1

Świąteczne życzenia.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby   przeżywanie tajemnicy narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Rodzaju Ludzkiego, prowadziło nas do refleksji nad prawdą o Bogu Wszechmogącym, który jest Drogą, Miłością i Życiem. Zgodnie z Tradycją Świętą, poprzez uczestnictwo w okresie postu filipowego, każdy  z nas rozpoczął własną duchową drogę do Betlejem, prawdziwego spotkania Boga z człowiekiem. Oto bowiem na świat przychodzi Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel, dla pokrzepienia ludzkich serc i zbawienia rodzaju ludzkiego. Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2022 Roku.

Na środku prawosławnych świątyń zobaczymy Ikonę Bożego Narodzenia, a w  niej będziemy odnajdywać Słowa Ewangelii. Przypomni nam ona o Mędrcach, którzy z dalekiego kraju przybyli, aby wysławiać Nowonarodzonego. Przypomni o Pasterzach, którzy z pokorą i bojaźnią  przyszli do Tego, przed którym kłania się cała przyroda i stworzenie. Postawi ona także dla nas jedno pytanie. Jak my dziś nauczyliśmy się witać  Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa? Jak człowiek w dzisiejszym świecie potrafi przygotować się na spotkanie z Bogiem? Radość przeżywania świąt Bożego Narodzenia zatem niech towarzyszy nam w każdym dniu naszego życia, albowiem Chrystus Bóg zstąpił do nas, zamieszkał pośród nas i stał się jednym z nas dla naszego zabawienia.

Niech miłosierny Bóg, Nowonarodzony Jezus Chrystus obdarzy nas w te święta błogosławieństwem, radością, wiara i miłością, a kolejny Nowy Rok 2022 niech będzie czasem pokoju na całym świecie.

Chrystus się rodzi! Wysławiajcie Go!

ks. prot. Bogdan Repeła

Audio: Chór duchowieństwa dekanatów lubińskiego i zielonogórskiego prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej:

 
CD – Kolędy Chóru Duchowieństwa

 

 

Kolędy Prawosławnego Chóru Duchowieństwa

Dekanatu Lubińskiego i Zielonogórskiego Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

 

W skład chóru wchodzą duchowni i psalmiści dekanatów zielonogórskiego i lubińskiego Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Jego członkowie na co dzień to kapłani, duszpasterze, katecheci, kapelani wojskowi i szpitalni, administratorzy parafii i bardzo często budowniczowie świątyń i domów parafialnych w parafiach, w których realizują swoje powołanie. Wykonywane przez nich obowiązki uniemożliwiają częstsze spotykanie się na repetycjach i na koncertowanie, dlatego też chór duchownych można usłyszeć najczęściej na świętach parafialnych w parafiach diecezji wrocławsko- szczecińskiej. Płyta ukazała się na rynku w 2014r. Jej wydawcą jest Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie. Nagrania dokonano dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Lubinie.