22 grudnia 2017r. (Piątek)
Święta Boska Liturgia. - godz. 9:00.

22 grudnia 2017r. (Piątek)
Próba Chóru Cerkiewnego. - godz. 17:00.

23 grudnia 2017r. ( Sobota )
Nabożeństwo Wieczorne - godz. 17:00.

24 grudnia 2017r. ( Niedziela )
Święta Boska Liturgia - godz. 10:00.