Login

Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieStraciłeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
PARAFIA > STOWARZYSZENIE > O Stowarzyszeniu Prawosławnym im. Św. Apostołów Piotra i Pawła
O Stowarzyszeniu Prawosławnym im. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Opublikowany przez Admin on 2009-03-11 (3166 reads)

STOWARZYSZENIE PRAWOSŁAWNE
im. Św. Apostołów Piotra i Pawła
z siedzibą we Wrocławiu na ul. Św. Mikołaja 40
ODDZIAŁ TERENOWY W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. 1 Maja 13b         Stowarzyszenie Prawosławne im. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lubinie zostało założone 31 maja 2000 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Ordynariusza Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej ,Arcybiskupa Jeremiasza, jako oddział terenowy w Lubinie Stowarzyszenia Prawosławnego im.. Św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu. Oddział w Lubinie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną, oraz statut.
         Celem Stowarzyszenia jest działalność religijno-kulturalna i oświatowa w duchu porozumienia i współpracy między różnymi organizacjami, wyznaniami i religiami. W założeniach statutowych jest również opieka nad zabytkami kultury prawosławnej i materialnej, oraz działalność charytatywna.
         Nasze Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
Organizowanie spotkań mających na celu podtrzymywania i zapoznawania z obrzędem i tradycją: coroczne spotkania-konkurs pisanek, spotkanie dzieci z Św. Mikołajem. Obozy, wyjazdy na pielgrzymki i sympozja.
Artykuły i nowości z działalności Stowarzyszenia Prawosławnego [ czytaj więcej ]


Navigate through the articles
Poprzedni artykul Prelekcja pt. Ikona - SŁOWO I OBRAZ 12.X.2013r Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Prawosławnego w Lubinie Nastepny artykul


;