Paschalna Młodzieżowa Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę 11-13 maja 2018r. – Parafia Prawosławna pw. Świętej Trójcy w Lubinie