Katecheza

POMOCE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ

Drodzy Uczniowie, w związku z sytuacją w której obecnie się znajdujemy  nasze zajęcia będą odbywały się online. Każdemu z Was przesyłam materiały do realizowania podstawy programowej wraz ze wskazówkami i zadaniami do opracowania. Proszę o wnikliwe ich przeczytanie. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt emeil: cerkiew_lubin@op.pl lub pod nr telefonu 503722002.

Serdecznie Was pozdrawiam, ks. Bogdan Repeła.

1. Sobory Powszechne
2. Kanony Soborów Powszechnych
3. Chrystianizacja Ziem Polski.
4. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce.
5. Zajęcia lekcyjne
6. Zgłoszenie jęz. łemkowski
7. Zgłoszenie religia – deklaracja