Świąteczne życzenia.

Chrystos Rażdajetsia!

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!  W oczekiwaniu na  przeżywanie radosnych  Świąt Bożego  Narodzenia wstąpiliśmy w okres  40-dniowego postu zwanego filipowym, dzięki  któremu poprzez wzmożony wysiłek duchowy kroczymy drogą  duchowej wewnętrznej przemiany.  W okresie tym  jakże wymownym  jest dla nas fakt spotkania Boga z człowiekiem.  Oto bowiem w Betlejem na świat przychodzi Syn Boży, nasz  Pan  Jezus Chrystus, Zbawiciel, dla  pokrzepienia ludzkich serc i zbawienia rodzaju ludzkiego. W naszych świątyniach przypomina nam o tym ikona Święta  Bożego Narodzenia. To w niej odczytujemy słowa Ewangelii  święta,  przypominające o Mędrcach, którzy z dalekiego kraju przybywają, aby wysławiać Nowonarodzonego, przypomina nam Pasterzy, którzy z pokora i bojaźnią przyszli do Tego, przed którym kłania się  przyroda i całe stworzenie.  W te liturgiczne dni wspominamy Praojców i Ojców Kościoła, a jednocześnie Ewangelia stawia przed nami jeszcze jedno pytanie, jak my witamy Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Jak człowiek w dzisiejszym świecie potrafi przygotować się na spotkanie z Bogiem? Radość przeżywania świąt Bożego Narodzenia powinna towarzyszyć w naszym życiu nie tylko w te świąteczne dni, albowiem Chrystus Bóg zstąpił do nas i zamieszkał pośród nas i stał się jednym z nas, dla naszego Zbawienia. Dlatego też w tym świątecznym czasie życzmy sobie nawzajem, aby  miłosierny, Nowonarodzony Jezus Chrystus obdarzył nas wszystkich radością, wiarą i miłością oraz błogosławieństwem w Nowym 2020r.

Chrystos Rażdajetsia ! Sławyte Jeho!

 

Redakcja strony www.lubin.cerkiew.pl

image_pdfimage_print