1

Duchowieństwo

W naszej parafii od początku jej istnienia posługę duszpasterską pełnili :

ks. Jan Lewiarz ( od 14 listopada 1949 r. do 23 grudnia 1956 r. ) ►
ks. prot. Michał Rydzanicz (od 1956 r. do 1960 r.) ►
ks. Jerzy Zilitynkiewicz ( od 6 lipca 1960 do 1962) ►
ks. Jan Rydzaj ( od 21 kwietnia 1962 do 1973 r.) ►
ks. mitrof. prot. Michał Żuk ( 27 maja 1973 r. do 2006 r.) ►

w chwili obecnej posługę duszpasterską pełni :
ks. Bogdan Repeła ( wikariusz parafii od 16 stycznia 2005r; proboszczem od 30 stycznia 2006 r.) ►