonym bogiem, tym samym podając zgubny precedens do synkretyzmu. Jan Paweł II nie tylko jest winien w inwazji neopogaństwa na terytoriach chrześcijańskich, on również zmienił myślenie katolików. Oni przyjęli synkretyzm jak gdyby to było nauką Kościoła. To w zasadzie zlikwidowało prawdziwą misję i otworzyło drzwi do antymisji pogaństwa. Za ten rozkład duchowny on niesie pełną odpowiedzialność.
Również przez niekrytyczną poszanę do Gandhi on spopularyzował tego ojca New Age.
Gest całowania Koranu dał wielkie zgorszenie, jak gdyby nasz Trójjedyny Bóg, Ojciec Syn i Duch Święty byli identyczni z islamskim Allahem. To jest herezja!
To, że on napisał różne adhortacje o moralności katolickiej nie zmienia faktu, że przez herezje on w zasadzie przygotował grunt dla stopniowej legalizacji amoralności w Kościele.
Bez niego Franciszek i niemieccy heretyccy teologowie i biskupi pod przewodnictwem kardynała Marksa nie mogli pozwolić sobie na nadużywanie dzisiaj najwyższych władz kościelnych do likwidacji Bożych praw.
6) Jan Paweł II otworzył drzwi do Kościoła antychrześcijańskiej organizacji masonów. Wprowadzając nowy Kodeks, on skasował karę ekskomuniki dla masonów. W rezultacie w Watykanie zapanowal duch tej półtajnej organizacji.
7) Jan Paweł II odrzucił skruchę i został w takim stanie aż do śmierci. Kontemplacyjne siostry-bazylianki z Albano w 2003 roku zwróciły się do niego przez kard. Dziwisza z ważnym listem. One prosiły go, żeby przed końcem swojego życia uczynił publiczną pokutę i wyznał, że na spotkaniu w Asyżu nie chodziło o pokój, ale w rzeczywistości o zgubny synkretyzm. On odmówił zrobić tę pokutę publiczną i zmarł w herezjach. O tym je swiadkem również kard. Dziwisz.
8) O szacunku Jana Pawła II do Dziewicy Maryi według Grignion de Montforta i o hasłe „Totus Tuus”. Święty Grignion mówi o prawdziwym i fałszyłym szacunku do Dziewicy Maryi.
Prawdziwy szacunek przejawia się tym, że jej duchowi synowie i córki przede wszystkim pełnią prawdziwą pokutę. Niestety Jan Paweł II ani nie głosił, ani nie był przykładem prawdziwej pokuty, lecz robił przeciwnie. Pobożność bez prawdziwej pokuty jest co najmniej wątpliwa.
9) Podróże apostolskie Jana Pawła II w rzeczywistości nie były ani apostolskimi, ani ewangelizacyjnymi. Gdyby w jego autorytecie i obecności prowadził re-ewangelizację kaznodzieja pokuty, to w państwach, do których przyjeżdżał, rzeczywiście nastąpiłoby przebudzenie. Owocną misję, choć z dużo większymi przeszkodami, prowadzi protestancki kaznodzieja Bonnke w Afryce. Jan Paweł II jednak nie stawił przed sobą cel nawrócenia i zbawienia nieśmiertelnych dusz. Dlaczego? Ponieważ miał ducha synkretyzmu – ducha Asyżu, który likwiduje prawdziwą misję.
10) Ciśnienie do beatyfikacji Jana Pawla II było tworzone poprzez manipulacyjne hasło „Santo subito”. Światowe media i ci, którzy przez nie formuje opinię publiczną, celowo wspierali kanonizacje Jana Pawła II i tym samym kanonizacje procesu apostazji w Kościele.
Drodzy polacy! Czy jesteście chętni rozpocząć odrodzenie Kościoła i dzisiaj wystąpić za Pana Jezusa Chrystusa, za Jego Ewangelię i za zbawienie nieśmiertelnych dusz? Jeżeli tak, to musicie odrzucić cały heretycki napływ wprowadzony do Kościoła przez waszego rodaka Karola Wojtyłe. Nie odkładajcie i zróbcie to, dopóki jest jeszcze czas!

Podsumowanie:
Polska z prymasem Wojciechem Polakiem i episkopatem musi pokutować! Bo inaczej masowy odpad od Kościoła nie przestanie.
Szanowny Wojciechu Polak! Czy uświadamiasz, że jako prymas zostałeś odstraszającym przykładem kościelnego kleru? Nadużywasz autorytet Kościoła dla likwdacji prądów odrodzenia i dla promocji islamizacji i ducha rozkładu do Kościoła i narodu. Gdy urząd polski odrzucił kwoty UE i tym samym islamizację własnego narodu, to właśnie Ty kontynuowałeś promocję islamizacji wbrew woli narodu. Swoim milczeniem również zatwierdzasz coroczną paradę gejów! Nigdy nie wzywałeś do ogólnopolskiej manifestacji dla ochrony rodziny i dzieci, których porywa juwenalna justycja! Heretykom, takim jak Kobyliński, nie grozisz żadnymi sankcjami. Natomiast aktywnych księży, którym leży na sercu zbawienie Kościoła i narodu od islamizacji Ty zastraszasz karą suspensy! Biada temu, kto wspiera modlitwe różańcową za ochronę polskich granic od islamizacji! Nadużywasz autorytet kościelny przeciw Bogu, przeciw Kościołowi i przeciw narodowi! Jest to obrzydliwy klerykalizm judasza! Oprócz tego, jest to przestępstwo zdrady stanu.
Szanowny Wojciechu Polak! Jeżeli nie chcesz skończyć tak, jak apostoł Judasz, to musisz publicznie okazać pokutę za zbrodnie przeciw Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała – Kościoła oraz narodu polskiego. Odejdź z urżędu i przyjmij sprawiedliwą karę. Możliwe, że nie wieżysz w piekło i nawet tego się nie boisz, ale z duchem faryzeizmu i apostazji już jedną nogą w nim się znajdujesz.
Odnośnie ukrywania pedofilii, to to również masz na sumieniu. Biskup, który ukrywa przestępczą pedofilię, jest winny współudziału i powinien być sprawiedliwie ukarany jako wspólnik przez sąd świecki. Prawa obowiązują przecież wszystkich obywateli polskich. Przestępczość jest przestępstwem i musi być sprawiedliwie ukarana. Kler nie jest wyjątkiem. Czy może oni są jakąś nietykalną kastą przestępczą, która może bezkarnie popełniać zbrodnie?

