Święto Parafialne. Zesłania Świętego Ducha na Apostołów – dzień Pięćdziesiątnicy.

Data 2012-06-06 22:00:00 | Topic: PARAFIA


Dnia 04 czerwca 2012r. wierni kościoła prawosławnego w Lubinie obchodzili święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów – dzień Pięćdziesiątnicy. Wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa z kilku dekanatów nabożeństwu przewodniczył Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej Arcybiskup Jeremiasz.
Tradycyjnie, jak każdego roku, starosta lubińskiej cerkwi Bazyli Spodarek przywitał Władykę chlebem i solą. W słowach przywitania podkreślił charakter i znaczenie funkcjonowania naszej parafii na ziemiach Dolnego Śląska. Po Świętej Boskiej Liturgii poświęcono przy Cerkwi Krzyż, na pamiątkę 60 –lecia erygowania lubińskiej parafii.
Sobór Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce nagrodził tego roku wierną naszej parafii , Janinę Pyrcz przyznając Order II stopnia Śww. Marii Magdaleny, za zasługi i długoletnią pracę dla dobra cerkwi. Odznaczenie wraz ze słowami podziękowania przekazał ordynariusz diecezji, Arcybiskup Jeremiasz. Na zakończenie proboszcz parafii ks. Bogdan Repeła złożył podziękowania wszystkim przybyłym na tegoroczne święto.This article comes from PARAFIA PRAWOSŁAWNA W LUBINIE PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY
http://www.lubin.cerkiew.pl

The URL for this story is:
http://www.lubin.cerkiew.pl/modules/news/article.php?storyid=141