Niedziela Antypaschy. Lubin.

SYNAKSARION II NIEDZIELI PO ŚWIĘCIE PASCHY O TOMASZU.

Stichosy:

Jeśli ani otchłani klucz, ani grób nie powstrzyma, to jak Twemu dążeniu, Zbawco, drzwi przeszkodzą? Dzisiaj, w drugą niedzielę po święcie Paschy, radośnie świętujemy odnowienie Zmartwychwstania Chrystusa i dotknięcie Pana przez świętego apostoła Tomasza. Odnowieniem nazywamy starożytny zwyczaj świętowania w ciągu roku wydarzenia, w pewnym odstępie czasowym od pamiętnego dnia, kiedy miało ono miejsce, wspominając tym samym w ciągu roku te wielkie wydarzenia, aby nie poszły one w zapomnienie. Dlatego też Żydzi spełnili pierwszą Paschę w Gilgal, jakby odnawiając przejście przez Morze Czerwone. Dlatego odnawia się u nich, a przy tym z wielką chwałą, Namiot Spotkania i panowanie Dawida, i wiele innych, aby nie wyliczać po kolei. Skoro jednak Zmartwychwstanie Pańskie przewyższa bez porównania wszystkie wydarzenia życiowe i przewyższa wszelką myśl, to świętujemy i odnawiamy je nie tylko corocznie, ale także każdego ósmego dnia. A pierwszym jego odnowieniem jest dzisiejszy Dzień Pański, który można zaprawdę nazwać i ósmym, i pierwszym. Ósmym ten dzień bywa od samej Paschy, a pierwszym jako początek innych. Dlatego jeszcze jest ósmym, że ustanowiony jest na obraz dnia niemającego końca w przyszłym wieku, który okaże się pierwszym i w całości jednym, gdyż nie będzie dzielony przez noc. To tyle o odnowieniu, a jeśli chodzi o Tomasza, to było tak. W dniu, w którym Chrystus Zmartwychwstał i ukazał się wieczorem uczniom, Tomasz nie był obecny, gdyż z lęku przed Żydami jeszcze nie połączył się z pozostałymi apostołami. Kiedy trochę odczekał i przyszedł, to dowiedział się o ukazaniu się Pana, ale nie uwierzył nie tylko uczniom, ale i w to, że Jezus w ogóle Zmartwychwstał, przez co okazał się jednym z uczniów, którzy wątpili. Jednak doświadczony we wszelkim dobru Bóg, tak troszczący się i o jednego ucznia, a zarazem z pewnego wyższego zamysłu o pomnożeniu wiary przyszłych pokoleń w Zmartwychwstanie, wyczekawszy osiem dni, aby obudzić w nim doskonałą miłość i aby bardziej od innych niewierzący wykazał wobec wszystkich doświadczoną wiarę w Zmartwychwstanie, przyszedł znowu. Wchodzi, jak poprzednio, przez zamknięte drzwi, ale już w obecności Tomasza i zgodnie ze zwyczajem przekazuje pokój, a potem zwraca się do Tomasza i mówi: „Weź palec twój tutaj i obejrzyj moje ręce, weź rękę twoją i włóż do mego boku, i nie bądź niewiernym, ale wierzącym. Tak jak ty, lękając się widma, nie mogłeś uwierzyć jedynie przez spojrzenie, ale będąc gnuśnym i o dotknięciu wspomniałeś, to włóż swoją rękę w mój bok”. Jezus pokazał przez to, że gdy Tomasz mówił właśnie te słowa uczniom, On był przy tym obecny i słyszał jego słowa. Jest oczywiste, że rana w boku była tak szeroka, że mieściła rękę. Tomasz wszystko dokładnie obejrzał i znajdując wiarę przez dotknięcie – bowiem jemu dla uwierzenia pozwolono zobaczyć to i dokonać w odniesieniu nawet do niezniszczalnego i całkowicie przebóstwionego ciała – zawołał: „Pan mój i Bóg mój!”, pierwsze o ciele, a drugie o Bóstwie. A Chrystus mówi do niego: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli”. Tomasz był zwany Bliźniakiem albo dlatego, że urodził się z innym, albo z powodu wątpienia w Zmartwychwstanie, bądź też dlatego, że miał od urodzenia zrośnięte dwa palce prawej ręki, oczywiście środkowy i wskazujący. Słuszna byłaby opinia, że to właśnie on powinien zwątpić i tymi palcami dotknąć. A inni jeszcze mówią i to jest najbardziej godne zaufania, że „Tomasz” tłumaczy się z języka hebrajskiego jako „bliźniak”. To było drugie zjawienie się Chrystusa. Trzecie miało miejsce nad Morzem Tyberiadzkim w czasie połowu ryb, gdy On, okazując Zmartwychwstanie jeszcze bardziej oczywistym, spożył pokarm, który Jemu jednemu znanym sposobem został spalony przez ogień Bóstwa. Następnie zjawił się w Emaus, a piąty raz w Galilei, i jak mówią, niejednokrotnie ukazywał się po Zmartwychwstaniu jedenastu apostołom, aż wstąpił do nieba, czyniąc wobec uczniów, albowiem nielicznym to pokazywał, różnorakie i nadprzyrodzone znaki. Jednak ewangeliści powstrzymali się przed zapisywaniem tego wszystkiego, bowiem nie mogą liczni, a przy tym żyjący w świecie ludzie, słuchać o tym, co przewyższa wszelką naturę. Chryste Boże nasz, dla modlitw Twego apostoła Tomasza zmiłuj się nad nami. Amen.
Wielka Sobota i Pascha. Cerkiew Lubin.

