1

Rachunek bankowy naszej parafii

Każdy z Państwa, kto chciałby wesprzeć finansowo naszą parafie lub akcje wspierane przez naszą parafię może dokonać wpłaty na nasze konto bankowe prowadzone przez Bank Gospodarki Żywnościowej- BGŻ.

Nr rachunku bankowego naszej parafii
w BGŻ : 38 2030 0045 1110 0000 0274 0350