1

Niedziela Antypaschy

Niedziela Antypaschy. Paschalne wspomnienie zmarłych. 
15 marca 2021r. Wielki Kanon Pokutny Świętego Andrzeja z Krety.

Wielki Kanon Pokutny Świętego Andrzeja z Krety, przedstawia  na przykładach postaci ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu drogę duszy ludzkiej od największego upadku do świętości. Dusza ludzka wezwana jest do otrząśnięcia się z grzechu, do powstania z upadku. W cztery pierwsze dni Wielkiego Postu Kanon czytany jest fragmentami, natomiast w piątym tygodniu postu, w środę na jutrzni w całości.

 

 

 

 
Nabożeństwa do Przenajświętszej Bogarodzicy.

Drodzy Bracia i Siostry,

W dniach 19 stycznia 2021r. – 2.02.2021r. każdego dnia o godz. 17:00 w parafii odbywać się będą  nabożeństwa do Przenajświętszej Bogarodzicy. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w nabożeństwach i wspólnej modlitwy.
Święto Chrztu Pańskiego – 19 stycznia 2021.

 

Święto Chrztu Pańskiego. 

Troparion (ton 1.)

Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał w Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.

Kondakion (глас 4)

Objawiłeś się dzisiaj światu i Światłość Twoja, Panie, zaznaczyła się na nas, rozumnie śpiewających Tobie: Przyszedłeś i objawiłeś się, Światłości niedostępna.

Chrzest Pański jest świętem stałym z liczby dwunastu, obchodzone 19 stycznia. Zostało ustanowione na pamiątkę chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan i rozpoczęcia przez Niego publicznej działalności. Święto to nosi też nazwę Teofanii (Epifanii), czyli Objawienia Bożego, bowiem w tym wydarzeniu tym objawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej Trójcy: Boga Ojca (głos z góry), Boga Syna (Któremu udzielany był chrzest) i Boga Ducha Świętego (pod postacią gołębicy). Od dawien dawna nazywane też był Dniem Oświecenia i Świętem Światła.

Pod terminem Objawienie Boże chrześcijanie pierwszych wieków rozumieli zarówno cały kompleks wydarzeń: Narodzenie Chrystusa, Chrzest Pański, związany z objawieniem się ludowi oraz początkiem publicznej, jak i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej – dowód Boskości Chrystusa. Objawienie świętowano więc pierwotnie nie na wspomnienie jednego wydarzenia, lecz tajemnicy objawienia zbawienia w Jezusie Chrystusie. W tym objawieniu wiodącą rolę odgrywały, oczywiście, dwa wydarzenia: Narodzenie Chrystusa i Chrzest Pański. Dopiero w IV w. z inicjatywy Zachodu oba te święta zostały rozdzielone.

Chrzest Pański opisują wszystkie Ewangelie, zarówno synoptyczne (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22), jak i Janowa (J 1, 28-24). Przez 30 lat od Swoich Narodzin Jezus Chrystus pozostawał nieznany. Mieszkając w Nazarecie galilejskim wzrastał w mądrości, w latach oraz w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52). W tym czasie, gdy Chrystus miał 30 lat, a było to w 15. roku panowania cesarza Tyberiusza, nad brzegami Jordanu działalność prowadził prorok imieniem Jan, później nazywany Chrzcicielem. Obchodził on okolicę i chrzcząc ludzi, wzywał ich do nawrócenia, duchowej przemiany i oczyszczenia. Wielu zastanawiało się, czy nie jest aby Mesjaszem, lecz on odpowiadał: Ja przecież chrzczę was w wodzie, przyjdzie zaś Ten, mocniejszy ode mnie… On was chrzcić będzie w Duchu Świętym i w ogniu (Łk 3, 16). Wraz z innymi ludźmi nad Jordan poszedł również Jezus Chrystus, żeby przyjąć chrzest. Jan czuł się niegodnym, aby ochrzcić Chrystusa, jednak po Jego naleganiach uczynił to. Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody i nastąpiło niezwykłe zjawisko: otworzyły się niebiosa i ujrzał On Ducha Bożego zstępującego jako gołębica i przychodzącego na Niego. A głos z nieba powiedział: Ten jest Synem moim umiłowanym, w Nim znalazłem upodobanie (Mt 3, 17).

