20 marca 2019r. ( Środa )
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. - godz. 9:00.

21 marca 2019r. ( Czwartek )
Próba chóru. - godz. 17:00.

22 marca 2019r. ( Piątek)
Liturgia Uprzednio Poswięconych Darów. - godz. 9:00.

23 marca 2019r. ( Sobota )
Święta Boska Liturgia. - godz. 9:00.

23 marca 2019r. ( Sobota )
Nabożeństwo Wieczorne. - godz. 17:00.

24 marca 2019r. ( Niedziela )
Święta Boska Liturgoia. - godz. 10:00.