27 niedziela po Pięćdziesiątnicy w Lubinie.

W niedzielę 26 grudnia 2021r. po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii wierni Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie na czele z Radą Parafialną w osobach Bazyli Dziadyk-starosta cerkwi, Michał Kowalczyk, z-ca starosty oraz Anna Dydak – skarbnik złożyli proboszczowi najserdeczniejsze życzenia z okazji 17 rocznicy kapłańskiej chirotonii. Wyrazili wielką wdzięczność za duchową opiekę i zaangażowanie i wkład w rozwój lubińskiej parafii. Życzyli wytrwałości oraz wielu sił duchowych i cielesnych w dalszej owocnej duszpasterskiej posłudze.  Chór parafialny odśpiewał solenizantowi tradycyjne – Mnogaja Lita.

Ks. prot. Bogdan Repeła zwrócił się do wiernych ze słowami wdzięczności, dziękując za pamięć, piękne życzenia oraz kwiaty. Podziękował Bogu za każdy dzień duszpasterskiej posługi oraz wiernym za okazywaną życzliwość,  trud i zaangażowanie w życie cerkwi.

 

Autor: Michał Repeła