Łemkowskie Lato 2018r.

Dnia  14 lipca 2018r.  na placu Rekreacyjo -Sportowym  w Trzmielowie odbyło  się kolejne spotkanie z kulturą łemkowską  pn. Łemkowskie Lato 2018r.  Promowanie i podtrzymywanie tradycji i  ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki wobec narodu łemkowskiego tak licznie zamieszkującego teren Dolnego Śląska od wielu lat stało  się dla nas  bardzo ważne.  Staramy się zainteresować mieszkańców  i ukazywać piękno poprzez  popularyzację  różnorodnych  form kultury łemkowskiej, w tym  pieśni chóralnych  i ludowych, tańca, kulinariów  oraz łemkowskiej mowy.  Inicjatorem i pomysłodawcą cyklicznych spotkań z kulturą łemkowską pt. Łemkowskie Lato od 2007r.  jest Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie.  Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi   z roku na rok  Łemkowskie Lato wzbudza coraz większe  zainteresowanie nie tylko wśród  samych Łemków, ale także  mieszkańców  regionu i całego kraju.   Na Łemkowskie Lato przyjeżdżają coraz częściej ludzie z wielu województw.  Budowanie wzajemnego szacunku jest dla nas bardzo ważne.   Jesteśmy przekonani, że organizowanie tego typu spotkań  ma szansę  przyczynić się do  odkrywania nowych i ciekawych  inicjatyw  we wzajemnych relacjach  międzypokoleniowych, i ochronie własnych tradycji.

Fotorelacja:

 
Łemkowskie Lato w Trzmielowie 15-07-2017r

Dnia 15 lipca 2017r. w Trzmielowie odbyło się spotkanie z kulturą łemkowską pn. „Przywitanie Łemkowskiego Lata”. Organizatorem   spotkania po raz szósty była Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie. Tego roku do organizacji wydarzenia przyczynili się  także jej partnerzy: Sołectwo Trzmielów, Gmina Miejska w Lubinie,  a także  Chocianowski Ośrodek Kultury. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i lokalnych.  Z wielką radością witaliśmy także przybyłych do Trzmielowa gości z Francji, którzy po raz pierwszy brali udział w Łemkowskim Lecie. Mieliśmy możliwość zaprezentowania łemkowskiej kultury w pieśni, tańca, obyczajów oraz łemkowskiej kuchni.  Był to czas wzajemnego zapoznawania się  i wymiany doświadczeń.   Na scenie można było usłyszeć różnorodność pieśni przedstawianych przez wiele  artystycznych zespołów, takich jak: Zespół 7kropka, ZPiT Łastiwoczka i Łastiwczata, Zespół Roztoka, Zespół Echo, Zespół Eewart, Zespół Fajna Ferajna. Dodatkową atrakcją były występy wokalno-artystyczne, zmagania sportowe, animacje, konkursy plastyczne, jazda konna dla  dzieci i młodzieży i wiele innych atrakcji. Wszystko to stanowiło  charakter dobrej rodzinnej atmosfery. Kultywowanie własnej tradycji, pragnienie zachowania  własnej tożsamości i dziedzictwa narodowego stało się myślą przewodnią organizatorów. Ocena pozostaje zawsze w gestii  odbiorców wydarzenia, niemniej jednak z roku na rok liczba uczestników Łemkowskiego Lata  systematycznie wzrasta. Dlatego też z wielkim zaangażowaniem będziemy starali się sprostać oczekiwaniom wszystkich tych, dla których pielęgnowanie i kultywowanie tradycji łemkowskiej nie jest obojętne. Dziękujemy serdecznie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do organizacji spotkania.  Łemkowskie Lato wpisało  się w krajobraz naszego regionu,  dlatego też  na kolejne spotkanie zapraszamy już za rok.                 

FOTORELACJA