Jubileusz 70-lecia Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

70 – LECIE PARAFII  PRAWOSŁAWSNEJ  ŚWIĘTEJ TRÓJCY W LUBINIE.

Parafia Prawosławna  pw. Świętej Trójcy w Lubinie będąca jedną z wielu parafii  Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej dnia 17 czerwca 2019 r. obchodziła swoje święto parafialne a w nim także jubileusz 70-lecia powstania.

Historia Parafii Prawosławnej w Lubinie związana jest  z dramatem   ludności Łemkowskiej  wysiedlonej w ramach Akcją „Wisła” na ziemie zachodnie    i północne.   Życie religijne ludności po wysiedleniu  zaczęło się organizować z ogromnymi trudnościami i wieloma problemami. Łemkowie, przywiązani od wieków  do wiary prawosławnej swoich przodków, nie mogli żyć bez Cerkwi.   Okres tworzenia Parafii Prawosławnej, to okres bardzo trudny, czasami dramatyczny, szukanie budynku na Cerkiew, zamiany, remonty przy braku środków, dewastacja i kradzieże, ale Łemkowie  nigdy nie stracili swojej wiary  i nadziei. Parafia, miała  oddanych księży, którzy położyli podwaliny  jej powstania. Każdy z księży dokładał swoją cegiełkę do budowy i odbudowy Parafii. Ale bez wiernych  parafian takich jak: Bazyli Spodarek, Jan  Hraniczny, Jan Kiec,  Tyrpak Aleksy nie było by możliwe. Pierwsza  cegiełka i  każda następna  dla  księży   i parafian była  najcięższa, którą trzeba było udźwignąć i położyć. Początki tworzenia Parafii  sięgają  1949 roku i związane są z przyjęciem  przez ks. Jana Lewiarza opieki duszpasterskiej nad wysiedloną  ludnością  prawosławną i staraniem się o utworzenie parafii.  W drugi Dzień Bożego  Narodzenia 9 stycznia 1951 roku, przekazany zostaje kościół poewangielicki społeczności prawosławnej,   w tym dniu, zostaje erygowana Parafia Prawosławna w Lubinie,  w tym dniu, w Rynku w Lubinie w kościele  poewangielickm zostaje odprawiona  Święta Boska Liturgia. To opaczność Boża, aby w tym samym dniu, były trzy wydarzenia.  Wielkim wydarzeniem i uwieńczeniem wysiłków parafian była pierwsza historyczna  wizyta biskupia  Stefana   w   lubińskiej Cerkwi która  miała miejsce   3 czerwca 1956 roku, gdzie wraz z  wiernymi, odprawił Świętą Boską  Liturgię. Możemy sobie tylko wyobrazić co czuli  Łemkowie, modląc się w  dużej murowanej świątyni z powybijanymi szybami w  oknach, dziurawym dachem. Nie mogli  zrozumieć,  dlaczego wyrzucono ich z ojczystych gór, w których  od wieków żyli ich przodkowie, gdzie zostawili rodzinne domy, mogiły bliskich,  drewniane Cerkwie wymodlone, pachnące żywicą i kadzidłem w których zostali ochrzczeni, gdzie brali śluby, umierali. A tutaj, byli  w obcej Cerkwi gdzie  przyszło im się  modlić. To nie była ich Cerkiew, tamtą musieli pozostawili na zawsze w swoich wsiach gdzie modlili się od pokoleń. Tam było ich miejsce, nie tutaj.  Jak wspomina Jana Fedak, do tej Cerkwi chodzili;  Łemkowie z Myscowej, Chyrowej z Polan, modląc się, ludzie płakali. Znając  naturę Łemków i ich przywiązanie  do wiary prawosławnej  naszych ojców, możemy sobie tylko wyobrazić, że nie  jedna łza została uroniona podczas tego nabożeństwa  a  płacz  mieszał się z modlitwą.

W historii 70 lat  duchownymi Prawosławnej Cerkwi w Lubinie, byli:

Ks. Jan Lewiarz;  od 14 listopada 1949 r. do 23 grudnia 1956 r.

Ks. Prot. Michał Rydzanicz; od 1956 r. do 1960 r.

Ks. Jerzy Zilitynkiewicz; od 6 lipca 1960 roku do 1962 r.

Ks. Jan Rydzaj;   od 21 kwietnia 1962r. do 1973 r.