Sytuacja dojrzała do tego, że biskupi i księży dzisiaj w swoich świątyniach muszą publicznie przyznać naukę prawowierną i wyrzec się współczesnych herezji i heretyckiego ducha. Wierzący, w interesie własnego zbawienia, muszą wymagać od nich ten krok prawdziwej pokuty:
1) Czy wyrzekasz się metody historyczno-krytycznej w teologii, czyli neomodernizmu i ducha ateizmu, który jest za tym?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)
2) Czy wyrzekasz się ducha, który jest za deklaracją „Nostra aetate” i tzw. ducha Asyżu, który z niej wychodzi – ducha antychrysta?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)
3) Czy wyrzekasz się ducha ideologii gender, która promuje wszyskie formy zboczeń seksualnych LGBTQ?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)
4) Czy wyrzekasz się ducha satanizmu, który stoi za porywaniem i tyranią dzieci poprzez mechanizmy juwenalnej justycji?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)
5) Czy wyrzekasz się szatana i demonów, a przede wszystkim tych, które dzisiaj działają przez różne ukryte formy magii, wróżenia, spirytyzmu (homeopatia, akupunktura, hipnoza, wróżenia przez wahadło…) i ducha New Age?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)
6) Czy wyrzekasz się ducha masonerii i Nowego Porządku Świata, który programuje moralne, duchowe i fizyczne ludobójstwo twojego narodu i ludzkości?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)
7) Czy wierzysz, że za Ciebie i Twoje grzechy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał – prawdziwie i historycznie?
Odpowiedź: (Tak, wierzę)
8) Czy przyjmujesz Pana Jezusa jak swojego Zbawiciela i oddajesz Jemu swoje życie?
Odpowiedź: (Tak)
9) Czy przyjmujesz testament z krzyża, wyrażony słowami Jezusa do ucznia: „Oto Matka twoja” ?
Odpowiedź: (Tak)
10) Czy przyjmujesz w pełności Ducha Świętego, żeby być Chrystusowym martyrem, tak jak apostołowie?
Odpowiedź: (Tak)

Bez tego kroku nie nastąpi duchowe odrodzenie ani w Polsce, ani w Kościele!
Szanowni polscy biskupi, Wy jesteście zobowiązani wezwać kapłanów, żeby usunęli ze swoich świątyń posągi i obrazy Jana Pawła II, bo jego kanonizacja jest nieważna! O tym świadczą obiektywne fakty oraz to, że został on kanonizowany przez jawnego heretyka. Nieważność ustawia bulla Pawła IV Cum Ex Apostolatus Officio i słowo Boże Ga.1,8-9.
Czy teraz też klerykalny prymas Polak będzie suspendować polskich księży za prawdziwą skruchę i pragnienie uratować naród polski?

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze Patriarchatu

4.06.2019

----------------------------------------------------------

Franciszek zmienił Modlitwę Pańską
wideo: http://vkpatriarhat.org/pl/?p=16925
https://youtu.be/Vp1hev-anQE

Franciszek dokonał zmiany w Modlitwie Pańskiej w błaganiu: „nie wodź nas na pokuszenie”. Twierdził, że sformułowanie było niedokładne i sprawiało wrażenie, że Bóg prowokuje człowieka do grzechu. Ciekawe, że o czymś takim nie myśleli apostołowie, męczennicy i święci przez wieki. Żaden z nich nie pomyślał o tym, że Modlitwę Pańską lepiej określi jak sam Pan Jezus.
Dzięki tej pseudoredakcji Franciszka ujawnia się, że w ogóle nie zna podstaw walki o zbawienie nieśmiertelnych duszy. Jest to walka ze złem, które jest w człowieku, nawet z duchem zła - diabłem. Sama pokusa nie jest zła. Jest nam dana do oczyszczenia. Pismo Święte mówi: „Bóg z pokuszeniem wskaże sposób jego pokonania i da Wam sile abyśće mogli przetrwać“ (1Kor 10,13). W próbie – w pokuszeniu – człowiek uczy się zwyciężać, a tym uzyskuje miłosierdzie. Istnieje tu ale ryzyko, że nie wytrwa. Dlatego może uzyskać miłosierdzie w inny sposób a to poprzez modlitwę. Jezus uczy nas prosić: „nie wodź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego!”
Franciszek bojkotuje rzeczywistość, że w Piśmie Świętym są pewne prawdy, które tylko wydają się być sprzeczne.
Bojkotuje również, że Bóg objawia tajemnicę tylko tym, którzy pokutują i idą za Chrystusem. Franciszek unika pokuty, tylko o niej mówi, ale robi odwrotnie. Jeśli podczas zmiany Modlitwy Pańskiej odnosi się do tych ekspertów, którzy nie mają wiary i anulują Słowo Boże, są to eksperci od herezji.
Jaki jest praktyczny wpływ wprowadzonych zmian Franciszka?
1) Przez zmianę nastąpi chaos a przy wspólnej modlitwie, kłótnie, przekrzykiwanie i wrogość wobec siebie.
2) Przez zmianę Modlitwy Pańskiej nastąpi precedens umożliwiający dalsze zmiany, które będą głębiej i głębiej likwidować pozostałości wiary i tradycji.
3) Swoją fałszywą zmianą Franciszek odwraca uwagę od potrzeby podstawowej zmiany, tą jest prawdziwa pokuta, prowadząca do odrodzenia Kościoła, do której wyzwał arcybiskup Carlo Maria Viganò.
W szczególności dzisiaj Franciszek jest zobowiązany do:
1) potępiania herezji neomodernizmu i synkretyzmu, które niszczą Kościół;
2) odwołania swojej herezji w Amoris laetitia;
3) skruszonego przyznania się do ukrywania przestępstw homoseksualnych a nie kłamać publicznie;
4) zniszczenia całej sieci homoseksualnej w najwyższych miejscach Kościoła.
Następnie Franciszek musi zrezygnować z urzędu.
Odwraca uwagę od tego swojego największego obowiązku, zmieniając Modlitwę Pańską. To szczyt hipokryzji. Franciszek działa jako pseudo-lekarz, który zamiast pomagać pacjentowi zagrożonemu krwawieniem, przyspiesza śmierć eutanazją.
Dzisiaj jest w liturgii naprawdę potrzebna zmiana, ale nie w Modlitwie Pańskiej. Konieczne jest pominięcie imienia Franciszka w modlitwach liturgicznych. Jako heretyk utrzymuje urząd papieski niepłatnie! Jego nieważność znajduje potwierdzenie w Piśmie Świętym, Gal 1: 8-9 i bulla Pawła IV.
Najbardziej aktualną i konieczną zmianą dzisiaj jest przestać wspominać Franciszka w liturgii!

+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

9. 6. 2019
W święto Zesłania Ducha Świętego


42) Epiclesis
Byzantine Catholic Patriarchate
Wyślij email do Byzantine Catholic Patriarchate
2019-04-15 15:06
Glory to Jesus Christ!

We bring to Your attention our work on epiclesis. Here is presented the difference between Eastern and Western Liturgy, the biblical foundations of epiclesis, the historical context of its formation, and, most importantly, personal prayer experience.

The Epiclesis /Part one: The Difference between Eastern and Western Liturgy/
http://vkpatriarhat.org/en/?p=15810

The Epiclesis /Part two: The Holy Spirit and the Epiclesis/
http://vkpatriarhat.org/en/?p=15821

The Epiclesis /Part three: The Epiclesis – How to experience the Epiclesis in the Liturgy/
http://vkpatriarhat.org/en/?p=15843

The Epiclesis /Part four: The Epiclesis – The Temple and Iconostasis/
http://vkpatriarhat.org/en/?p=15845


Secretary Bishops of the Byzantine Catholic Patriarchate

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
41) Pozdrawiam wszystkich
Bartosz
Wyślij email do Bartosz Odwiedź stronę
2019-01-28 00:35
Piękne miejsce, które powstało na cześć naszego Pana ! Pozdrawiam jeszcze raz.


