Niedziela Antypaschy. Lubin.

SYNAKSARION II NIEDZIELI PO ŚWIĘCIE PASCHY O TOMASZU.

Stichosy:

Jeśli ani otchłani klucz, ani grób nie powstrzyma, to jak Twemu dążeniu, Zbawco, drzwi przeszkodzą? Dzisiaj, w drugą niedzielę po święcie Paschy, radośnie świętujemy odnowienie Zmartwychwstania Chrystusa i dotknięcie Pana przez świętego apostoła Tomasza. Odnowieniem nazywamy starożytny zwyczaj świętowania w ciągu roku wydarzenia, w pewnym odstępie czasowym od pamiętnego dnia, kiedy miało ono miejsce, wspominając tym samym w ciągu roku te wielkie wydarzenia, aby nie poszły one w zapomnienie. Dlatego też Żydzi spełnili pierwszą Paschę w Gilgal, jakby odnawiając przejście przez Morze Czerwone. Dlatego odnawia się u nich, a przy tym z wielką chwałą, Namiot Spotkania i panowanie Dawida, i wiele innych, aby nie wyliczać po kolei. Skoro jednak Zmartwychwstanie Pańskie przewyższa bez porównania wszystkie wydarzenia życiowe i przewyższa wszelką myśl, to świętujemy i odnawiamy je nie tylko corocznie, ale także każdego ósmego dnia. A pierwszym jego odnowieniem jest dzisiejszy Dzień Pański, który można zaprawdę nazwać i ósmym, i pierwszym. Ósmym ten dzień bywa od samej Paschy, a pierwszym jako początek innych. Dlatego jeszcze jest ósmym, że ustanowiony jest na obraz dnia niemającego końca w przyszłym wieku, który okaże się pierwszym i w całości jednym, gdyż nie będzie dzielony przez noc. To tyle o odnowieniu, a jeśli chodzi o Tomasza, to było tak. W dniu, w którym Chrystus Zmartwychwstał i ukazał się wieczorem uczniom, Tomasz nie był obecny, gdyż z lęku przed Żydami jeszcze nie połączył się z pozostałymi apostołami. Kiedy trochę odczekał i przyszedł, to dowiedział się o ukazaniu się Pana, ale nie uwierzył nie tylko uczniom, ale i w to, że Jezus w ogóle Zmartwychwstał, przez co okazał się jednym z uczniów, którzy wątpili. Jednak doświadczony we wszelkim dobru Bóg, tak troszczący się i o jednego ucznia, a zarazem z pewnego wyższego zamysłu o pomnożeniu wiary przyszłych pokoleń w Zmartwychwstanie, wyczekawszy osiem dni, aby obudzić w nim doskonałą miłość i aby bardziej od innych niewierzący wykazał wobec wszystkich doświadczoną wiarę w Zmartwychwstanie, przyszedł znowu. Wchodzi, jak poprzednio, przez zamknięte drzwi, ale już w obecności Tomasza i zgodnie ze zwyczajem przekazuje pokój, a potem zwraca się do Tomasza i mówi: „Weź palec twój tutaj i obejrzyj moje ręce, weź rękę twoją i włóż do mego boku, i nie bądź niewiernym, ale wierzącym. Tak jak ty, lękając się widma, nie mogłeś uwierzyć jedynie przez spojrzenie, ale będąc gnuśnym i o dotknięciu wspomniałeś, to włóż swoją rękę w mój bok”. Jezus pokazał przez to, że gdy Tomasz mówił właśnie te słowa uczniom, On był przy tym obecny i słyszał jego słowa. Jest oczywiste, że rana w boku była tak szeroka, że mieściła rękę. Tomasz wszystko dokładnie obejrzał i znajdując wiarę przez dotknięcie – bowiem jemu dla uwierzenia pozwolono zobaczyć to i dokonać w odniesieniu nawet do niezniszczalnego i całkowicie przebóstwionego ciała – zawołał: „Pan mój i Bóg mój!”, pierwsze o ciele, a drugie o Bóstwie. A Chrystus mówi do niego: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli”. Tomasz był zwany Bliźniakiem albo dlatego, że urodził się z innym, albo z powodu wątpienia w Zmartwychwstanie, bądź też dlatego, że miał od urodzenia zrośnięte dwa palce prawej ręki, oczywiście środkowy i wskazujący. Słuszna byłaby opinia, że to właśnie on powinien zwątpić i tymi palcami dotknąć. A inni jeszcze mówią i to jest najbardziej godne zaufania, że „Tomasz” tłumaczy się z języka hebrajskiego jako „bliźniak”. To było drugie zjawienie się Chrystusa. Trzecie miało miejsce nad Morzem Tyberiadzkim w czasie połowu ryb, gdy On, okazując Zmartwychwstanie jeszcze bardziej oczywistym, spożył pokarm, który Jemu jednemu znanym sposobem został spalony przez ogień Bóstwa. Następnie zjawił się w Emaus, a piąty raz w Galilei, i jak mówią, niejednokrotnie ukazywał się po Zmartwychwstaniu jedenastu apostołom, aż wstąpił do nieba, czyniąc wobec uczniów, albowiem nielicznym to pokazywał, różnorakie i nadprzyrodzone znaki. Jednak ewangeliści powstrzymali się przed zapisywaniem tego wszystkiego, bowiem nie mogą liczni, a przy tym żyjący w świecie ludzie, słuchać o tym, co przewyższa wszelką naturę. Chryste Boże nasz, dla modlitw Twego apostoła Tomasza zmiłuj się nad nami. Amen.
Wielka Sobota i Pascha. Cerkiew Lubin.