Ks. Mitrat  Prot. Michał Żuk  od  27 maja 1973 r. do 2006 r

Ks. mgr Bogdan Repeła od 16 stycznia 2005 r. do  29 stycznia 2006 wikariusz

od 30 stycznia 2006 roku, do chwili obecnej Proboszcz Parafii.

Pierwszym Starostą cerkiewnym był – Jan Kret  Z-ca  – Jan Hranyczny,                                   a skarbnikiem  – Bazyli Spodarek. Wyjątkowo  zasłużonym człowiekiem dla Parafii był Ks. Mitrat Prot. Michał Żuk, przez  33 lat pracy duszpasterskiej, uczył religii, remontował, budował.

Parafię wielokrotnie wizytował, Arcybiskup Jeremiasz były Ordynariusz Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej spotykał się z młodzieżą i parafianami. Dawał  dobre rady jak żyć i postępować w obliczu  Boga i ludzi. 1 Maja 2000 roku, zostaje utworzony Dekanat Lubiński, wyodrębniony z Dekanatu Wrocławskiego.    Skupia on obecnie parafie z Legnicy, Lubinia, Zimnej Wody, Michałowa, Rudnej, Głogowa, Studzionek, Jeleniej Góry i Zgorzelca. Funkcję pierwszego dziekana powierzono  ks.  Michałowi  Żukowi, obecnie dziekanem jest ks. Sławomir Kondratiuk.  

Cerkiew jest żywym organizmem, jest nauka  śpiewu cerkiewnego dla dorosłych i dzieci, nauka języka  Cerkiewnosłowiańskiego, Łemkowskiego, pisania Ikon, malowania pisanek, spotkania Mikołajkowe, organizowane są także  jasełka noworoczne, kolonie i obozy oraz wiele innych inicjatyw mających na celu zachowania własnej tożsamości.  Są organizowane wyjazdy z młodzieżą w czasie wakacji w myśl; modlitwa, nauka, wypoczynek. Parafianie biorą udział w Pielgrzymkach  ostatnia najważniejsza  był do Ziemi Świętej. Odwiedzono wielokrotnie Grabarkę. Świętą Górę Jawor, Supraśl, a także Poczajów. Przygotowywany jest wyjazd do  Rumuńskich Monasterów. Dzisiaj po 70 latach mamy piękną zadbaną  odremontowaną Cerkiew z pięknymi freskami wykonawcą których jest ikonograf Aleksy adamchuk, ale to także   zasługa wszystkich parafian.

Na tegoroczne święto, Świętą Boską Liturgię,  wśród licznie zgromadzonych wiernych, zaproszonych gości oraz  duchowieństwa z dekanatów wrocławskiego, lubińskiego i zielonogórskiego przybył ordynariusz diecezji , Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński. U progu świątyni Władykę witały parafialne dzieci,  starosta lubińskiej Cerkwi pan Bazyli Dziadyk, a także jej proboszcz ks. prot. Bogdan Repeła, który witając Ekscelencję przybliżył  historię powstania lubińskiej prawosławnej wspólnoty wiernych zgromadzonej na terenie miasta i powiatu lubińskiego. Z chwilą kiedy  rozbrzmiały pierwsze słowa modlitwy,  Cerkiew wypełniona wiernymi nadała  świąteczny modlitewny nastrój, Boskiej Liturgii nad opieką której czuwał parafialny chór pod przewodnictwem Anny Andrianow.  Po odczytaniu  fragmentu Św. Ewangelii homilie świąteczną wygłosił ks. dziekan dekanatu lubińskiego Sławomir Kondratiuk, który przybliżył wiernym istotę święta  Zesłania Ducha Świętego na Apostołów,  wyjaśniając działanie  trzeciej Osoby Świętej Trójcy  na każdego chrześcijanina  nie tylko w dniu Pięćdziesiątnicy , ale przede wszystkim w każdym dniu i czasie życia Kościoła jako wspólnoty wiernych.  Jubileusz 70-lecia lubińskiej parafii prawosławnej zgromadził także licznie przybyłych gości : Prezydenta Miasta Lubina Pana Roberta Raczyńskiego                  w osobie Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Lubina pani  Marzeny  Reutt,  Starostę Powiatu Lubińskiego – Adama Myrdę w osobach Wicestarosty  Powiatu Lubińskiego Pana Władysława Siwaka.  Przewodniczącej  Rady Powiatu  Pani Jadwigi Musiał,  Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Dominiki Chomont-Parzyńskiej, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Panią Barbarę Danek, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w osobie Przewodniczącego Rady Miejskiej Chocianowa Janusza Ślipko,  Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie  Panią Krystynę Kozołup, Członka Zarządu Powiatu Polkowickiego Pana Franciszka Skibickiego,  , Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie Pana Piotra Milczanowskiego,  Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubinie Panią Violettę Kwiatkowską, Prezesa Zarządu Palium w Lubinie Pana Zbigniewa Warszczewskiego, Wielce Czcigodnego Ks. Kanonika Krzysztofa Krzyżanowskiego z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Lubinie,  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie Panią Krystynę Głowacką, Wiceedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie Panię Elżbietę Giżewską, Sołtys Trzmielowa Panią Marię Kuzemczak.