40) adam
adrianadrian
Wyślij email do adrianadrian Odwiedź stronę
2018-06-20 16:17
super swietna stronka


39) Czesi i Polacy, powstańmy! (Wideo)
Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
Wyślij email do Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
2018-03-09 15:43
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wysyłamy Wam list-wezwanie Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu do narodu polskiego oraz innych narodów Europy Środkowej ze względu na zagrożenie islamizacj oraz ideologie gender. Wzywamy w Poniedziałek Wielkanocny zorganizować w swoich krajach wielkanocną manifestację w intencji ratunku narodu! Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, powstańcie! Kiedy powstaniecie, Bóg uczyni cud! Obudźcie się z obojętności i pokażcie swój sprzeciw! Niech Poniedziałek Wielkanocny będzie początkiem wielkiego procesu zmartwychwstania narodu!
(Wideo: https://youtu.be/2jHI6pclHtg, https://atlas-9.wistia.com/medias/bc7r8qsyur)

Uprzejmie prosimy o rozprzestrzenianie naszego listu-wezwania.

Bardzo dziękujemy.

Z szacunkiem і modlitwą za naród Polski,

Biskupi sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, vkpatriarhat@mail.ru


Czesi i Morawianie, powstańcie!

Rok 2018 jest rokiem 100-lecia Republiki Czeskiej. A właśnie w tym samym roku powstają dwa wielkie niebezpieczeństwa: grozi ratyfikacja Konwencji Stambulskiej i podpisanie Konwencji Dublin IV!
Co zawiera tak zwana Konwencja Stambulska?
W skrócie: nie chodzi o „Zapobieganie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, ale chodzi o wcielenie samobójczej ideologii gender związanej z wprowadzeniem ponadnarodowego mechanizmu kontroli (tj. GREVIO).
Co to oznacza w praktyce? Ten ponadnarodowy mechanizm będę kraść dzieci z jakiejkolwiek rodziny, i to bez powodu i nieodwracalnie. Tak samo jest w przypadku Norwegii, Finlandii, Francji, Anglii, Niemczech... Ale informacja jest ściśle strzeżoną tajemnicą, więc społeczeństwo o zbrodniach tego systemu neofaszystowskiego wcale nie wie. W wyniku tego ratyfikacja Konwencji Stambulskiej jest gorszą niż podpisanie wyroku śmierci na setki tysięcy bezbronnych dzieci!
A czym jest Dublin IV?
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, czyli i Czechy, zostaną zmuszone przyjmować islamistów, albo płacić miliardowe kary (kara za odmowę 4 migrantów stanowi milion euro, za odmowę 400 migrantów – 1 mld EUR!).
Po podpisaniu „Dublina” prawo decydowania o migrantach zamiast czeskiego rządu będą mieć organizacje non-profit! Potem będą przetransportować migrantów do Republiki Czeskiej bez ograniczeń, zarówno z krajów muzułmańskich, jak i z Niemiec (żeby doszło do tak zwanego zrównoważenia). Właśnie dlatego Dublin IV stwierdza, że kraje V4, tj. Czechy, Słowacja, Polska i Węgry, w pierwszej kolejności będą napełniony imigrantami.
Jednocześnie w Unii Europejskiej ma nastać harmonizacja świadczeń socjalnych, aby migranci z Niemiec lub Szwecji nie wracali do tych krajów. Miesięczny zasiłek na migranta wynosi około 1 000 EUR w Szwecji (30 000 koron), w Niemczech 700 EUR (21 000 koron). Tak nastąpi niezrównoważona różnica między obywatelami czeskimi (zwłaszcza emerytami) i migrantami. Ponadto, według Dublina, islamscy migranci będą uprawnieni dostawać te wspaniały sumy bez pracy!
Z „Dublinem” jest automatycznie powiązany tak zwany „Global Compact”. On jest kontrolowany przez ONZ i realizowany przez organizację non-profit Sorosa. Chodzi o dalszą intensyfikację migracji i de facto o zniesienie granic państwowych.
Czesi i Morawianie, w tym roku decyduje się o istnieniu i nieistnieniu naszego narodu! Islamizacja (Dublin) – to jest jeden karabin maszynowy, skierowany na człowieka, a po drugiej stronie zostaje skierowany drugi – karabin genderu z GREVIO (Stambuł). Wybierz, kim chcesz zostać zastrzelony – jednym lub drugim? Lub oboma? A ludzie o tym wcale nie wiedzą lub nie chcą w to uwierzyć!
Jakie jest rozwiązanie? Obudźcie się z obojętności i pokażcie swój sprzeciw! Wybierzcie życie, odrzućcie śmierć! Wyjdźcie w Wielkanocny Poniedziałek na ulice w każdym miastu i wsi. Nawet jeśli by was było trzy lub pięć, to ma sens! Zaufajcie Bogu jako Dawid, który szedł z procą i pięcioma kamieniami do walki z Goliatem. Bóg dał mu zwycięstwo! Natychmiast zwyciężył pierwszym kamieniem, rzuconym z wiarą. I wy też zwyciężycie odwagą wiary i transparentem, jak procą! Tak, zwyciężycie!
Ten, kto pozostaje obojętny wobec tego wyzwania, będzie odpowiedzialny za samozagładę zarówno siebie, jak i swojego narodu!
Studenci średnich i wyższych szkół, zwłaszcza wy weźmiecie się za organizację manifestacyj w Wielkanocny Poniedziałek (2 kwietnia), każdy w swoim mieście lub wsi!
Niech Poniedziałek Wielkanocny będzie początkiem wielkiego procesu zmartwychwstania narodu!
Czesi i Morawianie, powstańcie!

Zwracam się także do Słowaków, Polaków i Węgrów: w Poniedziałek Wielkanocny zorganizujcie tą wielkanocną manifestację w swoich krajach! Kiedy powstaniecie, Bóg uczyni cud! Tak, uczyni cud. I uratuje wasze narody przed islamizacją i sodomią gender, a następną eksterminacją.

Czesi, Słowacy, Polacy, Węgrzy, powstańmy!


+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

3.03.2018


38) sed
prace
Odwiedź stronę
2017-08-03 11:01
oczywiście


37) Atmosfera
Adam
Wyślij email do Adam Odwiedź stronę
2017-07-21 21:42
Świetna atmosfera do zadumy


36) bultarga
głowa
Wyślij email do głowa Odwiedź stronę
2017-05-04 19:54
świetne słowo


35) wesołych
gonazlez
Wyślij email do gonazlez Odwiedź stronę
2017-04-14 15:13
Święta tuż tuż, najlepszego!


34) sick
fianin
Wyślij email do fianin Odwiedź stronę
2017-03-27 15:14
pozdrowienia serdeczne


33) Słowo dla Polski - Część 2 i 3
Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
Wyślij email do Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
2017-02-20 15:40
Wideo:
„Słowo dla Polski” Część 2
vkpatriarhat.org.ua/en/?p=13781,
youtu.be/IU3lMcOnGzI

„Słowo dla Polski” Część 3
vkpatriarhat.org.ua/en/?p=13784,
youtu.be/PfNES7rs1nk,


Słowo dla Polski
Część 2: Szokująca pozycja: spowiedź przed eutanazją?!

