19 września 2019r. ( czwartek )
Próba dziecięcego chóru cerkiewnego. - godz. 16:00.

19 września 2019r. ( czwartek )
Próba chóru Cerkiewnegoi. - godz. 17:00.

20 wrzesnia 2019r. ( Piątek)
Nabożeństwo wieczorne Święta Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. - godz. 18:00.

21 wrzesnia 2019r. ( Sobota)
Święta Boska Liturgia Święta Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. - godz. 9:00.

21 wrzesnia 2019r. ( Sobota)
Nabożeństwo Wieczorne. - godz. 17:00.

22 września 2019r. ( Niedziela )
Święta Boska Liturgia. - godz. 10:00.