Święto Braci Górniczej w Lubinie

Święto Braci Górniczej w Lubinie

Pierwsze odkrycie rudy miedzi w marcu 1957r. w regionie Lubina spowodowało napływ ludności do pracy w Zakładach Górniczych KGHM, w tym także wielu prawosławnych wiernych wysiedlonych na ziemie zachodnie w 1947r. mieszkańców regionu Dolnego Śląska, którzy rozpoczęli wówczas swoją działalność w kopalni na różnych szczeblach powierzonych stanowisk. Od tego momentu dla wielu prawosławnych rodzin 4 grudnia stał się dniem szczególnie wyjątkowym. W liturgicznym wymiarze pozostawał on zawsze dla górników dniem jednego z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego Święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogarodzicy, a z drugiej strony od tego momentu wpisywał się w harmonogram Święta Braci Górniczej, powszechnie nazywanym Barbórką. Tradycyjnie, każdego roku Brać Górnicza aktywnie bierze udział w uroczystościach świątecznych, Świętej Boskiej Liturgii, zanosząc modlitwy do swojej Niebiańskiej Patronki Świętej Barbary z podziękowaniem za wstawiennictwo i opiekę w trudach codziennej, nierzadko niebezpiecznej pracy. Warto wspomnieć, że spośród wielu zawodów to właśnie górnicy bezpośrednio stykają się z żywiołami natury, cechuje ich odwaga i poświęcenie, ale nade wszystko wiara, bo tylko ona pozwala zrozumieć z czym muszą się zmierzyć każdego dnia w wykonywanym zawodzie. Nie przypadkowym jest również górnicze przywitanie w kopalni: „Szczęść Boże”, bo słowa te są nie tylko przywitaniem, ale również modlitwą i prośbą do Stwórcy o bezpieczną pracę i szczęśliwy powrót do własnych domów i rodzin. Wśród najczęstszych życzeń kierowanych do Braci Górniczej są życzenia tylu wyjazdów, co zjazdów, a ponad to nieustanne wstawiennictwo Świętej Barbary Patronki Stanu Górniczego.

Tegoroczne centralne obchody barbórkowe zaplanowano na 1 grudnia br. Rozpoczęły się w Akademią Barbórkową, która odbyła się w Centrum Kultury Muza w Lubinie, podczas której w ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień jubileuszowych odznaczono i uhonorowano pracowników KGHM S.A Polska Miedź. Wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy Mazurka Dąbrowskiego oraz Hymn Górniczy, a następnie odczytano listy gratulacyjne, od władz państwowych. Życzenia dla Braci Górniczej oraz władz KGHM Polska Miedź S.A złożyli również Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Ksiądz Biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej Piotr Wawrzynek. W tegorocznej uroczystości udział wzięli posłowie Krzysztof Kubów, Wojciech Zubowski, europarlamentarzystka Anna Zalewska, samorządowcy, dyrektorzy oddziałów KGHM, szefowie spółek Grupy KGHM Polska Miedź S.A   Następnie wyróżnieni górnicy otrzymali honorowe szpady i kordziki górnicze – symbol honoru, wolności i górniczej godności.  Barbórka to czas podziękowań za pracę i zaangażowanie załogi oraz wsparcie okazane przez mieszkańców i sąsiadów Polskiej Miedzi. Górnicze tradycje są bardzo ważne dla KGHM i całej społeczności Zagłębia Miedziowego. Wiele emocji i wzruszeń towarzyszy m.in. ceremonii skoku przez skórę czy pochodowi Lisa Majora, gdy wszyscy mieszkańcy mogą poczuć się częścią górniczej braci. Zapraszam do wspólnego świętowania i dzielenia się tymi pięknymi doświadczeniami – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uroczysta Akademia Górnicza tradycyjnie rozpoczęła centralne obchody barbórkowe w sercu zagłębia miedziowego. Podczas uroczystości w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, zasłużeni pracownicy KGHM otrzymali złote, srebrne i brązowe medale nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczono kordziki za jubileusz 45, 40, 35 i 30-lecia pracy dla KGHM Polska Miedź S.A. Górnikom, którzy świętowali 25-lecie zawodowej pracy, stare strzechy wręczyły honorowe szpady górnicze. W sumie wyróżniono i uhonorowano 60 osób. Medal złoty i srebrny za długoletnią służbę otrzymało 20 pracowników, 30 górnikom wręczono honorowe szpady górnicze, 10 osób zostało wyróżnionych pamiątkowymi kordzikami jubileuszowymi.

-Dziękuję wszystkim pracownikom KGHM za bardzo dobry rok. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe i produkcyjne. Przeprowadziliśmy niezwykle istotne i kluczowe inwestycje dla rozwoju naszej spółki, jak choćby połączenie dwóch kopalni, uruchomienie szybu GG1 Głogów Głęboki Przemysłowy, planujemy kolejną dużą inwestycję – budowę szybu GG2. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ten rok, gratuluję wyróżnionym i odznaczonym – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Po zakończeniu Akademii ulicami Lubina odbył się pochód Lisa Majora z ceremonia skoku przez skórę, symbolu przyjęcia młodych adeptów do braci górniczej. Tradycją każdego roku podczas Święta Braci Górniczej jest symboliczne przekazanie klucza do bram miasta, co w tegorocznych obchodach uczynił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie, p. Tomasz Górzyński, składając także życzenia górnikom z okazji ich święta. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odbyła się centralna górnicza biesiada.

W poniedziałek 4 grudnia wczesnym rankiem mieszkańcy Lubina mieli okazję podziwiać ubraną w galowe stroje orkiestrę górniczą, która w dzień Święta Braci Górniczej dźwiękami instrumentów wzywała swoich przełożonych do świątecznych uroczystości. Następnie o godz. 9:00 w Lubinie rozpoczęły nabożeństwa w intencji Braci Górniczej i ich rodzin. Tegorocznej Świętej Boskiej Liturgii dla Dolnośląskiej Prawosławnej Braci Górniczej przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i Szczecińskiej, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.  U progu Świątyni Władykę przywitał Komitet Górniczy w osobach Mariana Szkurata, Ireneusz Szpytko i Adama Herbuta, którzy w słowach powitania podziękował Ekscelencji za przybycie na świąteczne uroczystości Barbórki, za duchową opiekę i modlitwę za cały Stan Górniczy. Górnicy wręczyli Władyce także górniczy upominek. Następnie słowa powitania i podziękowania za przewodniczenie w świętej Boskiej Liturgii oraz modlitwę za cały Stan Górniczy skierował do Ekscelencji kapelan Dolnośląskiej Prawosławnej Braci Górniczej, proboszcz lubińskiej parafii ks. prot. Bogdan Repeła.  Powitał dostojnych gości oraz wszystkich zebranych na tegorocznym barbórkowym święcie, w szeczególności: Dyrektora ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A O/ZG Polkowice-Sieroszowice Pana Łukasza Wereszczyńskiego, Dyrektora ds. Produkcji O/ZWR w Lubinie Pana Rafała Pępkowskiego, Dyrektora ds. Finansowych Huty Miedzi Cedynia, Pana Bogdana Droździaka, Doradcę Gabinetu Ministra Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Mateusza Powązkę oraz Poczty Sztandarowe Oddziału Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A  w Lubinie i Oddziału Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie oraz media społecznościowe TV KGHM Polska Miedź S.A  Po komendzie wprowadzenia Pocztów Sztandarowych ks. prot. Bogdan Repeła poprosił Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jerzego o przewodniczenie w nabożeństwie. Władyka w homilii skierowanej do wiernych i Braci Górniczej przybliżył szczególny wymiar życia liturgicznego, tak bardzo potrzebny dla każdego chrześcijanina, na istotę życia sakramentalnego, naszej obecności w Świętej Boskiej Liturgii i Eucharystii. Przybliżając święto Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogarodzicy podkreślił jego ponadczasowy charakter, ukazując na Rodziców Matki Bożej, Joachima i Annę, Ich oddanie i zaufanie Bogu, wiarę, pokorę i mądrość. Łaskę jaką otrzymali poprzez trwanie w ufności wobec Stwórcy oraz pragnienie wypełniania bożych przykazań w swoim życiu, a właściwie pełne oddanie się woli Bożej. Podkreślił jak ważny jest dla nas i całego kraju trud codziennej pracy Górników, prosił aby nie zapominali o codziennej modlitwie i zaufaniu do swojej niebiańskiej Patronki Świętej Barbary. Podkreślił jak ważną cechą każdego górnika jest wiara, szczególnie w obliczu potęgi żywiołów z którymi spotykają się na co dzień w wykonywanych obowiązkach. Jak budujące są słowa przywitania a zarazem modlitwy górników „Szczęść Boże” rozpoczynających dzień pracy, aby z Bożą pomocą zakończyli ją zawsze szczęśliwie wracając pełni sił do swych rodzin. Zakończenie tegorocznych uroczystości święta miało podniosły charakter jeszcze z jednego powodu, odznaczenia Pana Mateusza Powązki przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jerzego najwyższym odznaczeniem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III Stopnia za pracę na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego Prawosławnej Diecezji Wrocławskiej i Szczecińskiej. Na zakończenie uroczystości Władyka jeszcze raz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę życząc Bożego Błogosławieństwa i wyraził nadzieję na kolejne spotkanie z Bracią Górniczą w przyszłym roku. Ks. Bogdan Repeła, proboszcz lubińskiej cerkwi na zakończenie podziękował także Ekscelencji za przewodniczenie w tegorocznych uroczystościach górniczego święta, a wszystkim zebranym i całemu Górniczemu Stanowi złożył najserdeczniejsze życzenia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i opieki Świętej Barbary w całym roku, przekazując na pamiątkę wszystkim zebranym nowowydany przez lubińską parafię Akatyst do Świętej Barbary, z prośbą o modlitwę, aby wstawiennictwo i opieka Świętej zawsze towarzyszyły w trudach codziennej pracy. Podziękowania skierowano także dla chóru parafialnego za piękny śpiew i ogromny wysiłek włożony w przygotowanie święta na czele z panią dyrygent Anną Andrianow.  Dopełnieniem było zaproszenie wszystkich na wspólną agapę, a także na  przyszłoroczne centralne uroczystości barbórkowe do Lubina.

Tegoroczne uroczystości barbórkowe były też okazją, do przyjęcia zaproszenia, skierowanego do Jego Ekscelencji, Arcybiskupa Jerzego, na wspólne świąteczne śniadanie barbórkowe, tradycyjnie organizowane w dniu święta Braci Górniczej przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie. Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie wyraża wdzięczność KGHM Polska Miedź S.A za patronat nad świętem Dolnośląskiej Prawosławnej Braci Górniczej.

Szczęść Boże Braci Górniczej,                                                                                                                                                                Niech żyje nam Górniczy Stan!

Ks. prot. Bogdan Repeła

Prawosławny Kapelan Górnictwa

 

Lubin, 4 grudnia 2023r.