Login

Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieStraciłeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
WARTO PRZECZYTAĆ : „Droga. Prawda. Życie" cz. 3
Napisał admin dnia 2009-06-23 20:40:00 (3562 odsłon)
„Droga. Prawda. Życie" cz. 3
Opracował zespół pod kierunkiem doradcy metodycznego Lilli Busłowskiej

Materiały dydaktyczne do religii dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnejSPIS RZECZY

Do Czytelników 3
W stęp 5
1. Eklezjologia - nauka o Kościele 7
1.1. Jedność Kościoła 10
1.2. Świętość Kościoła 13
1.3. Soborowość Kościoła 15
1.4. Apostolskość Kościoła 18

2. Bogoczłowieczeństwo Kościoła 22

3. Kościół w trosce o człowieka i jego zbawienie 26
3.1. Sakramenty jako zbawcze środki 26
3.2. Sakrament chrztu świętego 30
3.3. Sakrament bierzmowania 34
3.4. Spowiedź 37
3.5. Sakrament Eucharystii .46
3.6. Małżeństwo 50
3.7. Namaszczenie świętym olej em 54
3.8. Kapłaństwo hierarchiczne i powszechne 58

4. Troska Kościoła o prawa człowieka 68

5. Kościół i kultura 74

6. Samowychowanie i asceza 84
6.1. Post i jego znaczenie w życiu człowieka 84
6.2. Znaczenie modlitwy w życiu człowieka 90
6.3. Odpowiedzialność za samego siebie 95

7. Człowiek ijego duchowe doświadczenie 107

8. Wewnętrzne konflikty i umiejętność dokonywania wyborów 120

9. Poszukiwanie Chrystusa przez człowieka i człowieka przez Boga. Chrystus "prawdą, drogą, życiem" 135

10. Wierność Bogu i człowiekowi w małżeństwie i rodzinie 144

11. Wierność w małżeństwie 150

12. Wierność jako konsekwencja miłości 153

12.1. Ludzki wymiar wierności w małżeństwie i rodzinie 153
12.2. Wierność Bogu jako fundament małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej 156

13. Wierność w małżeństwie a problem rozwodów 161

14. Nauczanie Chrystusa i Kościoła o małżeństwie 165

15. Zagadnienie małżeństw mieszanych. 169

16. Współczesny swiat a przygotowanie do odpowiedzialnego chrzescijańskiego rodzicielstwa. 173

17. Niepodważalna wartość życia - Kosciół w obronie życia poczętego. 179

18. Wychowanie religijne w rodzinie. 184inne artykuly
2016-10-01 22:20:00 - X Spotkania Trzech Pokoleń w Chojnowie 15.10.2016r
2016-10-01 08:00:00 - Warsztaty Pisania Ikon 24–29.10.2016r.
2016-08-20 10:00:00 - Fotorelacja z Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę
2016-08-16 20:00:00 - PRZESŁANIE ŚWIĘTEGO SOBORU CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
2016-08-07 20:20:00 - Spotkanie Parafialne
2016-07-31 22:40:00 - Zmarł Arcybiskup Adam Ordynariusz Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej.
2016-07-29 22:50:00 - Festiwal Narodów
2016-07-17 20:10:00 - Fotorelacja z Łemkowskiego Lata w Trzmielowie
2016-07-15 20:30:00 - Święto parafialne
2016-07-07 23:40:00 - Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę;