19 czerwca 2022r. ( Niedziela)
Święta Boska Liturgia. - godz. 10:00

25 czerwca 2022r. ( Sobota )
Nabożeństwo wieczorne. - godz. 17:00

26 czerwca 2022r. ( Niedziela)
Święta Boska Liturgia. - godz. 10:00