Wielki Tydzień

WIELKI TYDZIEŃ

Wielki Tydzień – tak zwany ostatni tydzień przed Świętym Paschy. W trakcie tego wystąpienia wspomniane są skutki uboczne podczas jego ostatnich dni na Ziemi oraz Jego śmierci, stąd także Wielki Tydzień często nazywany Tygodniem Męki Pańskiej( Strastnaja Siedmica) .

Wprowadzenie w Wielki Tydzień są Sobota o Łazarzu wraz z Niedzielą Palmową, o których była mowa w jednym z głównych wpisów.

Wielki Poniedziałek

o których mowa w tym dniu Cerkiew przedstawia nam obrazy niewinnych cierpień Chrystusa oraz poniesienie każdego z nas może wyzwolić się od grzechu i śmierci.

Teksty liturgiczne tego dnia poświęcone nam dużo na:

– Chrystusa jako Oblubieńca – żołnierzy „Hymn Oblubieńca” zachęcani są do przygotowania się na przyjście Zbawiciela, który jest odbierany dla nich ucztę weselną w Królestwie Bożym.
– Błogosławionego Józefa – Syna starotestamentowego Jakuba, którego bracia wrzucono do suchej studni po czym sprzedali w niewolę do Egiptu. Jednak według ich planu Józef był władcą tego miejsca. Jest to aluzja do historii życia Chrystusa, kara została porzucona i odrzucona, a następnie ukoronowany chwałą w Królestwie Bożym.
– Drzewo figowe – zostałoo ono potępione przez Zbawiciela, ponieważ nie powodujeło owoców, na skutek czego uschło. możliwe do o tym, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego, ale go nie wypełniają – nie przynoszą owoców. W ten sposób Chrystus również przepowiada swoją śmierć i los tych, którzy naruszają Boże przykazanie.

Wielki Wtorek

Tego dnia podczas korzystania z wybrzmiewa potrzeby stosowania się do Chrystusa. Mówi nam o tym przypowieść o dziesięciu pannach.

Panny, które wyczekiwały Oblubienieca i uwalnianie dużej ilości oliwy, aby podtrzymać ogień lampy, otrzymane jego nadejście i powitanie go. Zamiast tego, które nie są zapasowe, powstają na jej skutek. Jednak gdy już wróciły – było za późno, przez co nie zostało uwolnione na ucztę weselną.

tę opowieść Cerkiew uczy nas, abyśmy oświetlali Twoje życie wiarą i dobrymi uczynkami, gdy są gotowi na przyjęcie Chrystusa.

Pragnienie dziwnego spotkania ze Zbawicielem wyrażają słowa hymnu:

„Weselną komnatę Twą widzę upiększoną, Zbawicielu mój, ale nie mam szat weselnych, abym mógł wejść. O Dawco Światła, rozjaśnij szaty mej duszy i zbaw mnie.”

 

Wielka  Środa

W Wielkiej Środy po raz ostatni sprawowana jest Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Wieczorem sprawowany jest sakrament namaszczeniam Świętym Olejem, inaczej  jeleoswiaszczenije.  W trakcie wyznaczają twoje grzechy, szukając połączenia z Bogiem. Kapłan w tym czasie namaszcza wiernych Świętym Olejem, aby móc być uzdrowieni cieleśnie i duchowo.

Teksty Liturgiczne na dziesięć dni wspominają historię grzesznej kobiety, która namaściła Chrystusa drogocennym olejkiem, nieświadomie przygotowując Go do Jego pogrzebu. Judasz, który później sprzedał Pana, został wprowadzony do zarzuconej rozrzutności. Grzesznica otrzymała przebaczenie grzechów, a chciwy zdrajca stała się niewolnikiem zła.

W ten sposób pozostajemy pouczeni, że my również możemy otrzymać zwolnienie, jeśli wyznajemy nasze grzechy i będziemy posłuszni Woli Bożej.

Wielki Czwartek

Tego dnia sprawowana jest Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego. W jej trakcie z dodatkowym chlebem –  Agnca  – spożywane są Święte Dary, które w całym roku będą Komunia Świętą dla tych, którzy nie mogą być spowodowane chorobami do cerkwi. Również podczas jej trwania wspomniane są słowa Chrystusa wypowiedziane podczas ostatniego dnia Wieczerza.

Podczas służby Wielkiego Czwartku upamiętniającego są:

– Ostatnia Wieczerza – W jej trakcie Jezus ofiarował Siebie Samego jako prawdziwy pokarm dla nas wszystkich. Podobnie jak w czasie tej Wieczerzy, tak iw czasie każdej Liturgii Świętej, chleb i wino się Ciałem i Krwią Chrystusa, wynik daje nam życie wieczne.
– Zdradę Judasza Iskarioty, który był wśród dwunastu apostołów. Jezus przekazał na niego w trakcie ostatnichj wieczerzy
– Czuwanie Chrystusa w ogrodzie przed Jego pojmaniem – Czekał On tam w modlitwie na pojmanie i cierpiał obejmującyc o nadchodzącej śmierci.
– Obmycie stóp biologicznych – My zanieczyszczone ślady Jezusa przykład pokory i miłości. Dzisiaj obrzęd ten sprawowany jest w cerkwiach katedralnych, gdzie patriarcha, na pamiątkę tego wydarzenia, omywa ślady wiernych.

 

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem smutku, gęstgo postu i modlitwy. Wspomina się ponownie ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa i Jego Cierpienia na Krzyżu.

Śmierć Zbawiciela oznacza początek Jego, a przez to i nasze zwycięstwo nad śmiercią.

Ewangelie tego dnia o organizowanym wydarzeniu. Są one czytane podczas Jutrzni, która jest śpiewana w czwartkowy wieczór.

Poranne na służba Wielkiego Piątku przypominają, że są wierni o działaniu Chrystusa przepowiedzianych w proroctwach, psalmach i hymnach. Nazywa się je  „Wielikije Carskie Czasy” .

Popołudniowa Wieczernia rozległa w Wielkim Piątku, czyli początek Wielkiej Soboty. miejsce na miejscu umiejscowionego w środku domu Krzyża jest  katafalk,  czyli Grób. Jest to symbol przygotowania do pogrzebu Jezusa Chrystusa.

Całun( Płaszczanica ) – płótno z wizerunkiem zamęczonego na Krzyżu Chrystusa, przeniesione z ołtarza i krzykiem na ukwieconym  katafalku,  symbolizuje Grób Zbawiciela.

Wielkiej Soboty

Jest to dzień nadziei i oczekiwań. Wiadomość już, że śmierć Chrystusa nasza śmierć nie jest już skutkiem naszego życia.

Na Jutrzni Wielkiej Soboty, wszechobecnej w Wielkim Piątku, śpiewane są pieśni żałobne, których opłakiwana jest niewinna śmierć Chrystusa dla naszego pojawienia się. Oprócz tego śpiewane są także pieśni zwane  „Pochwałami”.  W trakcie tego nadawania  osłonanica  w świetle świec jest w procesieji dookoła cerkwi.

W dniu Wielkiej Soboty sprawowane są Wieczernia oraz Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego, które zwiastują Zmartwychwstanie. Mówią o tym czytaniu z Pisma Świętego, pieśni specjalne oraz zmiana szat liturgicznych wraz z wystrojem cerkwi.