W programie telewizyjnym ksiądz Kobylinski pod czas dyskusji o tak zwanej decentralizacji Kościoła mówił również o kwestii eutanazji, połączonej ze Spowiedzią i Komunią Świetą.
Cytat z programu: „Dwa sprzeczne dokumenty ze sobą zostały wydane w Kanadzie przez Kościuł Katolicki. Cześć biskupów podpisała się pod dokumentem, który mówi, że, tak, kapłan ma towarzyszyć takiej osobie (ktora zdecydowała się na eutanazje), może nawet po odpowiednim rozeznaniu udzielić jej Sakramentów Świętych, można powiedzieć na droge eutanazji. Druga część – biskupi Alberty uznali że takiej decyzji podjąć nie może, że w sytuacji, jeśli ksiądz wie o tym że taka osoba szykuje się do eutanazji, nie powinien jej towarzyszyć, udzielać sakramentów na ostatnią droge i nie powinien również sprawować obrzędów pogrzebowych.”
Odpowiedź: Jak w ogóle mogło dojść do tego, że w takiej kwestii, jak eutanazja, część biskupów eutanazję – samobójstwo – zaakceptowała tym, że pozwoliła księżom udzielać Świętych Sakramentów samobójcam, przed świadomym aktem samobójstwa? Zgoda biskupów jest znakiem, że oni całkowicie ignorują istotę Sakramentu. To nie tylko kwestia duszpasterska, to jest kwestia dogmatyczna.
Heretyccy biskupi, którzy pozwalają, a tym samym promują udzielanie Świętych Sakramentów przed asystowanym samobójstwem (eutanazją), prawdopodobnie nie znają pięć podstawowych warunków spowiedzi, które wiedzą nawet dzieci z Katechizmu: 1) rachunek sumienia, 2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy, 4) wyznanie grzechów, 5) zadośćuczynienie. Kto postanowi popełnić grzech asystowanego samobójstwa, ten nie spełnia ani warunku wzbudzenia żału, ani mocnego postanowienia poprawy, ani prawdziwego wyznania grzechów, bo nie uważa samobójstwo za grzech. Odnosi się to również do biskupa lub księdza, który udziela takiemu człowiekowi rozgrzeszenia i Komunii Świętej. Jest to świętokradzskie udzielanie i przyjęcie Świętych Sakramentów! W ten sposób heretyckie kapłani utwierdzają na drodze do zagłady tych ludzi, którzy zdecydowali się popełnić samobójstwo, i nadużywają w tym celu Świętego Sakramentu. To jest wołające do nieba przestępstwo! Oprócz tego, oni niszczą w człowieku i tą ostatnią krople sumienia, która w nim, być może, jeszcze by mogła obudzić się. Przez swoją heretycką pozycję będą winni w tym, że wkrótce inne ludzie bez najmniejszych wyrzutów sumienia pójdą tą samą drogą samobójstwa do zagłady. Tacy biskupi i księży w ogóle nie liczą się z sądem Bożym i wiecznym potępieniem. Swoim fałszywym humanizmem oni masowo ciągną ludzi do piekła.
Pozycja heretyckich biskupów i księży do Świętych Sakramentów, połączonych z eutanazią, jest pozycją absolutnej niewiary! Dużo ludzi umiera nieoczekiwanie, nie są przygotowane do śmierci. Cierpienia, które Bóg dopuszcza przed śmiercią, z perspektywy wieczności i z punktu widzenia Kościola są dla duszy wielkim błogosławieństwem, bo to jest czas na pokutę. Wtedy i cierpienie zjednoczone z Chrystusem ma nie tylko oczyszczający charakter, ale ta ofiara jest także formą misji i miłości, przede wszystkim dla najbliższych członków rodziny.
Istotą duszpasterstwa tych nieuleczalnie chorych miało by być akcentowanie na Bożą miłość, przejawiającą się w zbawczym cierpieniu Chrystusa na krzyżu. Kapłan miał by wyjaśnić najistotniejsze prawdy, czyli: sens ludzkiego życia i cierpienia, śmierć, Boży sąd, wieczne potępienie w piekle lub życie wieczne w niebie, które aktualnie dotyczą ciężko chorego.
Przed asystowanym samobójstwem – eutanazją – biskup lub kapłan, który nadużywa Spowiedzi i Komunii Świętej, asystuje diabłowi, aby ten w taki sposób zaprowadził oszukaną duszę do piekła!
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w katolickiej wsi nawet małe dzieci z wielkim zaniepokojeniem przeżywali, gdy ktoś był ciężko chory lub umierał. Bały się, żeby ksiądz nie przyszedł zapóźno i jeszcze zdążył na czas przygotować umierającego do przejścia w szczęśliwą wieczność. Ale kiedy duszpasterz nie zdążył przyjść lub kiedy umierający odmówił go przyjąć, to wtedy dzieci ze swoimi rodzicami przeżywali wielki ból, uświadamiając, że taka osoba idzie do wiecznego potępienia. Nawet proste wierzące były nauczone, że w nieoczekiwanej sytuacji, przykładowo w razie awarii lub powaznego wypadku w pracy, gdy już nie ma czasu, aby zawołać księdza, oni sami powinni starać się wzbudzić doskonały żal u umierającego, powtarzając przy nim, lub bezpośrednio do ucha, słówa: „Jezus kocham cię, za grzechy żałuję.” Świadomość konieczności ratowania duszy była wielką motywacją miłości do bliźniego.
Pod wpływem liberalizmu w kościołach katolickich dziś prawie nie mówi się o wieczności, grzechu i odkupicielnej śmierci Chrystusa na krzyżu, ani o ostatecznych rzeczach człowieka. Słyszymy tylko mantrowanie o wspólnym „bogu” z poganami, o potrzebie zaakceptowania islamistów, o tym że powinniśmy mieć współczucie do homoseksualistów... Taka jedność z herezjami i miłość do grzechu jest nowym antyewangeliem, ale taka pozycja prowadzi do piekła.
Postsoborowa atmosfera całkowicie zmieniła myślenie. Statystyki przed Soborem pokazują, że większość katolików przyjmowała sakrament dla chorych – Namaszczenie. Jednakże współczesne statystyki pokazują coś przeciwnego. Większość katolików umierają bez Sakramentów Świętych. Co za paradoks, że w tej sytuacji Kościół nawiązuje dobrowolnym samobójcom świętokradzko przyjmować Sakramenty!
Konferencje biskupie, które zaaprobują udzielania Sakramentów przed eutanazją, tylko udowadniają, że tacy biskupi są heretykami, a więc wszystko, co robią, jest nieważne – i ich „sakramenty” (patrz bulla papieża Pawła IV).
Cytat Kobylinskiego: „W Kanadzie wprowadzono legalną eutanazję..., która tam jest nazywana wspomaganym samobójstwem... Katolicy mieszkający w diecezjach Kanady wschodniej, podjęli diecezję liberalną, to znaczy, że należy udzielać Sakramentów osobom, które prośili o eutanazję, natomiast biskupi diecezji Kanady zachodniej podjęli decyzję przeciwną, to znaczy żeby odmawiać udzielania sakramentów tym katolikom, którzy poprosili o eutanazję.”
