44 wydanie – Голосу Вiры

Drodzy Czytelnicy w czerwcu ukazało się 44 wydanie miesięcznika „Голос Вiры”.  Dziękujemy Wam za wsparcie a przede wszystkim za to, że jesteście z razem nami, a także za wszystkie listy kierowane do naszej redakcji.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Gazeta do nabycia w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.