Wielka Sobota. Pascha. Cerkiew Lubin.
Nabożeństwo Wielkiego Piątku w Lubinie.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku w Lubinie.

 

 

Zostałeś dla mnie ukrzyżowany, aby wytoczyć mi odpuszczenie. Przebity został Twój bok, aby wytoczyć mi krople Życia. Gwoździami zostałeś przygwożdżony, abym ja w głębię cierpień Twych uwierzywszy, na wysokości Twego panowania tak wołał: Dawco Życia, Chryste, chwała Krzyżowi, Zbawco i męce Twojej!

Chryste Boże, który w każdym czasie i w każdej godzinie, na niebie i naziemi jesteś sławiony i wywyższany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze życie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich strażą i opieką osiągnęli jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen.
Spotkania chóru parafialnego.

W każdy czwartek o godzinie 17:00 w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbywają się spotkania w ramach warsztatów śpiewu cerkiewnego.

Parafia zachęca szczególnie młodzież do parafialnych spotkań  w ramach zajęć warsztatów śpiewu cerkiewnego.

Więcej informacji można uzyskać podczas czwartkowych spotkań w sali domu parafialnego.

Fotorelacja  spotkania:
Spowiedź wiernych.

W sobotę 20 kwietnia 2019r. o godzinie 17:00  w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbędzie się spowiedź wielkopostna dla wiernych .
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej w Lubinie.

Dnia 13 kwietnia 2019r. w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbyły się rekolekcje dla  dzieci i młodzież szkolnej.

          Spotkanie rozpoczęto  modlitwą w Cerkwi.  Uczniowie  przystąpili  do Sakramentu  Spowiedzi  i  Świętego Pryczastia  podczas Świętej Boskiej Liturgii.

         Po nabożeństwie wszyscy obecni spotkali  się w sali katechetycznej domu parafialnego biorąc udział  w prelekcji poświęconej  duchowości prawosławia  oraz  analizy nabożeństw Wielkiego Tygodnia. Spotkanie poprowadził Ks.prot. Bogdan Repeła. 
Prace nad polichromią lubińskiej Cerkwi.

Fotorelacja prac nad  polichromią lubińskiej Cerkwi.

 
Nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu.

Kanon Pokutny Świętego Andrzeja z Krety.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecinskiego Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie organizuje parafialną pielgrzymkę  do Ziemi Świętej.

Plan pielgrzymki:

Dzień 1.