Odpowiedź: Na tym przykładzie z Kanady widzimy, że dziś psewdopapierz Francisk umożliwia w obrębie Kościoła Katolickiego oficjalne istnienie herezji wszystkich rodzajów. Ponadto, władzą biskupią oni już wprowadzają się w tzw. praktykę duszpasterską.
Psewdopapierz Francisk całuje nogi transseksualistam, promuje islamizację do każdej parafii, do każdego klasztoru. W adhortacji Amoris Laetitia on zaprzeczył istnienie objektywnych norm moralnych. Ta jego działalność zachęca liberalnych biskupów, księży i wszystkich heretyków w Kościele pozwalać sobie już cokolwiek. Oni mogą zaprzeczyć wszystkie prawdy wiary katolickiej i tą apostazję oficjalnie realizować na praktyce.
Cytat prezentera telewizyjnego: „I to jest tak naprawdę pierwszy taki moment, w którym mamy jawne powiedzenie – duszpasterstwo, no bo to oczewiście oni podkreślają. Nie zmieniamy doktryny. Eutanazja pozostaje złem – to jest zabicie człowieka, człowiek nie ma prawa o to prosić i nie powinien tego robić. Ale po raz kolejny rozchodzi się duszpasterstwo, doktryny i mówi się: ... musimy być z takimi ludźmi.”
Odpowiedź doktora Szałaty: „Nie weobrażam sobie żeby ktoś kto jest w szpitalu, nawet w takiej sytuacji że on chce prosić o eutanazje, żeby ksiądz odmówił żeby przyjść, porozmawiać, wesprzeć. Ale z drugej strony troche tutaj pojawia się wizja Kościoła jako takiego kiosku, w którym się rozdają Sakramenty. A tym czasem chodzi tutaj o bardzo jasną sytuacje. Jeżeli ja w sposób świadomy odrzucam nauczanie Kościoła, to właściwie na czym polega mój związek z Kościołem sakramentalny... Kościół ma głosić miłosierdzie, ale kiedy pan Jezus... do niego przychodzi jawno grzesznica, mówi: „Odpuszczają ci się grzechy, idź i nie grzesz więcej”, a tutaj w tym wypadku kapłan by powiedział: „Odpuszczają ci się grzechy, możesz dalej grzeszyć – możesz ten grzech zrealizować”. Zobaczyłem w internecie argument: przecierz przy wykonywaniu kary śmierci jest ksiądz, udziela Sakramentów, przywołuje się wzruszające momenty z filmów, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Ten skazany na śmierć, on tego nie chce.”
Komentarz: Co się stosuje pastoracji katolików, które proszą o eutanazje, to ona powinna polegać na wysiłku, aby odwrócić ich od tego zamiaru, a następnie przez prawdziwą pokutę prowadzić ich do zbawienia swojej duszy!
Takie podejście kanadyjskich biskupów jest oznaką współczesnej duchownej schizofrenii w Kościele Katolickim. Jeżeli nie chodzi o zmianę doktryny, jak twierdzą, to przed eutanazją – samobójstwem – nie można udzielać sakramentów! Jeżeli idzie o zmiane doktryny, to ten Kościół jest już heretyckim i Sakramenty są nieważne!
Cytat Kobylinskiego: „Czyli mamy katolików, członków tego samego Kościoła Katolickiego, które w ważnej kwestji, w zupełnie odmienny sposób oceniają problem eutanazji i Sakramentów Świętych.”
Odpowiedź: Jedna część biskupów Kanady zaaprobovała udzielanie Sakramentów przed eutanazją, inna to odrzuca, i jedne i drugie mają dla tego autorytet nauczycielskiego urządu i powołują się na jedność ze Stolicą Apostolską. Ten nonsens możemy porównać z sytuacją, jeżeli by Ministerstwo Transportu roździeliło się i uchwaliło by dwa dokumenty. Jedna cześć ministerstwa pierwszym dokumentem potwierdzi, że niezbędnie prowadzić w sposób klasyczny po prawej stronie, a druga wyda dokument że jednocześnie można jeździć i po lewej stronie. Jaki będzie wynik? Albo jeżeli by Ministerstwo Zdrowia analogicznie uchwaliło dwie ustawy: pierwsza – że lekarze powinni leczyć ludzi, a druga – że mogą pobierać organy i tak ich zabijać.
Połączenie eutanazji z Tajemnicą spowiedzi jest kompletną degradacją tego Sakramentu.
Jakie jest prawdziwe znaczenie Sakramentu namaszczenia chorych i Sakramentu pojednania (Spowiedzi)? Przygotowanie do śmierci przez wyznanie grzechów, przyjęcie Komunii Świętej i namaszczenie świętym olejem na szczęśliwe przejście do wieczności. Ale świętokradztwo przed wspomaganym samobójstwem zapewnia nieszczęśliwe przejście do wieczności!
Sakramenty Spowiedzi i Eucharystii chrześcijanin musi przyjmować dla tego, żeby walczyć z grzechem. Ale jeżeli grzech znormalizowany i człowiek nie chcę nazwać go grzechem, a już z pewnością nie chcę walczyć z nim, to jaki sens przystępować do Spowiedzi i Komunii Świętej? Tu chodzi o jawne świętokradztwo!
Co się stosuje eutanazji, to ją też zdecydowanie wprowadzał Hitler w celu zniszczenia niearyjskich ras, takich jak cyganie, żydzi, słowianie, i oponentów politycznych. Dzisiaj Nowy Światowy Porządek (New World Order – NWO) wprowadza wizję Rzymskiego Klubu o tzw. redukcji ludzkości do złotego miliardu. Masowe stosowanie eutanazji ma posłużyć architektom NWO w tym celu. Aby to zrealizować, niezbędne jest zmienić opinię publiczną, zwłaszcza za pośrednictwem mediów, przystosować prawodawstwo, i wtedy duchowieństwo ma uroczyście poświęcić i dać błogosławieństwo na tą zbrodnię zabijania ludzi. Lekarze, którzy składali przysięgę Hipokratesa, mają stać się zabójcami, takimi jak niemieckie lekarzy w obozach koncentracyjnych, którzy dawali śmiertelne zastrzyki, aby oberwać żyćie.
Prawdziwy katolicki pogląd na eutanazję taki: to jest samobójstwo i człowiek nie ma prawa pozbawić siebie życia, ponieważ sam sobie go nie dał. Dlatego Kościół katolicki wyraźnie naucza, że taki człowiek z największym prawdopodobieństwem jest nawieki potępiony. Niestety dziś, gdy heretycy okupowali najwyższe urzędy w Kościele, a także wydziały teologiczne, nastąpiła zmiana myślenia i Kościół katolicki już nie jest światłem świata, ani solą dla ziemi, ale przez swoje herezje stał się duchowym Babilonem.
Jake wyjście?
Dla odnowy Kościoła jest potrzebne tylko jedno – prawdziwa pokuta! Konieczne jest, aby powrócić do ortodoksyjnej doktryny, która opiera się na Piśmie Świętym i Tradycji. Powinno to być powiązane z przyjęciem Ducha Świętego – Ducha Prawdy, - i wyrzeczeniem ducha łży, herezji i śmierći!


