1

Zajęcia nauki języka cerkiewnosłowiańskiego w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza na zajęcia nauki języka cerkiewnosłowiańskiego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 16:00 do 17:00 w sali domu parafialnego.
Zajęcia chóru dziecięcego w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza wszystkich Uczniów Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Lubinie przy ulicy 1 Maja 13B na zajęcia chóru cerkiewnego, które odbywają się w każdą niedzielę po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii w Sali Katechetycznej domu parafialnego.
Warsztaty Ikonograficzne w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza na Warsztaty Ikonograficzne w Lubinie w dniach 18-23 października 2021r. pod kierownictwem Ikonografa Jana Grigoruka. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pod nr tel: 503722002 lub email: cerkiew_lubin@op.pl

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, a tym samym dbałość organizatora o zasady bezpieczeństwa w spotkaniu, uczestnicy warsztatów  zobowiązani będą do  okazania zaświadczenia o szczepieniu przeciw covid 19, lub okazaniu wykonanego badania testu przeciw covid 19.
Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

W niedzielę 5 września 2021r. w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbędzie się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022. Dzieci i młodzież szkolna będzie miała możliwość przystąpienia do sakramentu Świętej Spowiedzi i Eucharystii podczas Świętej Boskiej Liturgii. Początek nabożeństwa godz. 9:00. Po nabożeństwie odbędzie się organizacyjne spotkanie uczniów i rodziców z proboszczem parafii celem organizacji zajęć nauczania religii prawosławnej w nowym roku szkolnym.
Wizyta w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A

Dnia 5 sierpnia 2021r. dzięki uprzejmości Dyrektora ds. Technicznych O/ZG Polkowice-Sieroszowice Marcina Danis i Nadsztygara Górniczego z-cy Kierownika Działu Górniczego ZG Polkowice – Sieroszowice pana Mariana Szkurata, z wizytą w Oddziałach Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A przebywał proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ks. prot. Bogdan Repeła. W trakcie spotkania przedstawiono zakres i specyfikę pracy Braci Górniczej na oddziałach górniczych rudy miedzi i soli.

Korzystając z okazji jubileuszu 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A, ks. Bogdan Repeła  złożył najlepsze życzenia Braci Górniczej O/ZG Polkowice-Sieroszowice, szczęścia górniczego w tym tylu wyjazdów ile zjazdów oraz wszystkim Pracownikom KGHM Polska Miedź S.A, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w trudach codziennej pracy.
Przywitanie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie

Ludność łemkowska tereny Dolnego Śląska zamieszkuje od 1947r. Łemkowie byli wysiedleni z terenu Beskidu Niskiego w ramach Akcji Wisła na Ziemie Odzyskane. Dziś wyrastają tu już kolejne pokolenia Łemków i nieodparcie  istnieje potrzeba promowania i podtrzymywania tradycji , ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki oraz  działań na rzecz  narodowości łemkowskiej.  Coraz bardziej widocznym jest jak bardzo popularyzacja i upowszechnianie pieśni narodowych, tradycji  ludowej na terenie Dolnego Śląska wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również mieszkańców całego regionu. Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie wychodząc naprzeciw powyższych przekonań i zainteresowań podtrzymuje działania mające na celu popularyzację lokalnej tradycji.  Od wielu lat jest organizatorem Dni kultury Łemkowskiej  pt. „Przywitania Łemkowskiego Lata”, których pozytywny wymiar społeczno- kulturalny wyraża się we wzajemnym  poszanowaniu oraz lepszym poznawaniu wielokulturowości  mieszkańców regionu. Od kilku lat przychylnym miejscem do rozwoju tego typu spotkań stała się Ziemia Chocianowska, dzięki wsparciu lokalnych władz samorządowych. To właśnie w miejscowości Trzmielów rokrocznie odbywa się spotkanie Łemkowskiego Lata, pod patronatem Pana Burmistrza Chocianowa, Tomasza Kulczyńskiego oraz we  współpracy z Sołectwem Trzmielów, Panią  Marią Kuzemczak oraz Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie. Patronatem medialnym jest TV Chocianów, radio LemFm, i Prawosławny Portal Medialny „Hołos Wiry”.  W roku 2021r. partnerem do organizacji  Łemkowskiego Lata w Trzmielowie stał się  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

www.umwd.dolnyslask.pl

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z  „Przywitania Łemkowskiego Lata w Trzmielowie”.
Święto parafialne w Lubinie