Święci Ojcowie nauczają, że Jezus Chrystus przyjął chrzest nie dlatego, że potrzebował oczyszczenia, był bowiem bez grzechu, lecz aby uświęcić wodę i dać ludziom przykład do naśladowania. Przyjmując chrzest w Jordanie, Chrystus objawił też tajemnicę Świętej Trójcy i pokazał, że do nowego Królestwa nie wejdzie żaden nieczysty i nieochrzczony. W chrzcie objawia się Boże Synostwo Chrystusa, gdyż, zgodnie wolą Ojca, przyjął On na Siebie grzechy całej ludzkości, ,,by wypełniła się wszelka sprawiedliwość”. Jest to więc akt pokory, uświęcenie wody i przykład do naśladowania. Zgodnie z nauką prawosławną, podczas chrztu w Jordanie Chrystus obmył ludzkość z grzechu pierworodnego w podobny sposób, w jaki grzech każdego człowieka zmazywany jest podczas sakramentu chrztu.

Historia świętowania Objawienia Pańskiego bierze początek w czasach apostolskich. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie cesarstwa, obchodzono je w dniu 6 stycznia. Do IV w. obok Zmartwychwstania Pańskiego i Pięćdziesiątnicy oraz pamięci świętych (lokalnych męczenników) było ono jednym obchodzonym. To właśnie podczas niego wspomniano przyjście na świat Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa. O święcie tym piszą m.in. święci: Klemens Aleksandryjski (II w.), Hipolit Rzymski (II-III w.) i Grzegorz bp Neo Cezarei (III w.). Co charakterystyczne, Ojcowie zachodni akcentowali w tym święcie Narodzenie Chrystusa, a wschodni Jego Chrzest. Święci Ojcowie IV w. ze Wschodu (m.in. Grzegorz Teolog, Grzegorz bp Nyssy i Jan Chryzostom) oraz Zachodu (m.in. Ambroży z Mediolanu, bł. Augustyn) pozostawali po sobie głębokie pouczenia na to święto.

W późniejszym czasie inni święci, m.in. Anatol abp Konstantynopola (V w.), Kosma bp Majumy (VIII w.), Jan Damasceński (VII-VIII w.), Herman patriarcha Konstantynopola (VII-VIII w.) i Józef Hymnograf (IX w.), napisali szereg hymnów na jego cześć.

Wraz ze stopniowym wyodrębnieniem się Narodzenia Chrystusa ze święta Objawienia Bożego, najpierw na Zachodzie (do połowy IV w.), a następnie na Wschodzie (od lat 80. IV w.) wiodącym w nim pozostawał element chrztu Jezusa. Mimo to, w dalszym ciągu nazywano je Objawieniem, chociaż na równi z nim zaczęto używać terminu Chrzest Pański.

Obecnie w święto Chrztu Pańskiego dwukrotnie sprawowany jest obrzęd poświęcenia wody: w przededniu święta (Wielkie Poświęcenie Wody) oraz w sam dzień święta. Dokonywane ono jest, w miarę możliwości, w rzece, jeziorze lub innym zbiorniku wodnym. Ten praktykowany do dziś zwyczaj dwukrotnego poświęcenia upowszechnił się od XII wieku. Pierwotnie poświęcenie wody praktykowano tylko raz w połączeniu z uroczystym chrztem katechumenów. Wierni z nabożnością przechowują wodę poświęconą w dniu tego święta w swych domach i traktują ją jako źródło łask.
e-ZAPISKA

Drodzy Bracia i Siostry,

W obecnym czasie, w którym się znajdujemy szczególnie ważna jest modlitwa. Nie wszyscy możemy uczestniczyć na nabożeństwach cerkiewnych, i podać zapiski z imionami naszych najbliższych oraz tych którzy odeszli do Pana z nadzieją zmartwychwstania.

Poniższy formularz ułatwi Wam przesyłanie „zapisek”, elektronicznych karteczek które będą czytane na Świętych Boskich Liturgiach celebrowanych w naszej parafii.