+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze Patriarchatu

9.01.2017

Kopie:
- Sekretariatu Stanu Watykanu
- Biskupom kanadyjskim
- Biskupom Europy
- Mediam

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Słowo dla Polski
część 3: Czy Polska wróci do zdrowych korzeni wiary?

Wymagania, które daje Watykan Franciszka, stawiają Polskę przed podjęciem decyzji: albo przyjmie drogę apostazji Franciszka, lub wróci przez pokutę do zdrowych korzeni wiary.
Cytat ks. prof. A. Kobylińskiego: „W Polsce nie toczy się debata o eutanazje, które dzieją się w Kanadzie, Francji, Niemczech... Natomiast, dla katolików, mieszkających w Polsce ważniejszym jest problem decentralizacji Kościoła katolickiego. I to, co się stało ostatnio w Kanadzie, jest świetnym przykładem, do czego prowadzi proces decentralizacji”.
Odpowiedź: Kobyliński powiedział, że to, co wydarzyło się w Kanadzie, na przykładzie eutanazji, jest wyraźnym przykładem decentralizacji. Ale tym potwierdza, że decentralizacja dotyczy nie tylko opieki duszpasterskiej, w czym jej zwolennicy starają się przekonać społeczeństwo, lecz dotyczy wprost doktryny Kościoła. Więc chodzi o podział, który w ramach Kościoła oficjalnie umożliwia istnienie heretyckiej struktury.
Cytat: „Jesteśmy w Europie największym krajem katolickim, i być może warto rozpocząć jakąkolwiek dyskusję w Polsce, żeby lepiej ten ogólnoświatowy proces decentralizacji katolicyzmu rozumieć, ponieważ ten proces też dojdzie do nas”.
Odpowiedź: Dlaczego Kobyliński chce rozpocząć w Polsce dyskusje o decentralizacji? Bo według nowej metodologii wojny psychologicznej niezbędnym jest, żeby współczesny upadek Kościoła nazywany był pozytywnym pojęciem, a dzięki toczącym się dyskusjom o decentralizacji ludzie przyzwyczaiły się do tego tematu. Wtedy przestaną chronić się przed duchową trucizną, która kryje się za tym pozytywnym pojęciem. Faktycznie chodzi o proces aktywacji likwidacji chrześcijaństwa w Polsce.
Cytat: „Kwestia trudna do rozwiązania, to znaczy: czy nam się uda zachować w pewnych kwestiach jedność na terenie całego naszego kraju. To znaczy że będziemy mieć ..... podobne rozumienie Sakramentów, Spowiedzi, eutanazji czy innych kwestii. Czy też będziemy mieć podział, jak w Australii, w Kanadzie, czy w Szwajcarii: że w jednej polskiej diecezji będziemy mieć rozwiązanie ‘A’, natomiast w innej diecezji będzie rozwiązanie ‘B’. I to jest pytanie niezwykle trudne, ciekawe i być może warto zacząć w Polsce taką dyskusje”.
Odpowiedź: Kobylińskiego nie interesuje, czy Polska będzie prawdziwie katolicką, czy będzie w pełni przyjmować heretycki niszczący proces, który już się dzieje we współczesnym Kościele od Soboru watykańskiego II. Franciszek teraz nanosi ostatnie zabójcze ciosy poprzez aprobowanie homoseksualizmu, gest całowania nóg transseksualistom i notoryczne promowanie islamizację każdej parafii i każdego klasztoru. Naród Polski w swojej historii czerpał siłę z prawdziwego katolicyzmu. Lecz dziś, ten prawdziwy katolicyzm jest od korzeni stopniowo likwidowany przez herezje, które zaprzeczają fundamenty chrześcijaństwa. Również likwidowany jest synkretyzmem, który niszczy zdrowe źródło wiary. Z tego źródła Ewangelii i Tradycji czerpały siły misjonarzy, męczennicy i wszyscy święci.
Tzw. decentralizacja sprzyja legalizacji trujących herezji jako nowej doktryny Kościoła. Ponadto pseudo-papież Franciszek promuje islamizację, a w adhortacji Amoris laetitia anulowanie zasad moralnych. Wszystko to prowadzi do zaniku chrześcijaństwa w Europie, więc i w Polsce. Trzeba to wiedzieć i prawdziwie zapytać: Jakie stanowisko zajmie Polska do tego przygotowanego samobójstwa? Ale to zasadnicze pytanie nie interesuje pana Kobylińskiego ta innych liberalnych teologów, a oni nawet nie myślą o prowadzeniu prawdziwej debaty na ten temat. Są zainteresowani tylko w jaki sposób osiągnąć jedność, ale ich – heretycką. Jeśli wszyscy Polacy mieliby z Kobylińskim jedność, to skończyłyby w herezji, czyli wspólnikami masowego samobójstwa katolicyzmu w Polsce. Ratunkiem w tej sytuacji jest oddzielenie się od heretyków i w taki sposób zachować katolicką doktrynę – nawet ceną oddzielenia całej Polski od heretyckiego Watykanu, reprezentowanego przez Franciszka. Dogmatyczna bulla Pawła IV mówi, że jeśli papież popadł w herezję, to wszystko, co robi jest nieważne i takiego papieża-heretyka nie możemy słuchać, musimy oddzielić się od niego. A to jest prawdziwa decentralizacja dla uratowania prawowiernej wiary i Polski. Tym Polska nie oddziela się od Stolicy Apostolskiej, tylko oddziela się od heretyka, którzy okupuje i likwiduje Kościół katolicki. Wtedy z Polski może przyjść odnowienie prawdziwego papiestwa i odnowienie całego Kościoła. Lecz nie jest to możliwe bez prawdziwej skruchy, bez wytrwalej modlitwy wszystkich szczerych katolików w Polsce.
Pan Kobyliński spokojnie nazywa herezje „rozwiązaniem A”, a ortodoksyjną doktrynę – „rozwiązaniem B”. Otóż według niego jeśli pójdziemy do piekła, to jest to „rozwiązanie A”, a jeśli pójdziemy do nieba, to jest to „rozwiązanie B”, i nie widzi on w tym żadnej znaczącej różnicy. Nie rozróżnia on już między życiem wiecznym i wieczną śmiercią. Jest to owoc herezji po Drugim Soborze watykańskim.
Cytat: „To jest oczywiście przewrót Kopernikański! To jest rewolucja, jakiej katolicyzm nie znał na przestrzeni 2000 lat, ponieważ ten proces, który będzie się dokonywał na naszych oczach, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nie ruszane”.
Odpowiedź: To nie jest przewrót Kopernikański, to jest przewrót Antychrysta! To nie jest rewolucja, a samobójstwo, którego Kościół nie znał w ciągu 2000 lat. Wiemy, że architekci Nowego Porządku Światowego (New World Order – NWO) planują utworzenie jedynego kościoła Antychrysta. Przed wstąpieniem do niego powinna nastąpić zmiana rozumienia wielu kwestii, które w Kościele były nie ruszane przez 2000 lat.
