11 maja 2019r. ( Sobota )
Nabożeństwo Wieczorne. - godz. 17:00.

12 maja 2019r. ( Nioedziela)
Święta Boska Liturgia. - godz. 10:00.

19 maja 2019r. ( Nioedziela)
Święta Boska Liturgia. - godz. 10:00.