1 grudnia 2022r. ( Czwartek)
Spotkanie Chórzystów. - godz. 17:00

3 grudnia 2022r. ( Sobota )
Nabożeństwo Wieczorne. - godz. 16:00

4 grudnia 2022r. ( Niedziela )
Święto Wprowadzenia do Świątyni Przenajświątszej Bogarodzicy. Święta Boska Liturgia. Barbórka, Święto Braci Górniczej. - godz. 9:00