Podstawowe informacje dotyczące e-Zapisek:
– Uzupełnij zgodnie z instrukcją poniższy formularz.
– Na zakończenie nie zapomnij wcisnąć przycisku „Prześlij”.
– Zapiski będą czytane w ciągu tygodnia na wszystkich liturgiach.
– Jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę- ponownie uzupełnij formularz.
– Jeśli chcesz zostawić ofiarę prześlij ją na konto:  53 2030 0045 1110 0000 0414 7550  (tytułem:  ZAPISKA ).
Молитвы за Копальникiв.

Дорогы Копальникы,

Традыцийнi каждого рока 4-того грудня стричаме ся на сьватi Копальника в любiньскiй Церкви. Заносиме молитвы до Вашой Небесной Покровителькы Сьватой Варвары з подяком за доричну опiку над Вами. В лiтургiчным вымiри того дня Церков обходит великє сьвато Введенiя во Храм Пресьватой Богородици, якє побiльшує сьваточны урочыстости.   Час, в якым мы ся нашли тепер в 2020 роцi, з увагы на пошырену в сьвiтi пандемiю, быти може в певний мiри ограничыт нашы тогоричны урочыстости, єднак Служба Божа за цiлий Cтан Гiрничий одбуде ся в Церкви Сьватой Тройцi в Любiнi 4.12.2020р. о годинi 900.

foto:2019r.
Parafialne Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Jesienne prace przy Cerkwi z udziałem BMP w Lubinie.

Fotorelacja:

 
Niedziela 15 listopada 2020r.

Czytanie fragmentu Ewangelii przypadające na niedzielę 15 listopada.

Ew. Łk 8,26-39.

 I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei.  Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!»  Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go: «Jak ci na imię?» On odpowiedział: «Legion», bo wielu złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do Czeluści.  A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im.  Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła.
 Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach.  Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął. A ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony.  Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem.
Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami:  «Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą». Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił.
Голос Віры – має рочок.

 

Minął rok od momentu, kiedy z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie,  rozpoczęło działalność wydawniczą  miesięcznika Голосy Віры. Przez ten czas staraliśmy się  zainteresować naszych Czytelników wydarzeniami z życia naszej parafii oraz  zainteresować najmłodsze pokolenie prawosławnych wiernych życiem liturgicznym i społecznym naszej Cerkwi. Powstało  wiele inicjatyw wyrażających nasze zaangażowanie dla dobra Cerkwi, większość udało nam się zrealizować nawet w tym trudnym czasie, w jakim wszyscy obecnie się znajdujemy. Pozostałe zadania  mamy nadzieję wypełnić w przyszłości. Dziękujemy wszystkim, którzy od początku wspierali naszą inicjatywę:  naszemu Proboszczowi za wsparcie i okazywaną wszelką pomoc,  drogim Bractwowiczom za zaangażowanie i rok owocnej współpracy, pani Oldze Kani za poświęcony czas w tłumaczeniach tekstów do naszego czasopisma oraz wszystkim Parafianom, bez których nasza działalność byłaby ograniczona.  Zachęcamy z całego serca wszystkie dzieci i młodzież parafialną do aktywnej współpracy w Bractwem.  To dzięki Wam i wspólnemu działaniu w przyszłości razem możemy jeszcze wiele dobrego uczynić dla dobra Świętego Prawosławia.

                                       Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju, kiedy nie wszyscy możemy być na nabożeństwach w naszej parafii, a byłyby osoby zainteresowane nabyciem miesięcznika prosimy o kontakt z Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Lubinie, w celu uzgodnienia dogodnej formy dostarczenia czasopisma.

Kontakt telefoniczny: 

  1. Radosław: 730-372-684
  2. Michał:      535-834-234
  3. Natalia:     731-595-129

lub adres email BMP w Lubinie: bmpl@op.pl 

 
Komunikat parafialny.

W związku z obecną sytuacją w kraju dotyczącą epidemii, w tym  powołania  z dniem 10.10.2020r. “żółtej strefy” na obszarze całego kraju  przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas nabożeństw, za wyjątkiem osób sprawujących nabożeństwo. Na chwilę obecną nie ma restrykcji dotyczących dopuszczalnej ilości osób podczas nabożeństw. Apelujemy o zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa.