od 19 stycznia do 2 lutego 2021r. (codziennie)
Molebien do Przenajświętszej Bogarodzicy. - godz. 17:00.

29 stycznia 2021r. ( Sobota )
Nabożeństwo wieczorne. - godz. 17:00.

30 stycznia 2021r. ( Niedziela )
Święta Boska Liturgia. - godz. 10:00.