Wielka Sobota. Pascha. Cerkiew Lubin.
Nabożeństwo Wielkiego Piątku w Lubinie.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku w Lubinie.

 

 

Zostałeś dla mnie ukrzyżowany, aby wytoczyć mi odpuszczenie. Przebity został Twój bok, aby wytoczyć mi krople Życia. Gwoździami zostałeś przygwożdżony, abym ja w głębię cierpień Twych uwierzywszy, na wysokości Twego panowania tak wołał: Dawco Życia, Chryste, chwała Krzyżowi, Zbawco i męce Twojej!

Chryste Boże, który w każdym czasie i w każdej godzinie, na niebie i naziemi jesteś sławiony i wywyższany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze życie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich strażą i opieką osiągnęli jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen.
Jutrznia Wielkiego Czwartku.

Jutrznia Wielkiego Czwartku.
Spotkania chóru parafialnego.

W każdy czwartek o godzinie 17:00 w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbywają się spotkania w ramach warsztatów śpiewu cerkiewnego.

Parafia zachęca szczególnie młodzież do parafialnych spotkań  w ramach zajęć warsztatów śpiewu cerkiewnego.

Więcej informacji można uzyskać podczas czwartkowych spotkań w sali domu parafialnego.

Fotorelacja  spotkania:
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej w Lubinie.

Dnia 13 kwietnia 2019r. w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbyły się rekolekcje dla  dzieci i młodzież szkolnej.

          Spotkanie rozpoczęto  modlitwą w Cerkwi.  Uczniowie  przystąpili  do Sakramentu  Spowiedzi  i  Świętego Pryczastia  podczas Świętej Boskiej Liturgii.

         Po nabożeństwie wszyscy obecni spotkali  się w sali katechetycznej domu parafialnego biorąc udział  w prelekcji poświęconej  duchowości prawosławia  oraz  analizy nabożeństw Wielkiego Tygodnia. Spotkanie poprowadził Ks.prot. Bogdan Repeła. 
Pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecinskiego Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie organizuje parafialną pielgrzymkę  do Ziemi Świętej.

Plan pielgrzymki:

Dzień 1.

Przylot  na lotnisko w Tel-Awiwie. Transfer do Betlejem. Zakwaterowanie  w Betlejem. Odpoczynek.

Śniadanie w hotelu.

Transfer do Hebronu –  Monaster św. Trójcy – Dąb Mamre.

Bajt Sahur – Pole Pasterzy.

Przejazd na Pustynię Judzką – Monaster św. Teodozjusza Wielkiego, Ławra św. Sawy Uświęconego.

Cerkiew Narodzenia Chrystusa  w Betlejem.

kolacja w hotelu.

Dzień  2.

Śniadanie w hotelu.

Transfer do Jerozolimy.

Wizyta w RDM w Jerozolimie.  Sobór św. Trójcy – Modlitwa dziękczynna w intencji Pielgrzymów.

Wizyta w Patriarchacie Jerozolimskim: Audiencja u Jego Świątobliwości Teofila III Patriarchy Jerozolimskiego i całej Palestyny.

Miejsce narodzin NMP.

Betesda – Owcza Sadzawka.

Droga Krzyżowa: – Pretorium, więzienie Jezusa Chrystusa, Bazylika Grobu Pańskiego.

Syjon – miejsce Tajnej Wieczerzy.

Kolacja w hotelu.

Dzień 3. 

Śniadanie w hotelu.

Transfer do Galilei.

Góra Tabor.

Kana Galilejska.

Nazaret – Cerkiew nad źródłem NMP, Rzymskokatolicka Bazylika Zwiastowania NMP.

Zakwaterowanie  w Nazarecie.

Kolacja w hotelu.

Dzień 4. 

Śniadanie

Miejsce Kazania na Górze. Tabgha (miejsce rozmnożenia chleba i ryb).

Кapernaum – cerkiew św. 12 apostołów.

Wizyta w Przedstawicielstwie RDM «św. Marii Magdaleny» w Мagdali.

Transfer do Betlejem.

Zakwaterowanie  w Betlejem.

Kolacja.

Dzień 5. 

Śniadanie.

Transfer do Betanii. Betania: Grób św. Łazarza.

Jerycho: Góra kuszenia.

Przedstawicielstwo RDM  św. Jana Chrzciciela w Jerycho. Drzewo Zacheusza.