Cytat: „...my, jako Polska, centrum Europy, między wschodnim prawosławiem rosyjskim a europejskim zachodnim ateizmem, jak my możemy się w tym wielkim dziejowym procesie odnaleźć? ... To wymaga ogromnej pracy duchowej, intelektualnej, moralnej…”.
Odpowiedź: Nie chodzi o jakiś indyferentny „wielki dziejowy proces”, lecz, jak Kobyliński dalej sprecyzował, o „globalny, planetarny proces zmian dokonywujących się w Kościele katolickim”. Celem globalizacji jest redukcja populacji świata do jednego miliarda, czyli chodzi nie tylko o eliminację chrześcijaństwa, ale wprost o autoludobójstwe całego świata! To rzeczywiście wymaga zmiany myślenia i „ogromnej pracy”!
Ale w Polsce potrzebna jest ogromna praca dla ratowania chrześcijaństwa, rodzin, wartości moralnych i dla ratowania dusz od wiecznego potępienia!
Cytat Kobylińskiego: „W wielu krajach, także w Kościele katolickim, mamy de-facto decentralizacje od kilkudziesięciu lat, czy to będzie Szwajcaria, czy Niemcy, czy Australia, czy Nowa Zelandia,.... będą diecezje, czy parafie, czy kraje w których jest na przykład, sprawowany sakramenty Spowiedzi Świętej, no i będą parafie i diecezje, w których tego sakramentu nie ma 50 lat. To jest faktyczna decentralizacja”.
Odpowiedź: Kobyliński ujawnił nam, czym naprawdę jest decentralizacja. To nie jest tylko usiłowanie zniesienia papiestwa, lecz usiłowanie samozniszczenia Kościoła. Sakramentu Spowiedzi nie będzie istnieć, być może będzie on udzielać się tylko świętokradzko dla samobójców przed eutanazją. Poprzez synkretyzm, już nie będziemy czcić Boga w Trójcy Jedynego, lecz wszystkich demonów, którym poganie oddają cześć i przynoszą ofiary. To nowy model kościoła Antychrysta, do którego prowadzi decentralizacja z Franciszkiem, Kobylińskim oraz podobnymi pseudo-prorokami.
Prawdziwa reforma, nawrócenie, pokuta i naśladowanie Chrystusa.
W jakich czasach żyjemy? W jakiej sytuacji dzisiaj są chrześcijanie? W obszarze politycznym nami kieruje Bruksela, a za nią – architekci NWO. Ich celem jest likwidacja chrześcijaństwa i wszelkich wartości moralnych. Oprócz tego widzimy całkowitą zdradę Watykanu na czele z Franciszkiem. Media są najmocniejszą bronią informacyjnej i psychologicznej wojny, oni dążą do realizacji celow globalizacyjnych. Teolodzy heretyckie i Watykan Franciszka zadaje cios w plecy szczerym katolikom. Jedynym ratunkiem jest Chrystus. Naszą najsilniejszą orędowniczką przed Nim jest Prześwięta Bogurodzica. Otóż musimy tylko zacząć regularnie się modlić we wspólnej intencji: odnowa prawowiernego Kościoła w Polsce. Niech pojedyncze osoby i rodziny przez ten cały rok, który jest setną rocznicą objawień w Fatimie (1917), modlą się święty różaniec oraz inne modlitwy, i to codziennie, przede wszystkim we wspólnym czasie od 20:00 do 21:00. Na zakończenie, czyli o 21:00, niech księży tam, gdzie przebywają, dają błogosławienie na tych, którzy się modlili.
Za co konkretnie powinien czynić pokutę naród polski? Jest to bardzo bolesne, ale powinniśmy powiedzieć prawdę:
A) Kanonizacja Jana Pawła II jest nieważną i z tego trzeba wyciągać wnioski.
B) Heretycka doktryna musi być zmieniona na prawowierną.
Do p. A) Kanonizacja Jana Pawła II jest nieważną z następujących przyczyn:
a) Kanonizację ogłosił pseudo-papież Franciszek, który jest oczywistym heretykiem. Według doktrynalnej bully Pawła IV, wszystko co heretyk czyni jest nieważnym.
b) „Kanonizowany” również był heretykiem. Dlaczego?
1) Władzą papieską pozwalał, żeby herezje neomodernizmu rozprzestrzeniały się w całym Kościele.
2) Zrobił apostatyczny gest w Asyżu (1986, 2002), przez który wcielił herezję, że chrześcijaństwo oraz kulty pogańskie są alternatywnymi drogami do zbawienia. Tak postawił na równi Chrystusową śmierć odkupicielską na krzyżu oraz pogańskie czczenie demonów. A to jest najwyższa herezja!
3) On skasował długoletnią anatemę na masonów (1983), tym samym faktycznie legalizował oraz otworzył im drzwi nawet na kluczowe pozycje w Kościele.
4) Nie karał, ale pokrywał pedofilię księży w USA, Irlandii, Australii itd., a dlatego jest współuczestnikiem w skandalach pedofilskich oraz w ich rozpowszechnianiu w Kościele.
Nigdy za te cztery poważne grzechy on publicznie nie czynił pokuty!
To, że on czcił Marię Dziewicę, występował przeciw aborcji, wprowadził polaków do Watykańskiej kongregacji nie zmienia faktu, że przepchnął herezje, i z tego powodu nie możemy go czcić i naśladować jak świętego! Inaczej zakończymy w piekle. Heretyk Franciszek kanonizacją Jana Pawła II potwierdza jego herezje jako inne ewangelię. Ale za inne Ewangelię, wg Ga. 1,8-9 spada przekleństwo (wyłączenie, anatema).
Do p. B) Heretycka doktryna musi być zmieniona na prawowierną.
Formacja księży od Soboru watykańskiego II prowadzi się w duchu neomodernizmu metody historyczno-krytycznej, która zaprzecza podstawy całego chrześcijaństwa: inspirację Pisma Świętego, Chrystusową śmierć odkupicielską na krzyżu, Jego historyczne i realne zmartwychwstanie, wszystkie Jego cuda oraz cuda z Pisma Świętego.
Następnym kierunkiem heretyckim w formacji księży stał się synkretyzm z pogaństwem. Chodzi o oddawanie czci kultom pogańskim, faktycznie również i ich demonom (Nostra aetate). Gest Jana Pawła II w Asyżu dał dla całego Kościoła Katolickiego precedens wewnętrznej apostazji. Synkretyzm jest grzechem przeciw Pierwszego Przykazania Dekalogu: „Nie będziesz miał bogów innych, nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył” (por. Pwt.5,6-9). Wymaganie oddzielić się od tych form pogaństwa jednocześnie oznacza oddzielenie się od wszystkich współczesnych form okultyzmu, które są intensywnie propagowane przez literaturę, media oraz pseudokulturę. Chodzi o różne ukryte formy wróżbiarstwa, magii i spirytyzmu.
Jezus jest Prawdą i On mówi szczerym polakom: „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J.8,32).