Przylot  na lotnisko w Tel-Awiwie. Transfer do Betlejem. Zakwaterowanie  w Betlejem. Odpoczynek.

Śniadanie w hotelu.

Transfer do Hebronu –  Monaster św. Trójcy – Dąb Mamre.

Bajt Sahur – Pole Pasterzy.

Przejazd na Pustynię Judzką – Monaster św. Teodozjusza Wielkiego, Ławra św. Sawy Uświęconego.

Cerkiew Narodzenia Chrystusa  w Betlejem.

kolacja w hotelu.

Dzień  2.

Śniadanie w hotelu.

Transfer do Jerozolimy.

Wizyta w RDM w Jerozolimie.  Sobór św. Trójcy – Modlitwa dziękczynna w intencji Pielgrzymów.

Wizyta w Patriarchacie Jerozolimskim: Audiencja u Jego Świątobliwości Teofila III Patriarchy Jerozolimskiego i całej Palestyny.

Miejsce narodzin NMP.

Betesda – Owcza Sadzawka.

Droga Krzyżowa: – Pretorium, więzienie Jezusa Chrystusa, Bazylika Grobu Pańskiego.

Syjon – miejsce Tajnej Wieczerzy.

Kolacja w hotelu.

Dzień 3. 

Śniadanie w hotelu.

Transfer do Galilei.

Góra Tabor.

Kana Galilejska.

Nazaret – Cerkiew nad źródłem NMP, Rzymskokatolicka Bazylika Zwiastowania NMP.

Zakwaterowanie  w Nazarecie.

Kolacja w hotelu.

Dzień 4. 

Śniadanie

Miejsce Kazania na Górze. Tabgha (miejsce rozmnożenia chleba i ryb).

Кapernaum – cerkiew św. 12 apostołów.

Wizyta w Przedstawicielstwie RDM «św. Marii Magdaleny» w Мagdali.

Transfer do Betlejem.

Zakwaterowanie  w Betlejem.

Kolacja.

Dzień 5. 

Śniadanie.

Transfer do Betanii. Betania: Grób św. Łazarza.

Jerycho: Góra kuszenia.

Przedstawicielstwo RDM  św. Jana Chrzciciela w Jerycho. Drzewo Zacheusza.

Rzeka Jordan – Wielkie Poświęcenie Wody.

Monaster św. Gerasima Jordańskiego.

Powrót do hotelu. Kolacja.

Dzień6. 

Śniadanie:

Transfer  do Jerozolimy.

Góra Eleońska: Panorama Jerozolimy. Miejsce Wniebowstąpienia Pańskiego. Rosyjski  Еleoński Monaster.

Getsemania:  Getsemański  Ogród. Cerkiew Zaśnięcia NMP – grób Matki Bożej.

Rosyjski   Monaster św. Мarii Magdaleny.

,,Górny Rosyjski Żeńskim Monaster” w Ein Karem.

Nabożeństwo całonocnego czuwania w Soborze Św. Trójcy w Jerozolimie. Sakrament spowiedzi.

Kolacja w   Betlejem.

Wyjazd na nocną św. Boską Liturgię w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Powrót na odpoczynek do hotelu.

Dzień 7. 

Śniadanie.

Transfer do Liddy.

Lidda – cerkiew i grób Św. Jerzego Zwycięzcy.

Jaffa:  Cerkiew św. Apostoła Piotra, grób św. Tabity.

Spacer po starej Jaffie. Zwiedzanie.

Dzień 8 

Transfer na lotnisko w Tel-Awiwie. Powrót do Polski.

Więcej informacji pod nr tel:

Ks.prot. Bogdan Repeła 

503722002. 

fot. Michał Hajtko.
Sobota 16.02.2019r. -zajęcia nauki języka cerkiewnosłowaińskiego w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza  wiernych w sobotę  16 lutego 2019 r. po nabożeństwie wieczornym na kolejne spotkanie związane z poznawaniem języka cerkiewnosłowiańskiego.  Zajęcia odbywają się  w sali katechetycznej domu parafialnego.