Chór parafialny

   ► Skład chóru parafialnego
   ► Nuty pieśni cerkiewnych
   ► Teksty pieśni cerkiewnych
   ► Galeria chóru parafialnego

 

Terminarz  czytań z Listów Apostolskich w Cerkwi.
Lp. Niedziela – Data Imię i Nazwisko
1. Niedziela 24  po Pięćdziesiątnicy  – 1.12.2019r.

( Apostoł  Ef. 221 zaczało:  2,14-22.  Ton7

Filip Droździak
2. Święto Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy – 4.12.2019r.

Ap. Hebr. 320 zaczało; 9,1-7.

Jarosław Pyrcz/ Olga Kania
3. Niedziela 25  po Pięćdziesiątnicy  – 8.12.2019r.

( Apostoł  Ef. 224 zaczało; 4,1-6).      Ton8

Michał Repeła
4. Niedziela 26  po Pięćdziesiątnicy  – 15.12.2019r.

( Apostoł  Ef. 229 zaczało; 5,9-19). Ton1

Marek Oleśniewicz
5. Niedziela 27  po Pięćdziesiątnicy  – 22.12.2019r.

( Apostoł  Ef. 233 zaczało 6,10-17. i  Gal. 210 zaczało; 4,22-31.                                       Ton2.

Bogdan Kaniuczok
6. Niedziela 28  po Pięćdziesiątnicy  – 29.12.2019r.

( Apostoł  Kol. 25 zaczało 3,4-11.    Ton3.

 

Bazyli Dziadyk
7. Niedziela 29  po Pięćdziesiątnicy  – 5.01.2020r.

( Apostoł  Tym. 280 zaczało; 31,15-17). Ton4.

Radosław Szmajda
8. Rożdestwo Chrystowe.                    7.01.2020

( Apostoł  Gal. 209 zaczało;4,4-7).

Ton8. Wsia zemla da pokołonytsia….

 

Bazyli Dziadyk

9. II Den Świat  Rożdestwa                   -8.01.2020r.

( Apostoł  Hebr. 306 zaczało:  2,1-18. i Apostoł Światym:  do Gal. 200 zaczało 1,11,19.

Ton3 Piśń Bohorodyci. Welyczyt Dusza moja…

 

Jarosław Pyrcz

10, III Den Świat Rożdestwa                – 9.01.2020r.

( Apostoł  Dijani. 17 zaczało; 6,8-15;7,1-5;47-60. i Hebr. 318 7,26-8,2.  Ton 8 Wsia zemla…

 

Olga Kania

11. Niedziela 30  po Pięćdziesiątnicy  – 12.01.2020r.

( Apostoł  Gal. 200 zaczało; 1,11-19). Ton5.

 

Radosław Szmajda

 

Terminarz czytań III i VI Godziny Kanonicznej.
Lp. Nabożeństwo – Data.
1. Niedziela 24  po Pięćdziesiątnicy  – 1.12.2019r.

Czas 3 : Emilia Repeła ;   Czas 6 : Agnieszka Repeła.

2. Święto Wprowadzenia do Świątyni

Przenajświętszej Bogurodzicy  – 4.12.2019r.

Czas 3 : Anna Dębska; Czas 6 : Emilia Repeła.

3. Niedziela 25  po Pięćdziesiątnicy  – 8.12.2019r.

Czas 3 : Radosław Szmajda  Czas 6 : Filip Droździak

4. Niedziela 26  po Pięćdziesiątnicy  – 15.12.2019r.

Czas 3 : Michał Repeła  Czas 6: Oliwia Andrejczyn

5. Niedziela 27  po Pięćdziesiątnicy  – 22.12.2019r.

Czas 3 : Patrycja Horbal,  Czas 6 : Agnieszka Repeła

6. Niedziela 28 po Pięćdziesiątnicy  – 29.12.2019r.

Czas 3 : Filip Droździak   Czas 6 : Radosław Szmajda

7. Niedziela 29  po Pięćdziesiątnicy  – 5.01.2019r.

Czas 3 : Emilia Repeła;   Czas 6 : Olga Kania.

8. Rożdestwo Chrystowe                – 07.01.2020r.

Czas 3 : Anna Dębska   Czas 6 : Agnieszka Repeła

9. II Den Świar Rożdestwa            – 08.01.2020r.

Czas 3 : Olga Kania , Czas 6 :  Helena Chomiak

10. III Den Rożdestwa                 – 09.01.2020r.

Czas 3 : Emilia Repeła;    Czas 6 : Anna Dębska

11. Niedziela 30  po Pięćdziesiątnicy  – 12.01.2020r.

Czas 3 : Marek Oleśniewicz ;   Czas 6 : Oliwia Andrejczyn.

 

image_pdfimage_print