+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze Patriarchatu

10.01.2017

Kopie:
- Sekretariatu Stanu Watykanu
- Biskupom kanadyjskim
- Biskupom Europy
- Mediom


32) Słowo dla Polski - Część 1
Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
Wyślij email do Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat
2017-02-18 15:32
Wideo: „Słowo dla Polski” Część 1
youtu.be/rUVuCASzkqU
vkpatriarhat.org.ua/en/?p=13733


Słowo dla Polski
Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościóła

W dniu 15. 12. 2016 roku zakończyło się spotkanie Franciszka z jego doradcami. Tematem była tzw. decentralizacja Kościoła. Polak, prof. Kobyliński, w telewizji z entuzjazmem powiedział: „I to jest oczywiście przewrót kopernikański, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“
To wymaga przemodelowania uczenia religii, jeśli chcemy zwiększyć poziom świadomości religijnej w naszym kraju, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim.
,,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu, stolicy apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne. Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem...“
Te „przewroty kopernikańskie“ są oznaczone niewinnym określeniem „decentralizacja Kościoła“.
Cytacja Kobylińskiego: „Jedną z głównych kwestii, która zaczyna dzielić katolików na świecie w ostatnich latach, jest kwestia tego, jaki w ogóle powinien być Kościół katolicki w przyszłości. Przy obecnym pontyfikacie papieża Franciszka mamy próbę tzw. decentralizacji. To znaczy, mamy próbę odejścia od wcześniejszego modelu scentralizowanego, który polegał na tym, że ustalano w Rzymie przez stolicę apostolską doktrynę dla Kościoła katolickiego na całym świeciea, a ta doktryna była taka sama w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej.“
Odpowiedź: Kobyliński używając mgliste pojęcia, takie jak „nowy model“, „decentralizacja“, ukrywa to, że dzisiaj chodzi o próbę najwyższych przywódców kościelnych aby stworzyć warunki, które umożliwią zdecentralizowanym, tzw. Kościołom lokalnym, oficjalnie wprowadzać herezję i jednocześnie funkcjonować pod egidą Kościoła katolickiego. Heretyckie decyzje, byłyby nazwane synodalnymi.
Później, jeśli nawet prawowierny papież posiadałby władzę, nie miałby on już kompetencji, aby chronić wiarę i moralność na tych zdecentralizowanych obszarach. Właściwie dlatego pseudopapież Franciszek to wprowadza.
Mówi się o zmianie struktury Kościoła katolickiego, ale prawdziwym i ukrytym celem jest usunięcie prawowierniej doktryny kościelnej, czyli nauczania Pisma Świętego i tradycji apostolskiej.
Każdy heretycki przedstawiciel w lokalnym kościele będzie mieć kompetencje, aby karać prawowiernych katolików i księży, jeśli nie podporządkują się jego herezji. Oznacza to, że pod pretekstem posłuszeństwa będą oni zmuszeni iść drogą herezji na zatracenie.
Do czego porównać herezję w Kościele? To tak, jakby lekarze w szpitalu zamiast próbować leczyć i ratować pacjenta oraz chronić życie ludzkie, rozniecaliby chorobę, aby już nikt nie wyszedł ze szpitala żywy. Biskupi i księża głoszący herezję duchowo zatruwają duszę i odbierają życie wieczne, przez co dusza zsyłana jest do piekła.
Cytacja Kobylińskiego: ,,Obecnie, mamy próbę przejścia tego modelu scentralizowanego do modelu, który jest nazywany modelem synodalnym. To znaczy, że o wielu kwestiach będą decydować kościoły lokalne, czyli poszczególne diecezje, bądź poszczególne kraje.“
Odpowiedź: W praktyce chodzi o duchowo wspomagane samobójstwo – eutanazję – słodką śmierć Kościoła, której asystentami będą Franciszek wraz z innymi heretyckimi hierarchami.
Cytacja „...teologiem papieża, taką prawą ręką jest arcibiskup M. Fernandez z Buenos Aires i on mówi jasno: ‚,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu, stolicy apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne. Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem jedności uczniów Chrystusa.“
Odpowiedź: W tym „przewrocie kopernikańskim“ na podstawie propagowania herezji papież z pewnością nie może być symbolem jedności uczniów Chrystusa. Uczniowie Chrystusa wyznają naukę Chrystusa. Ten, kto głosi i akceptuje herezję, nie jest uczniem Chrystusa. Tragedią jest to, że większość ludzi obok Franciszka, którzy należą do hierarchii, z nielicznymi wyjątkami, są heretykami.

De facto w tzw. decentralizacji chodzi o likwidację papiestwa i Kościoła. Franciszek wraz ze swoim Fernandezem do tego tematu podchodzą w stylu: Po nas choćby potop! To znaczy, że pod wzniosłą nazwą decentralizacja i synodalizacja doprowadzi do tego, że Kościół katolicki nie będzie już Oblubienicą Chrystusa, ale pod oficjalnymi rządami herezje stanie się Nierządnicą Antychrysta i duchowym Babilonem.
Cytacja Kobylińskiego: ,,To wymaga przemodelowania nauczania religii … żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim.“
Odpowiedź: Globalny proces zmian planetarnych realizowany jest przez New World Order (NWO), którego wspierają bankierzy oraz Iluminaci. Ich programem jest szatanizacja planety i zniszczenie prawowiernego chrześcijaństwa. W zależności od tej szatanizacji ma być przemodelowane nauczanie religii. Katolicy będą przemodelowani na sługi antychrysta.
Cytacja: „I to jest oczywiście przewrót kopernikański, to jest rewolucja jakiej katolicyzm nie znał na przestrzeni 2000 lat, ponieważ ten proces, który będzie się dokonywał na naszych oczach, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“
Odpowiedź: To nie jest przewrót kopernikański, lecz przewrót antychrysta! Takiej rewolucji Kościół katolicki jeszcze nie doświadczył, ponieważ jest to duchowe samobójstwo!
Dziś rewolucja jest konieczna, ale prawdziwa! Oczywiście, musi nastąpić przewrót kopernikański – ale taki, który spowoduje nawrócenie się od herezji do prawowiernej nauki.
Bez takiego przewrotu Kościół Chrystusa zostanie istnieć tylko w małych grupach prawowiernych, a bramy piekielne nie przemogą go. (Mt 16,18) Jezus zapowiada: ,,Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie.(J 16,2-3).
Kobyliński ponadto informuje, że rewolucja Franciszka przyniesie głęboką zmianę rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane. Więc będzie to zmiana dogmatów – nauki Kościoła. Wynikiem tej rewolucji będzie antychrystowska zmiana myślenia i pogrzeb Kościoła katolickiego.
Jest to plan masowego procesu w Kościele, który usunie prawowierną doktrynę, która jako jedyna prowadzi do zbawienia. Taki Kościół antychrystowski będzie prowadzić swoich „wiernych“ szeroką drogą do zguby.
Jezus mówi: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, zmieńcie swój umysł i wierzcie Ewangelii (Mk1,15) Heretyckie rewolucjoniści mówią: Zmieńcie swój umysł i wierzcie herezji!
Cytacja: „I tego rodzaju rozwiązań chce większość środowisk katolickich na całym świecie i papież Franciszek jakby jedynie wyraża tę wolę większości.“
Odpowiedź: Tego chcą tylko heretyckie przywódcy Kościoła. Ale w żadnym wypadku nie chce tego większość prawdziwych katolików, którzy chcą być zbawieni.
Pseudopapież Franciszek nie wyraża wolę większości katolików, ale wolę większości heretycznych przywódców kościelnych, a to jest wielka różnica!
Przypominamy, że ci heretyczni przywódcy kościelni już znajdują się pod przekleństwem Bożym, według Ga 1,8-9 ,,Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!“ Zgodnie z tym słowem Bożym i według bulli papieża Pawła IV taka większość heretycznych przywódców kościelnych są pod przekleństwem Bożym i trzeba wiedzieć, że lud Boży nie powinien słuchać tych heretyków. On powinien się za nich modlić i wymuszać od nich zrzeczenia się herezji, aby byli zbawieni od wiecznego potępienia.
Fakt, że większość katolickich kościelnych urzędników, na których powołuje się Franciszek, głosi herezję, jest owocem ducha, który zapanował po II Soborze Watykańskim! Papież Benedykt XVI przyznał, że po Soborze było niepisane prawo, aby zatrudnić na kluczowych stanowiskach w Kościele biskupów, zwłaszcza liberałów, tzw. potencjalnych lub oczywistych heretyków.
Teraz łatwo jest Franciszkowi powoływać się na taką heretycką grupę.
Iść z tą grupą heretyków do piekła nie jest rozwiązaniem. To szaleństwo!


+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi, sekretarzy Patriarchatu

vkpatriarhat.org.ua/en/?page_id=9564

8.1.2017

Kopia przesłana do:
Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
Biskupów katolickich
Mass media


31) Pozdrawiam
ak23pl
Wyślij email do ak23pl Odwiedź stronę
2017-02-09 17:32
pozdrawiam :)


30) wpis
lepiej
Wyślij email do lepiej Odwiedź stronę
2017-01-21 09:20
wpisuję się!


29) wpis
sudo
Wyślij email do sudo Odwiedź stronę
2017-01-18 17:11
przydatna strona


(1) 2 3 »;