Komunikat Świętego Soboru Biskupów PAKP.

 Dnia 16 maja 2017r. w Warszawie odbył się Święty  Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.   Podjęto następujące ustalenia: W związku ze śmiercią śp. Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza powołano na wakujące miejsce ordynariusza diecezji – jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza WP, zwalniając Go z funkcji wikariusza w diecezji warszawsko – bielskiej.

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski decyzją Swą z dnia 16.V.2017 r., Dekret nr 130, Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego Jerzego, Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza WP – podniósł do godności arcybiskupa.

za: www.orthodox.pl