Dla prawosławnej społeczności wiernych z Lubina i okolic jednym z najbardziej oczekiwanych dni roku liturgicznego jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi parafialne święto. Tego roku wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych, świętu przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński.  U progu świątyni Ekscelencję tradycyjnie witały parafialne dzieci w ludowych łemkowskich strojach.   Następnie słowa podziękowania i powitania skierowało Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubienie, prezentując Władyce album ze swej działalności poszerzonej o wydawnictwo czasopisma „Głosu Wiary”. Chlebem i solą, wraz z życzeniami w imieniu całej wspólnoty parafialnej Władykę przywitał Starosta Cerkiewny Bazyli Dziadyk. Następnie głos zabrał proboszcz lubińskiej parafii, ks. prot. Bogdan Repeła, dziękując Ekscelencji za przybycie, wyraził wielką radość ze spotkania na tegorocznym święcie parafialnym, prosząc o modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo dla całej parafialnej wspólnoty oraz modlitwę za wszystkich tych, którzy odeszli do wieczności i byli od początku budowniczymi erygowania parafii i inicjatorami życia parafialnego w Lubinie.   Na tegorocznych uroczystościach świątecznych licznie zgromadzili się wierni z Lubina i okolicznych parafii.  Uczestniczyli w   Świętej Boskiej Liturgii, przystępując do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.   Swoją obecnością zaszczycili także duchowni Ks. mitrat Igor Popowicz z Przemkowa, Ks. mitrat Sławomir Kondratiuk z Zimnej Wody, Ks. dr mitrat Dariusz Ciołka z Rudnej i Głowa, Ks. prot. Lubomir Worhacz z Legnicy. Ks. prot. Sławomir Sorokanycz  ze Studzionek, Ks. prot. Michał Koval z Torzymia i Słubic, Ks. ihum. Jerzy Omelianiuk z Buczyny, Ks. Marek Kiślak z Wałbrzycha, Ks. dr Igor Habura z Samborza, Ks. Jarosław Szmajda z Leszna Górnego, Ks. Adam Horbal z Malczyc i Michałowa, oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej Katedry i ks. protodiakon Dariusz Makuch z Malczyc i Michałowa.  Podczas świątecznego nabożeństwa śpiewał chór parafialny. Homilię świąteczną wygłosił Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy. W słowach do wiernych Władyka podkreślił istotę i znaczenie uczestnictwa w naszym życiu codziennym Łaski Ducha Świętego, o Bożym planie zbawienia rodu człowieczego, często nie pojmowanego w sposób zwyczajny przez człowieka oraz wielkiej nieograniczonej miłości Boga do człowieka, a także o warunkach i sposobach objawienia się Boga w Trójcy Świętej Jedynego na przestrzeni wieków, celem naszego przebóstwienia.Po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii rozpoczęto Molebień wraz z procesją wokół świątyni, wyrażając tym samym dziękczynienie Stwórcy za Dary Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, prosząc o błogosławieństwo Boże na przyszłość.  Na koniec Słowo do zgromadzonych skierował raz jeszcze Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, dziękując wszystkim za udział w tegorocznym święcie. Następnie słowa wdzięczności, do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za przybycie na tegoroczne święto, duchowe przewodnictwo, modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo. Podziękowania skierowano także do duchowieństwa oraz wiernych, wszystkich zebranych na wspólnej modlitwie, a także chóru parafialnego dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznego święta odznaczono Orderem III Stopnia, Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny panią Olgę Kanię, a także Listem Pochwalnych za pracę dla dobra Cerkwi pana Józefa Czyrniańskiego. Na zakończenie, proboszcz lubińskiej parafii dziękując wszystkim zebranym za udział w tegorocznym święcie, życzył wszystkim zdrowia, oraz wszelkich Łask  Ducha Świętego, zapraszając zebranych na wspólną świąteczną agapę.

 

 

 
Święto parafialne w Lubinie.

Jednym z najbardziej oczekiwanych dni świątecznych roku liturgicznego dla prawosławnej społeczności  wyznania prawosławnego w Lubinie  jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem  w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi  swoje parafialne święto. Tego roku przypada ono 21 czerwca.  Uroczystościom przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.  Rozpoczęcie Świętej  Boskiej  Liturgii odbędzie się o godzinie 10:00.  Serdecznie zapraszamy.
Warsztaty śpiewu cerkiewnego dla dzieci i młodzieży w Lubinie

W dniach 12-13 czerwca br. w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbywają się warsztaty śpiewu cerkiewnego. Do udziału w tegorocznych warsztatach zgłosiło się 20 uczestników grupy szkolnej podstawowej.  Zajęcia prowadzi absolwentka Diecezjalnej Szkoły Śpiewu i Czytania języka cerkiewnosłowiańskiego w Cieplicach pani Joanna Piżyk.  Efektem zakończenia prac będzie czynny udział  dzieci i młodzieży w  Świętej Boskiej Liturgii w Lubinie.

 

 
Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego na uroczystości podsumowujące rok szkolny 2020/2021 w Lubinie, które odbędą się  dnia 12 czerwca 2021r. o godz. 10:00.

 

Fotorelacja spotkania: