Święto Braci Górniczej w Lubinie

 

Święto Braci Górniczej w Lubinie

Pierwsze odkrycie rudy miedzi w marcu 1957r. w regionie Lubina spowodowało napływ ludności do pracy w Zakładach Górniczych KGHM, w tym także wielu prawosławnych wiernych wysiedlonych na ziemie zachodnie w 1947r. mieszkańców regionu Dolnego Śląska, którzy rozpoczęli wówczas swoją działalność w kopalni na różnych szczeblach powierzonych stanowisk. Od tego momentu dla wielu prawosławnych rodzin 4 grudnia stał się dniem szczególnie wyjątkowym. W liturgicznym wymiarze pozostawał on zawsze dla górników dniem jednego z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego Święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogarodzicy, a z drugiej strony od tego momentu wpisywał się w harmonogram Święta Braci Górniczej, powszechnie nazywanym Barbórką. Tradycyjnie, każdego roku Brać Górnicza aktywnie bierze udział w uroczystościach świątecznych, Świętej Boskiej Liturgii, zanosząc modlitwy do swojej Niebiańskiej Patronki Świętej Barbary z podziękowaniem za wstawiennictwo i opiekę w trudach codziennej, nierzadko niebezpiecznej pracy. Warto wspomnieć, że spośród wielu zawodów to właśnie górnicy bezpośrednio stykają się z żywiołami natury, cechuje ich odwaga i poświęcenie, ale nade wszystko wiara, bo tylko ona pozwala zrozumieć z czym muszą się zmierzyć każdego dnia w wykonywanym zawodzie. Nie przypadkowym jest również górnicze przywitanie w kopalni: „Szczęść Boże”, bo słowa te są nie tylko przywitaniem, ale również modlitwą i prośbą do Stwórcy o bezpieczną pracę i szczęśliwy powrót do własnych domów i rodzin. Wśród najczęstszych życzeń kierowanych do Braci Górniczej są życzenia tylu wyjazdów, co zjazdów, a ponad to nieustanne wstawiennictwo Świętej Barbary Patronki Stanu Górniczego.

W tym roku centralne obchody barbórkowe zaplanowano na dwa dni, 2 grudnia br. rozpoczęły się Akademią Barbórkową, która odbyła się w Centrum Kultury Muza w Lubinie, podczas której w ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień jubileuszowych odznaczono i uhonorowano 70 pracowników KGHM S.A Polska Miedź. Wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego oraz hymn górniczy, a następnie odczytano listy gratulacyjne, od władz państwowych prezydenta Polski Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Wyróżnieni górnicy otrzymali honorowe szpady i kordziki górnicze – symbol honoru, wolności i górniczej godności. Po zakończeniu Akademii ulicami Lubina odbył się pochód Lisa Majora z ceremonia skoku przez skórę, symbolu przyjęcia młodych adeptów do braci górniczej. Tradycją każdego roku podczas Święta Braci Górniczej jest symboliczne przekazanie klucza do bram miasta, co w tegorocznych obchodach uczynił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie, p. Tomasz Górzyński, składając także życzenia górnikom z okazji ich święta. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odbyła się centralna górnicza biesiada. Wśród zaproszonych gości, oprócz górników oraz pracowników KGHM, znaleźli się również parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, lokalnych samorządów oraz duchowieństwa. Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego reprezentował podczas centralnych uroczystości Prawosławny Kapelan Górnictwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, ks. prot. Bogdan Repeła. Tegoroczna Barbórka miała szczególny charakter, ponieważ zbiegła się z 65. rocznicą odkrycia w naszym regionie największych złóż miedzi w Europie.

W niedzielę 4 grudnia wczesnym rankiem mieszkańcy Lubina mieli okazję podziwiać ubraną w galowe stroje orkiestrę górniczą, która w dzień Święta Braci Górniczej dźwiękami instrumentów wzywała swoich przełożonych – najpierw wiceprezesa Marka Świdra, a potem prezesa Tomasza Zdzikota do świątecznych uroczystości.

