1

Prace nad polichromią w lubińskiej Cerkwi.

 

 

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie
zwraca się z prośbą do Ludzi Dobrej Woli
o wsparcie projektu wykonania
polichromii lubińskiej Świątyni.

 

Ofiarodawcom  którzy zechcieliby wesprzeć  inicjatywę podajemy  nr rachunku bankowego:
53 2030 0045 1110 0000 0414 7550
Tytuł  przelewu : „Darowizna na cele kultu religijnego – freski”. Dokonane w ten sposób wpłaty można odliczyć od podatku dochodowego.
Za wszelką pomoc składamy serdeczne podziękowanie,  ofiarując z wdzięcznością modlitwę za wszystkich darczyńców.
Спаси Господи!

 
Rachunek bankowy naszej parafii

Każdy z Państwa, kto chciałby wesprzeć finansowo naszą parafie lub akcje wspierane przez naszą parafię może dokonać wpłaty na nasze konto bankowe prowadzone przez Bank Gospodarki Żywnościowej- BGŻ.

Nr rachunku bankowego naszej parafii
w BGŻ : 38 2030 0045 1110 0000 0274 0350