1

Warsztaty Ikonograficzne w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza na Warsztaty Ikonograficzne w Lubinie w dniach 18-23 października 2021r. pod kierownictwem Ikonografa Jana Grigoruka. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pod nr tel: 503722002 lub email: cerkiew_lubin@op.pl

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, a tym samym dbałość organizatora o zasady bezpieczeństwa w spotkaniu, uczestnicy warsztatów  zobowiązani będą do  okazania zaświadczenia o szczepieniu przeciw covid 19, lub okazaniu wykonanego badania testu przeciw covid 19.
Wizyta w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A

Dnia 5 sierpnia 2021r. dzięki uprzejmości Dyrektora ds. Technicznych O/ZG Polkowice-Sieroszowice Marcina Danis i Nadsztygara Górniczego z-cy Kierownika Działu Górniczego ZG Polkowice – Sieroszowice pana Mariana Szkurata, z wizytą w Oddziałach Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A przebywał proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ks. prot. Bogdan Repeła. W trakcie spotkania przedstawiono zakres i specyfikę pracy Braci Górniczej na oddziałach górniczych rudy miedzi i soli.

Korzystając z okazji jubileuszu 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A, ks. Bogdan Repeła  złożył najlepsze życzenia Braci Górniczej O/ZG Polkowice-Sieroszowice, szczęścia górniczego w tym tylu wyjazdów ile zjazdów oraz wszystkim Pracownikom KGHM Polska Miedź S.A, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w trudach codziennej pracy.
Przywitanie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie

Ludność łemkowska tereny Dolnego Śląska zamieszkuje od 1947r. Łemkowie byli wysiedleni z terenu Beskidu Niskiego w ramach Akcji Wisła na Ziemie Odzyskane. Dziś wyrastają tu już kolejne pokolenia Łemków i nieodparcie  istnieje potrzeba promowania i podtrzymywania tradycji , ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki oraz  działań na rzecz  narodowości łemkowskiej.  Coraz bardziej widocznym jest jak bardzo popularyzacja i upowszechnianie pieśni narodowych, tradycji  ludowej na terenie Dolnego Śląska wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również mieszkańców całego regionu. Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie wychodząc naprzeciw powyższych przekonań i zainteresowań podtrzymuje działania mające na celu popularyzację lokalnej tradycji.  Od wielu lat jest organizatorem Dni kultury Łemkowskiej  pt. „Przywitania Łemkowskiego Lata”, których pozytywny wymiar społeczno- kulturalny wyraża się we wzajemnym  poszanowaniu oraz lepszym poznawaniu wielokulturowości  mieszkańców regionu. Od kilku lat przychylnym miejscem do rozwoju tego typu spotkań stała się Ziemia Chocianowska, dzięki wsparciu lokalnych władz samorządowych. To właśnie w miejscowości Trzmielów rokrocznie odbywa się spotkanie Łemkowskiego Lata, pod patronatem Pana Burmistrza Chocianowa, Tomasza Kulczyńskiego oraz we  współpracy z Sołectwem Trzmielów, Panią  Marią Kuzemczak oraz Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie. Patronatem medialnym jest TV Chocianów, radio LemFm, i Prawosławny Portal Medialny „Hołos Wiry”.  W roku 2021r. partnerem do organizacji  Łemkowskiego Lata w Trzmielowie stał się  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

www.umwd.dolnyslask.pl

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z  „Przywitania Łemkowskiego Lata w Trzmielowie”.
Święto parafialne w Lubinie

