Spotkanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Spotkanie Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji
Wrocławsko-Szczecińskiej z Zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie
Dnia 09.02.2020r. odbyło się spotkanie zarządu BMP Diecezji WrocławskoSzczecińskiej z Zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.
O godzinie 10.00 rozpoczęła się boska liturgia w lubińskiej cerkwi pw. Świętej
Trójcy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele obu zarządów. Następnie w domu parafialnym
delegacje młodzież wymieniły się planami na ten rok i wyraziły chęć współpracy.
Warto tu wspomnieć że Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie
działający przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy powołano dnia 23 września 2019r.
w wyniku wyborów. Skład zarządu stanowią: Przewodniczący – Radosław Szmajda,
Wiceprzewodniczący – Michał Repeła, Skarbnik – Natalia Szpytko. Bractwo zainicjowało
wiele przedsięwzięć młodzieżowych z życia liturgicznego jak i parafialnego.
Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Diecezji
Wrocławsko-Szczecińskiej w miesiącu grudniu BMP w Lubinie wydało już drugi numer
miesięcznika prawosławnego, pt. „Hołos Wiry”. Miesięcznik ma na celu przedstawiać
wydarzenia z życia Cerkwi oraz zawierać treści atrakcyjne zarówno dla młodego jak
i starszego czytelnika. Celem bractwa jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa
prawosławnej młodzieży w życiu liturgicznym i społecznym. Te same cele przyświecają
BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Są to między innymi integracja całej diecezji,
wspólne pielgrzymowanie, skupienie większej ilości młodych ludzi wokół cerkwi co jest
niezmiernie ważne dla jej przyszłości.
Ciekawymi przemyśleniami na temat bractwa podzielił się z nami również obecny na
spotkaniu ksiądz proboszcz parafii lubińskiej Bogdan Repeła. Wspólne omówienie
poszczególnych pomysłów było bardzo potrzebne i inspirujące. Jednocześnie jest
zapowiedzią ciekawej i owocnej współpracy.
Za gościnę i ciepłe przyjęcie serdecznie dziękujemy gospodarzom ks. prot.
Bogdanowi Repele, Radosławowi Szmajdzie, Michałowi Repele oraz matuszce Agnieszce.
Tekst i zdjęcia Iraida Hunczak

image_pdfimage_print
Przejdź do paska narzędzi