Polichromia w lubińskiej Cerkwi.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie
zwraca się z prośbą do Ludzi Dobrej Woli
o wsparcie projektu wykonania
polichromii lubińskiej Świątyni.
Ofiarę prosimy kierować na numer rachunku bankowego
53 2030 0045 1110 0000 0414 7550
z dopiskiem w tytule przelewu: „Darowizna na cele kultu religijnego – freski” Dokonane w ten sposób wpłaty można odliczyć od podatku dochodowego
Za wszelką pomoc – składamy serdeczne
Спаси Господи
Rachunek bankowy naszej parafii

Każdy z Państwa, kto chciałby wesprzeć finansowo naszą parafie lub akcje wspierane przez naszą parafię może dokonać wpłaty na nasze konto bankowe prowadzone przez Bank Gospodarki Żywnościowej- BGŻ.

Nr rachunku bankowego naszej parafii
w BGŻ : 38 2030 0045 1110 0000 0274 0350