Голос Віры – має рочок.

 

Minął rok od momentu, kiedy z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie,  rozpoczęło działalność wydawniczą  miesięcznika Голосy Віры. Przez ten czas staraliśmy się  zainteresować naszych Czytelników wydarzeniami z życia naszej parafii oraz  zainteresować najmłodsze pokolenie prawosławnych wiernych życiem liturgicznym i społecznym naszej Cerkwi. Powstało  wiele inicjatyw wyrażających nasze zaangażowanie dla dobra Cerkwi, większość udało nam się zrealizować nawet w tym trudnym czasie, w jakim wszyscy obecnie się znajdujemy. Pozostałe zadania  mamy nadzieję wypełnić w przyszłości. Dziękujemy wszystkim, którzy od początku wspierali naszą inicjatywę:  naszemu Proboszczowi za wsparcie i okazywaną wszelką pomoc,  drogim Bractwowiczom za zaangażowanie i rok owocnej współpracy, pani Oldze Kani za poświęcony czas w tłumaczeniach tekstów do naszego czasopisma oraz wszystkim Parafianom, bez których nasza działalność byłaby ograniczona.  Zachęcamy z całego serca wszystkie dzieci i młodzież parafialną do aktywnej współpracy w Bractwem.  To dzięki Wam i wspólnemu działaniu w przyszłości razem możemy jeszcze wiele dobrego uczynić dla dobra Świętego Prawosławia.

                                       Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju, kiedy nie wszyscy możemy być na nabożeństwach w naszej parafii, a byłyby osoby zainteresowane nabyciem miesięcznika prosimy o kontakt z Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Lubinie, w celu uzgodnienia dogodnej formy dostarczenia czasopisma.

Kontakt telefoniczny: 

  1. Radosław: 730-372-684
  2. Michał:      535-834-234
  3. Natalia:     731-595-129

lub adres email BMP w Lubinie: bmpl@op.pl