22 czerwca 2017r. ( Czwartek )
Próba Chóru.- godz. 17:00.

24 czerwca 2017r. ( Sobota )
Nabożeństwo Wieczorne.- godz. 17:00.

25 czerwca 2017r. ( Niedziela )
Święta Boska Liturgia - godz. 10:00. Po nabożeństwie odbędzie się uroczyste rozdanie świadectw uczniom uczęszczającycm na zajęcia katechetyczne do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Lubinie.