Podczas liturgii Jego Ekscelencja, odznaczył  ks. Michała Kovala proboszcza  Torzymia i Słubic  nagrodą cerkiewną,   palicą za pracę dla dobra cerkwi. Nagród było więcej.  Za wieloletnią pracę dla dobra Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie  Orderami Równiej Apostołom Św. Marii Magdaleny z rąk Władyki zostali nagrodzeni:  Bazyli Dziadyk, Anna Dydak, Melania Feleńczak  i Józef Feleńczak. Listami pochwalnymi nagrodzono: Helenę Chomiak, Joannę Piżyk, Marie Czyrniańską, Olgę Herbut, Helenę Witiak, Annę Porucznik, Michała Porucznik, Grzegorza Porucznik, Bogdana Kaniuczok, Olgę Kania, Annę Chocholak, Emilie Repeła, Agnieszkę Repeła, Stefana Chocholak, Włodzimierza Ryszawiec, Włodzimierza Smalec, Włodzimierza Herejczak i Adama Herbut.

Na zakończenie Świętej Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy w słowach skierowanych do wiernych  przedstawił istotę świętowania dnia Ducha Świętego w tradycji prawosławnej. Wyjaśnił obszernie zgromadzonym jaką rolę odgrywa Duch Święty, Pocieszyciel, Paraklit, Trzecia Osoba Trójcy Świętej w życiu Cerkwi, a tym samym każdego z nas. Władyka nawiązując do Święta  Pięćdziesiątnicy, jako narodzin nowotestamentowej Cerkwi przedstawił obraz ekonomii zbawienia rodzaju ludzkiego. Sprawcą i umocowaniem wszystkiego co życie jest Łaska Świętego Ducha. Ona wypełnia wszystko i nadaje sens realnej perspektywie zbawiania człowieka , który wypełniając przykazania Boże w pokorze i pokajaniu podąża drogą ku życiu wiecznemu.

Podczas tegorocznych uroczystości  rozbrzmiały także życzenia od władz miasta i powiatu  Lubina  i  zaproszonych gości.  Gospodarz spotkania, proboszcz lubińskiej Cerkwi  ks. prot.  Bogdan Repeła zwrócił się do Ekscelencji, czcigodnych  duchownych, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na jubileuszowym święcie parafialnym z radosnym słowem podziękowania za obecności i modlitwę. Po nabożeństwie  wszyscy zebrani  zastali zaproszeni na spotkanie i tradycyjny  świąteczny  poczęstunek, a  wspomnieniom lat minionych nie było końca.

W drugiej  część historyczno – kulturalnej w Centrum Kultury Muza w Lubinie została  zaprezentowana  multimedialna część historii powstania Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, którą przygotował pan Michał Hajtko.  Publiczność miała również możliwość wysłuchania pieśni cerkiewnych w wykonaniu Chóru Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, Chóru Diecezjalnej Szkoły Śpiewu i Czytania w Języku Cerkiewnosłowiańskim  w Cieplicach,  obejrzenia programu artystycznego zespołów artystycznych, Łemkowskiej grupy wokalno-instrumentalnej ze Szkoły Muzycznej w Legnicy pod kierownictwem Bogumiły Kwiatkowskiej,  Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca  Łastiwoczka z Przemkowa  oraz Zespołu Gwarkowie z Lubina.

Dzisiaj z perspektywy 70 lat, możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, z naszej wiary prawosławnej i mamy pokorę do wszystkiego co nas otacza.

M.H.

Audio : Święta Boska Liturgia parafialnego święta. 

http://podkast.lem.fm/Слово/arhiyerejska-bozheska-liturgija-z-cerkvi-sv-trojci-v-ljubini

 

image_pdfimage_print
Przejdź do paska narzędzi