Dla prawosławnej społeczności wiernych z Lubina i okolic jednym z najbardziej oczekiwanych dni roku liturgicznego jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi parafialne święto. Tego roku wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych, świętu przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński.  U progu świątyni Ekscelencję tradycyjnie witały parafialne dzieci w ludowych łemkowskich strojach.   Następnie słowa podziękowania i powitania skierowało Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubienie, prezentując Władyce album ze swej działalności poszerzonej o wydawnictwo czasopisma „Głosu Wiary”. Chlebem i solą, wraz z życzeniami w imieniu całej wspólnoty parafialnej Władykę przywitał Starosta Cerkiewny Bazyli Dziadyk. Następnie głos zabrał proboszcz lubińskiej parafii, ks. prot. Bogdan Repeła, dziękując Ekscelencji za przybycie, wyraził wielką radość ze spotkania na tegorocznym święcie parafialnym, prosząc o modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo dla całej parafialnej wspólnoty oraz modlitwę za wszystkich tych, którzy odeszli do wieczności i byli od początku budowniczymi erygowania parafii i inicjatorami życia parafialnego w Lubinie.   Na tegorocznych uroczystościach świątecznych licznie zgromadzili się wierni z Lubina i okolicznych parafii.  Uczestniczyli w   Świętej Boskiej Liturgii, przystępując do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.   Swoją obecnością zaszczycili także duchowni Ks. mitrat Igor Popowicz z Przemkowa, Ks. mitrat Sławomir Kondratiuk z Zimnej Wody, Ks. dr mitrat Dariusz Ciołka z Rudnej i Głowa, Ks. prot. Lubomir Worhacz z Legnicy. Ks. prot. Sławomir Sorokanycz  ze Studzionek, Ks. prot. Michał Koval z Torzymia i Słubic, Ks. ihum. Jerzy Omelianiuk z Buczyny, Ks. Marek Kiślak z Wałbrzycha, Ks. dr Igor Habura z Samborza, Ks. Jarosław Szmajda z Leszna Górnego, Ks. Adam Horbal z Malczyc i Michałowa, oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej Katedry i ks. protodiakon Dariusz Makuch z Malczyc i Michałowa.  Podczas świątecznego nabożeństwa śpiewał chór parafialny. Homilię świąteczną wygłosił Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy. W słowach do wiernych Władyka podkreślił istotę i znaczenie uczestnictwa w naszym życiu codziennym Łaski Ducha Świętego, o Bożym planie zbawienia rodu człowieczego, często nie pojmowanego w sposób zwyczajny przez człowieka oraz wielkiej nieograniczonej miłości Boga do człowieka, a także o warunkach i sposobach objawienia się Boga w Trójcy Świętej Jedynego na przestrzeni wieków, celem naszego przebóstwienia.Po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii rozpoczęto Molebień wraz z procesją wokół świątyni, wyrażając tym samym dziękczynienie Stwórcy za Dary Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, prosząc o błogosławieństwo Boże na przyszłość.  Na koniec Słowo do zgromadzonych skierował raz jeszcze Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, dziękując wszystkim za udział w tegorocznym święcie. Następnie słowa wdzięczności, do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za przybycie na tegoroczne święto, duchowe przewodnictwo, modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo. Podziękowania skierowano także do duchowieństwa oraz wiernych, wszystkich zebranych na wspólnej modlitwie, a także chóru parafialnego dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznego święta odznaczono Orderem III Stopnia, Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny panią Olgę Kanię, a także Listem Pochwalnych za pracę dla dobra Cerkwi pana Józefa Czyrniańskiego. Na zakończenie, proboszcz lubińskiej parafii dziękując wszystkim zebranym za udział w tegorocznym święcie, życzył wszystkim zdrowia, oraz wszelkich Łask  Ducha Świętego, zapraszając zebranych na wspólną świąteczną agapę.

 

 

 
Nabożeństwa do Przenajświętszej Bogarodzicy.

Drodzy Bracia i Siostry,

W dniach 19 stycznia 2021r. – 2.02.2021r. każdego dnia o godz. 17:00 w parafii odbywać się będą  nabożeństwa do Przenajświętszej Bogarodzicy. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w nabożeństwach i wspólnej modlitwy.
Święto Chrztu Pańskiego – 19 stycznia 2021.