Następnie o godz. 9:00 w Lubinie rozpoczęły nabożeństwa w intencji Braci Górniczej i ich rodzin. Tegorocznej Świętej Boskiej Liturgii dla prawosławnej Braci Górniczej w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Prawosławny Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. U progu Świątyni   Władykę przywitał Komitet Górniczy na czele z panem Marianem Szkuratem, który w słowach powitania podziękował Ekscelencji za obecność i przewodniczenie w świątecznych uroczystościach oraz duchową opiekę i modlitwę za cały Stan Górniczy, wręczając Władyce kilof sztygarski jako symbol honoru i znak godności górniczej. Następnie słowa powitania oraz wdzięczności za przybycie i prośbę o modlitwę skierował do Ekscelencji proboszcz lubińskiej parafii ks. prot. Bogdan Repeła, następnie przywitał wszystkich gości, delegatów i dyrektorów KGHM Polska Miedź S.A przybyłych na tegoroczne Święto w osobach: p. Jana Zubowskiego, Dyrektora ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A O/ZG Lubin, p. Rafała Pępkowskiego, Dyrektora ds. Produkcji O/ZWR w Lubinie, Zbigniewa Łabińskiego, Dyrektora ds. Technicznych O/ZG Rudna, p. Bogdana Droździaka, Dyrektora ds. Finansowych Huty Miedzi Cedynia oraz Poczty Sztandarowe Oddziału Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie i Oddziału Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie oraz lokalne media społecznościowe Chocianow.tv i KGHM Tv. Po komendzie wprowadzenia Pocztów Sztandarowych ks. prot. Bogdan Repeła poprosił Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jerzego o przewodniczeniu w nabożeństwie. Władyka w homilii skierowanej do wiernych oraz Braci Górniczej przybliżył szczególny wymiar i charakter liturgicznego powiązania niedzieli, jako małej Paschy, Święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogarodzicy, oddaniu i zaufaniu Rodziców Joachima i Anny wobec Stwórcy oraz wypełnieniu złożonej obietnicy i trudu codziennej pracy, kierowanego wiarą i modlitwą przez górników do swojej niebiańskiej Patronki Świętej Barbary. Podkreślił jak ważną cechą każdego górnika jest wiara, szczególnie w obliczu potęgi żywiołów z którymi spotykają się na co dzień w wykonywanej pracy. Jak budujące są słowa przywitania a zarazem modlitwy górników „Szczęść Boże” rozpoczynających dzień pracy, aby z Bożą pomocą zakończyli ją szczęśliwie wracając do swych rodzin. Pokrzepieni duchem i napełnieni nadzieją prawosławna Brać Górnicza z wdzięcznością celebrowała każdą chwilę uroczystego nabożeństwa, które powoli dobiegało końca. Na zakończenie Świętej Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja, jeszcze raz zwrócił się do zgromadzonych ze słowami podziękowania i życzeniami Bożego Błogosławieństwa i nadzieją na kolejne spotkanie święta Braci Górniczej.  Także proboszcz lubińskiej cerkwi ks. prot. Bogdan Repeła wyraził ogromną radość i wdzięczność Ekscelencji za przewodniczenie w tegorocznych uroczystościach górniczego święta, wszystkim zebranym, wiernym i całemu Górniczemu Stanowi złożył najserdeczniejsze życzenia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, dziękując wszystkim za obecność i zapraszając na kolejne uroczystości w Lubinie w przyszłym roku. Wszystkich obecnych zaproszono do wspólnego upamiętnienia tegorocznego wydarzenia, wspólnej fotografii oraz na wspólną agapę, która odbyła się dzięki uprzejmości i gościnności Gminy Lubin w Goli, za co wszyscy wierni i cała Brać Górnicza wyraża serdeczne podziękowania włodarzowi Gminy Lubin.

Tegoroczne uroczystości barbórkowe stały się także doskonałą okazją, aby przyjąć zaproszenie skierowane do Jego Ekscelencji, Władyki Jerzego przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A na wspólne świąteczne spotkanie barbórkowe po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii w Lubinie, aby pogratulować nowo wybranemu Panu Prezesowi Tomaszowi Zdzikotowi objęcia stanowiska Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. Ekscelencja składając najserdeczniejsze gratulacje wręczył Panu Prezesowi Ikonę Świętej Barbary Patronki Stanu Górniczego z życzeniami Bożego Błogosławieństwa oraz wszelkiej pomyślności w wykonywaniu pełnionych obowiązków. Pan Prezes dziękując za życzenia wyraził nadzieję na dobrą i owocna współpracę.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie wyraża wdzięczność mediom społecznościowym Chocianow.tv na czele z panem Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim oraz KGHM.tv za patronat nad tegorocznymi uroczystościami.

Ks. prot. Bogdan Repeła

 

DCIM101MEDIADJI_0174.JPG