Rzeka Jordan – Wielkie Poświęcenie Wody.

Monaster św. Gerasima Jordańskiego.

Powrót do hotelu. Kolacja.

Dzień6. 

Śniadanie:

Transfer  do Jerozolimy.

Góra Eleońska: Panorama Jerozolimy. Miejsce Wniebowstąpienia Pańskiego. Rosyjski  Еleoński Monaster.

Getsemania:  Getsemański  Ogród. Cerkiew Zaśnięcia NMP – grób Matki Bożej.

Rosyjski   Monaster św. Мarii Magdaleny.

,,Górny Rosyjski Żeńskim Monaster” w Ein Karem.

Nabożeństwo całonocnego czuwania w Soborze Św. Trójcy w Jerozolimie. Sakrament spowiedzi.

Kolacja w   Betlejem.

Wyjazd na nocną św. Boską Liturgię w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Powrót na odpoczynek do hotelu.

Dzień 7. 

Śniadanie.

Transfer do Liddy.

Lidda – cerkiew i grób Św. Jerzego Zwycięzcy.

Jaffa:  Cerkiew św. Apostoła Piotra, grób św. Tabity.

Spacer po starej Jaffie. Zwiedzanie.

Dzień 8 

Transfer na lotnisko w Tel-Awiwie. Powrót do Polski.

Więcej informacji pod nr tel:

Ks.prot. Bogdan Repeła 

503722002. 

fot. Michał Hajtko.
Sobota 16.02.2019r. -zajęcia nauki języka cerkiewnosłowaińskiego w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza  wiernych w sobotę  16 lutego 2019 r. po nabożeństwie wieczornym na kolejne spotkanie związane z poznawaniem języka cerkiewnosłowiańskiego.  Zajęcia odbywają się  w sali katechetycznej domu parafialnego. 
Warsztaty śpiewu cerkiewnego i czytania w języku cerkiewnosłowianskim.

W sobotę 9 lutego 2019r. Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie gościła studentów Diecezjalnej Szkoły Śpiewu i Czytania w Języku Cerkiewnosłowiańskim z siedzibą w  Cieplicach. Tematem spotkania była praktyka liturgiczna zdobytych umiejętności uczestników diecezjalnej szkoły psalmistów.  Zajęcia poprowadziła Anna Andrianow. Spotkanie zwieńczono wspólnym nabożeństwem wieczornym w tutejszej parafii w wykonaniu studentów szkoły. 
Nauka języka cerkiewnosłowiańskieo w Lubinie.

Święci bracia Cyryl i Metody. 

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza  na warsztaty nauczania języka cerkiewnosłowiańsiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w tutejszej parafii  7 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w Sali Katechetycznej. Zajęcia poprowadzi Ks. prot. Bogdan Repeła.

Język cerkiewnosłowianskie to język literacki i liturgiczny używany w Cerkwi prawosławnej w krajach o tradycji słowiańskiej. Wywodzi sie on z języka staro-cerkiewno-słowianskiego, najstarszego języka słowiańskiego, który powstał w połowie IX wieku. Ponad tysiąc lat temu, kiedy wielu Słowian przyjęło już  chrześcijaństwo ciągle Słowianie nie mieli jeszcze swojego alfabetu, swojego ojczystego języka. Nie mogli czytać ani pisać, a nabożeństwa i Pismo Święte spisane były w języku greckim i łacińskim. Wtedy to książę Słowian Rościsław władca Moraw poprosił bizantyjskiego cesarza Michała o przysłanie nauczycieli znających język słowiński, aby nauczać Słowian wiary chrześcijańskiej w języku dla nich zrozumiałym. Cesarz Michał powierzył to ważne zadanie tłumaczenia ksiąg Pisma Świętego i nabożeństw na język słowiański Konstantemu ( Cyrylowi) i Metodemu. Zanim bracia wyruszyli w drogę, aby nauczać Słowian , Konstanty ułożył alfabet, składający się z 38 liter : 

Poprzez stworzenie alfabetu dla Słowian, święci bracia nauczali wiary chrześcijańskiej. W 863 r. na prośbę książąt słowiańskich udali się na Morawy, by tam głosić Słowo Boże. Przetłumaczyli na język Słowiański szereg ksiąg liturgicznych i znaczną część Biblii. W ten sposób stali się rzeczywistymi oświecicielami Moraw, Bułgarii, Panonii ( późniejsze Węgry) i sąsiednich krajów słowiańskich. Dzieło świętych braci dotarło do Państwa Wiślan. Jest wiele dowodów i świadectw ich obecności i nauczania m.in. kamienna chrzcielnica w IX w. odkryta w Wiślicy oraz wiele innych. Poza tym jedno ze słowiańskich biskupstw miało swą siedzibę w Krakowie.  Do dnia dzisiejszego język cerkiewnosłowiański jest używany jako język liturgiczny Cerkwi Prawosławnej. Dlatego też zachęcamy do jego głębszego poznania i modlitwy.