 

Święto Chrztu Pańskiego. 

Troparion (ton 1.)

Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał w Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.

Kondakion (глас 4)

Objawiłeś się dzisiaj światu i Światłość Twoja, Panie, zaznaczyła się na nas, rozumnie śpiewających Tobie: Przyszedłeś i objawiłeś się, Światłości niedostępna.

Chrzest Pański jest świętem stałym z liczby dwunastu, obchodzone 19 stycznia. Zostało ustanowione na pamiątkę chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan i rozpoczęcia przez Niego publicznej działalności. Święto to nosi też nazwę Teofanii (Epifanii), czyli Objawienia Bożego, bowiem w tym wydarzeniu tym objawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej Trójcy: Boga Ojca (głos z góry), Boga Syna (Któremu udzielany był chrzest) i Boga Ducha Świętego (pod postacią gołębicy). Od dawien dawna nazywane też był Dniem Oświecenia i Świętem Światła.

Pod terminem Objawienie Boże chrześcijanie pierwszych wieków rozumieli zarówno cały kompleks wydarzeń: Narodzenie Chrystusa, Chrzest Pański, związany z objawieniem się ludowi oraz początkiem publicznej, jak i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej – dowód Boskości Chrystusa. Objawienie świętowano więc pierwotnie nie na wspomnienie jednego wydarzenia, lecz tajemnicy objawienia zbawienia w Jezusie Chrystusie. W tym objawieniu wiodącą rolę odgrywały, oczywiście, dwa wydarzenia: Narodzenie Chrystusa i Chrzest Pański. Dopiero w IV w. z inicjatywy Zachodu oba te święta zostały rozdzielone.

Chrzest Pański opisują wszystkie Ewangelie, zarówno synoptyczne (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22), jak i Janowa (J 1, 28-24). Przez 30 lat od Swoich Narodzin Jezus Chrystus pozostawał nieznany. Mieszkając w Nazarecie galilejskim wzrastał w mądrości, w latach oraz w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52). W tym czasie, gdy Chrystus miał 30 lat, a było to w 15. roku panowania cesarza Tyberiusza, nad brzegami Jordanu działalność prowadził prorok imieniem Jan, później nazywany Chrzcicielem. Obchodził on okolicę i chrzcząc ludzi, wzywał ich do nawrócenia, duchowej przemiany i oczyszczenia. Wielu zastanawiało się, czy nie jest aby Mesjaszem, lecz on odpowiadał: Ja przecież chrzczę was w wodzie, przyjdzie zaś Ten, mocniejszy ode mnie… On was chrzcić będzie w Duchu Świętym i w ogniu (Łk 3, 16). Wraz z innymi ludźmi nad Jordan poszedł również Jezus Chrystus, żeby przyjąć chrzest. Jan czuł się niegodnym, aby ochrzcić Chrystusa, jednak po Jego naleganiach uczynił to. Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody i nastąpiło niezwykłe zjawisko: otworzyły się niebiosa i ujrzał On Ducha Bożego zstępującego jako gołębica i przychodzącego na Niego. A głos z nieba powiedział: Ten jest Synem moim umiłowanym, w Nim znalazłem upodobanie (Mt 3, 17).

Święci Ojcowie nauczają, że Jezus Chrystus przyjął chrzest nie dlatego, że potrzebował oczyszczenia, był bowiem bez grzechu, lecz aby uświęcić wodę i dać ludziom przykład do naśladowania. Przyjmując chrzest w Jordanie, Chrystus objawił też tajemnicę Świętej Trójcy i pokazał, że do nowego Królestwa nie wejdzie żaden nieczysty i nieochrzczony. W chrzcie objawia się Boże Synostwo Chrystusa, gdyż, zgodnie wolą Ojca, przyjął On na Siebie grzechy całej ludzkości, ,,by wypełniła się wszelka sprawiedliwość”. Jest to więc akt pokory, uświęcenie wody i przykład do naśladowania. Zgodnie z nauką prawosławną, podczas chrztu w Jordanie Chrystus obmył ludzkość z grzechu pierworodnego w podobny sposób, w jaki grzech każdego człowieka zmazywany jest podczas sakramentu chrztu.

