21 czerwca 2018r. ( Czwartek )
Spotkanie Chórzystów. - godz. 17:00.

22 czerwca 2018r. ( Piątek )
Zjazd Studentów Szkoły Diecezjalnej w Cieplicach. - godz. 17:00.

23 czerwca 2018r. ( Sobota )
Nabożeństwo Wieczorne. - godz. 17:00.

24 czerwca 2018r. ( Niedziela )
Święta Boska Liturgia. - godz. 10:00.