Lubińska młodzież w Supraskim Monasterze.

Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu w  dniach 22-23 grudnia 2019r. był organizatorem gowienija dla prysłużników cerkiewnych.  Do licznie zgromadzonej w tych dniach młodzieży z całej Polski dołączyli także prysłużnicy  z Lubina.  Celem spotkania było duchowe przygotowanie młodzieży do zbliżających  się Świąt Bożego Narodzenia.  Był to sprzyjający czas, aby w modlitwie, wewnętrznej ciszy i zadumie poprzez Sakramenty Święte  przybliżyć się do Boga. W piątek, po przybyciu do Supraśla, członkowie zjazdu udali się na wieczorne nabożeństwo, biorąc w nim czynny udział. Po nabożeństwie udano się na wspólną kolację, po której uczestnicy zostali zapoznani z zaplanowanym programem gowienija. Następnego dnia rano  chłopcy brali udział w nabożeństwach jutrzni i Świętej Boskiej Liturgii, po czym odbyły się zaplanowane spotkania i prelekcje o różnorodnej tematyce.  Pierwszym tematem  spotkania było ,,Bezpieczeństwo w internecie”, następnie młodzież usłyszała wykład o sakramencie spowiedzi przygotowanym przez ojca Hioba, który w jasny sposób  omówił temat sakramentu, tłumacząc jak się w dzisiejszym świecie młodzież powinna umieć bronić się przed grzechami oraz wszelkimi pokusami wybierając drogę zbawienia własnej duszy.    Po  wykładzie członkowie zebrania udali  się do Akademii Supraskiej na kolejną prelekcję  dotyczącą zdrowego i odpowiedzialnego trybu życia, w kontekście uzależnień i chorób współczesnego świata.   Bardzo ciekawym okazało się spotkanie zainicjowane przez  o. Pantalejmona , jako  Q&A, czyli wspólnej zabawie polegającej na napisaniu anonimowego pytania na dowolny  temat, na które duchowny wyczerpująco  starał się odpowiedzieć. Padały  różne i ciekawe pytania i odpowiedzi,  dzięki czemu każdy mógł wynieść coś dla siebie. Tego dnia wieczorem  podczas nabożeństwa całonocnego czuwania prysłużnicy  przystąpili do Sakramentu Spowiedzi, oczyszczając myśli i serce od grzechów, tym samym przygotowując się do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.  W niedzielę, podczas Świętej Liturgii, przystąpili oni do  Sakramentu Eucharystii. Następnie po nabożeństwie dokonano podsumowania tegorocznego rekolekcyjnego spotkania.  Każdy  chętnie dzielił się   własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Na końcu głos zabrał  Władyka Andrzej, który podziękował zebranym  za udział w gowienju i chęć przyjazdu prysłużników z całej Polski  do Supraskiego Monasteru.  Uczestnicy także podziękowali zarówno Władyce jak i wszystkim braciom monasteru za zaangażowanie i  modlitwę, opiekę i miłe przyjęcie zapowiadając  chęć do kolejnych spotkań.

Autor : Michał Repeła i  Radosław Szmajda.

Foto: Michał Repeła i za www.monaster – supraśl.pl

image_pdfimage_print