Historia świętowania Objawienia Pańskiego bierze początek w czasach apostolskich. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie cesarstwa, obchodzono je w dniu 6 stycznia. Do IV w. obok Zmartwychwstania Pańskiego i Pięćdziesiątnicy oraz pamięci świętych (lokalnych męczenników) było ono jednym obchodzonym. To właśnie podczas niego wspomniano przyjście na świat Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa. O święcie tym piszą m.in. święci: Klemens Aleksandryjski (II w.), Hipolit Rzymski (II-III w.) i Grzegorz bp Neo Cezarei (III w.). Co charakterystyczne, Ojcowie zachodni akcentowali w tym święcie Narodzenie Chrystusa, a wschodni Jego Chrzest. Święci Ojcowie IV w. ze Wschodu (m.in. Grzegorz Teolog, Grzegorz bp Nyssy i Jan Chryzostom) oraz Zachodu (m.in. Ambroży z Mediolanu, bł. Augustyn) pozostawali po sobie głębokie pouczenia na to święto.

W późniejszym czasie inni święci, m.in. Anatol abp Konstantynopola (V w.), Kosma bp Majumy (VIII w.), Jan Damasceński (VII-VIII w.), Herman patriarcha Konstantynopola (VII-VIII w.) i Józef Hymnograf (IX w.), napisali szereg hymnów na jego cześć.

Wraz ze stopniowym wyodrębnieniem się Narodzenia Chrystusa ze święta Objawienia Bożego, najpierw na Zachodzie (do połowy IV w.), a następnie na Wschodzie (od lat 80. IV w.) wiodącym w nim pozostawał element chrztu Jezusa. Mimo to, w dalszym ciągu nazywano je Objawieniem, chociaż na równi z nim zaczęto używać terminu Chrzest Pański.

Obecnie w święto Chrztu Pańskiego dwukrotnie sprawowany jest obrzęd poświęcenia wody: w przededniu święta (Wielkie Poświęcenie Wody) oraz w sam dzień święta. Dokonywane ono jest, w miarę możliwości, w rzece, jeziorze lub innym zbiorniku wodnym. Ten praktykowany do dziś zwyczaj dwukrotnego poświęcenia upowszechnił się od XII wieku. Pierwotnie poświęcenie wody praktykowano tylko raz w połączeniu z uroczystym chrztem katechumenów. Wierni z nabożnością przechowują wodę poświęconą w dniu tego święta w swych domach i traktują ją jako źródło łask.
e-ZAPISKA

Drodzy Bracia i Siostry,

W obecnym czasie, w którym się znajdujemy szczególnie ważna jest modlitwa. Nie wszyscy możemy uczestniczyć na nabożeństwach cerkiewnych, i podać zapiski z imionami naszych najbliższych oraz tych którzy odeszli do Pana z nadzieją zmartwychwstania.

Poniższy formularz ułatwi Wam przesyłanie „zapisek”, elektronicznych karteczek które będą czytane na Świętych Boskich Liturgiach celebrowanych w naszej parafii.

Podstawowe informacje dotyczące e-Zapisek:
– Uzupełnij zgodnie z instrukcją poniższy formularz.
– Na zakończenie nie zapomnij wcisnąć przycisku „Prześlij”.
– Zapiski będą czytane w ciągu tygodnia na wszystkich liturgiach.
– Jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę- ponownie uzupełnij formularz.
– Jeśli chcesz zostawić ofiarę prześlij ją na konto:  53 2030 0045 1110 0000 0414 7550  (tytułem:  ZAPISKA ).
Zakończenie prac nad polichromią w lubińskiej Cerkwi.

Zwieńczeniem wykonywanych prac przy polichromii w lubińskiej Cerkwi było wykonanie przez Ikonografa Aleksija Adamchuka Iwierskiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy – Wratarnicy.  Był to ostatni z trzech zaplanowanych etapów wykonywanej od dłuższego czasu  polichromii w lubińskiej świątyni.  Dnia 2 sierpnia po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii odbyło się uroczyste poświęcenie Ikony oraz Molebień dziękczynny do Przenajświętszej Marii Panny.  Proboszcz parafii, ks. Bogdan Repeła wyraził ogromną radość i słowa podziękowania dla wykonawcy polichromii,  ikonografowi Aleksemu Adamchukowi, wszystkim parafianom oraz ludziom dobrej woli  za wsparcie tego jakże ważnego dla lubińskiej wspólnoty prawosławnych wiernych wydarzenia wykonania polichromii w lubińskiej Cerkwi.  Bez ich zaangażowania, determinacji i wiary oraz  wsparcia materialnego wykonanie tego zadania byłoby niemożliwe. Wszystkim, którzy wspierali nasze zadanie pragniemy z całego serca podziękować, zapewniając o nieustannej modlitwie.  Spasy Hospody!
Uroczystości święta parafialnego w Lubinie.

Jednym z najbardziej oczekiwanych dni świątecznych roku liturgicznego dla prawosławnej społeczności  w Lubinie jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem  w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi  swoje parafialne święto. Tego roku wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych świętu przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji,  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński.  U progu świątyni radosne słowa przywitania do Władyki skierowały dzieci. Następnie chlebem i solą, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, wyrażające wdzięczność i prośbę o błogosławieństwo, przywitał Jego Ekscelencję starosta lubińskiej Cerkwi, Bazyli Dziadyk.   Licznie zgromadzeni wierni  z Lubina i okolicznych parafii uczestniczyli w   Świętej Boskiej Liturgii.  Swoją obecnością zaszczycili duchowni  Ks. mitrat Igor Popowicz z parafii Przemków i Leszno Górne, Ks. mitrat Sławomir Kondratiuk z parafii Zimna Woda i Michałów,  Ks. Sławomir Sorokanycz z parafii Studzionki, Ks.Andrzej Dudra z parafii Zielona Góra, Ks. Michał Koval z parafii Torzym i Słubice, oraz ks.protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej  Katedry. Homilię  świąteczną wygłosił ks.mitrat Igor Popowicz nawiązując między innymi do  łaski Daru Ducha Świętego, spoczywającego w każdym kto przyjął Sakramenty Święte Chrztu i Bierzmowania, o  Ich sprawczej sile pomagającej przetrwać każdą próbę czasu w życiu chrześcijanina. Po nabożeństwie Świętej  Boskiej Liturgii rozpoczęto Molebień  wraz z procesją wokół świątyni, wyrażając tym samym dziękczynienie Stwórcy, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za Dary Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, prosząc o błogosławieństwo Boże na przyszłość.  Na koniec Słowo do zgromadzonych skierował Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, dziękując wszystkim za udział w tegorocznym święcie, obszernie nawiązując do duchowej analizy przeżywania święta Zesłania Ducha Świętego w naszym życiu codziennym , szczególnie w  okresie w  jakim obecnie się znajdujemy.  Na koniec, słowa wdzięczności, do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował  proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za obecność,  Arcypasterską modlitwę i błogosławieństwo. Dziękując  także  wszystkim zebranym, duchowieństwu, wiernym, chórowi cerkiewnemu,   i wszystkim obecnym za udział w  tegorocznym święcie,  życząc  zdrowia, oraz wszelkich łask  Ducha Świętego, zapraszając tym samym na kolejne święto w przyszłym roku.

 

 
Nabożeństwo wieczorne Święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.

Fotorelacja:

Nabożeństwo wieczorne Święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.