1

Niedziela Antypaschy.

NIEDZIELA ANTYPASCHY W LUBINIE

Jeśli ani otchłani klucz, ani grób nie powstrzyma, to jak Twemu dążeniu, Zbawco, drzwi przeszkodzą? Dzisiaj, w drugą niedzielę po święcie Paschy, radośnie świętujemy odnowienie Zmartwychwstania Chrystusa i dotknięcie Pana przez świętego apostoła Tomasza. Odnowieniem nazywamy starożytny zwyczaj świętowania w ciągu roku wydarzenia, w pewnym odstępie czasowym od pamiętnego dnia, kiedy miało ono miejsce, wspominając tym samym w ciągu roku te wielkie wydarzenia, aby nie poszły one w zapomnienie. Dlatego też Żydzi spełnili pierwszą Paschę w Gilgal, jakby odnawiając przejście przez Morze Czerwone. Dlatego odnawia się u nich, a przy tym z wielką chwałą, Namiot Spotkania i panowanie Dawida, i wiele innych, aby nie wyliczać po kolei. Skoro jednak Zmartwychwstanie Pańskie przewyższa bez porównania wszystkie wydarzenia życiowe i przewyższa wszelką myśl, to świętujemy i odnawiamy je nie tylko corocznie, ale także każdego ósmego dnia. A pierwszym jego odnowieniem jest dzisiejszy Dzień Pański, który można zaprawdę nazwać i ósmym, i pierwszym. Ósmym ten dzień bywa od samej Paschy, a pierwszym jako początek innych. Dlatego jeszcze jest ósmym, że ustanowiony jest na obraz dnia niemającego końca w przyszłym wieku, który okaże się pierwszym i w całości jednym, gdyż nie będzie dzielony przez noc. To tyle o odnowieniu, a jeśli chodzi o Tomasza, to było tak. W dniu, w którym Chrystus Zmartwychwstał i ukazał się wieczorem uczniom, Tomasz nie był obecny, gdyż z lęku przed Żydami jeszcze nie połączył się z pozostałymi apostołami. Kiedy trochę odczekał i przyszedł, to dowiedział się o ukazaniu się Pana, ale nie uwierzył nie tylko uczniom, ale i w to, że Jezus w ogóle Zmartwychwstał, przez co okazał się jednym z uczniów, którzy wątpili. Jednak doświadczony we wszelkim dobru Bóg, tak troszczący się i o jednego ucznia, a zarazem z pewnego wyższego zamysłu o pomnożeniu wiary przyszłych pokoleń w Zmartwychwstanie, wyczekawszy osiem dni, aby obudzić w nim doskonałą miłość i aby bardziej od innych niewierzący wykazał wobec wszystkich doświadczoną wiarę w Zmartwychwstanie, przyszedł znowu. Wchodzi, jak poprzednio, przez zamknięte drzwi, ale już w obecności Tomasza i zgodnie ze zwyczajem przekazuje pokój, a potem zwraca się do Tomasza i mówi: „Weź palec twój tutaj i obejrzyj moje ręce, weź rękę twoją i włóż do mego boku, i nie bądź niewiernym, ale wierzącym. Tak jak ty, lękając się widma, nie mogłeś uwierzyć jedynie przez spojrzenie, ale będąc gnuśnym i o dotknięciu wspomniałeś, to włóż swoją rękę w mój bok”. Jezus pokazał przez to, że gdy Tomasz mówił właśnie te słowa uczniom, On był przy tym obecny i słyszał jego słowa. Jest oczywiste, że rana w boku była tak szeroka, że mieściła rękę. Tomasz wszystko dokładnie obejrzał i znajdując wiarę przez dotknięcie – bowiem jemu dla uwierzenia pozwolono zobaczyć to i dokonać w odniesieniu nawet do niezniszczalnego i całkowicie przebóstwionego ciała – zawołał: „Pan mój i Bóg mój!”, pierwsze o ciele, a drugie o Bóstwie. A Chrystus mówi do niego: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli”. Tomasz był zwany Bliźniakiem albo dlatego, że urodził się z innym, albo z powodu wątpienia w Zmartwychwstanie, bądź też dlatego, że miał od urodzenia zrośnięte dwa palce prawej ręki, oczywiście środkowy i wskazujący. Słuszna byłaby opinia, że to właśnie on powinien zwątpić i tymi palcami dotknąć. A inni jeszcze mówią i to jest najbardziej godne zaufania, że „Tomasz” tłumaczy się z języka hebrajskiego jako „bliźniak”. To było drugie zjawienie się Chrystusa. Trzecie miało miejsce nad Morzem Tyberiadzkim w czasie połowu ryb, gdy On, okazując Zmartwychwstanie jeszcze bardziej oczywistym, spożył pokarm, który Jemu jednemu znanym sposobem został spalony przez ogień Bóstwa. Następnie zjawił się w Emaus, a piąty raz w Galilei, i jak mówią, niejednokrotnie ukazywał się po Zmartwychwstaniu jedenastu apostołom, aż wstąpił do nieba, czyniąc wobec uczniów, albowiem nielicznym to pokazywał, różnorakie i nadprzyrodzone znaki. Jednak ewangeliści powstrzymali się przed zapisywaniem tego wszystkiego, bowiem nie mogą liczni, a przy tym żyjący w świecie ludzie, słuchać o tym, co przewyższa wszelką naturę. Chryste Boże nasz, dla modlitw Twego apostoła Tomasza zmiłuj się nad nami. Amen.

Synaksarion II niedzieli po święcie Paschy o św. Tomaszu.




Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Lubinie.

Fotorelacja Święta Zmartwychwstania Pańskiego w Lubinie.

fot: BMP w Lubinie.




W Jerozolimie zstąpił Święty Ogień.

Święty Ogień zstąpił na ręce Jerozolimskiego Patriarchy Teofila III ok. godz. 13:55 polskiego czasu!

Prawosławni, którzy nie wybierają się do Ziemi Świętej, obserwują przebieg ceremonii Świętego Ognia w telewizji lub w Internecie. W krajach, w których większość mieszkańców jest wyznania prawosławnego, nabożeństwo jest transmitowane przez stacje telewizyjne.

Warto dodać, że współcześnie Święty Ogień jest transportowany samolotami do wielu krajów. W tym roku po raz czternasty, prawosławna delegacja dostarczy płomień do Polski w kilka godzin po jego zejściu. Dzięki temu Święty Ogień będzie obecny na nabożeństwach paschalnych, które rozpoczną się przed północą w cerkwiach w całej Polsce.

Do Warszawy wyruszy również delegacja z Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z ks. Aleksandrem Konachowiczem na czele. Ogień przywieziony zostanie do wrocławskiej katedry, a z niej do pozostałych parafii w diecezji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.cudognia.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego niezwykłego wydarzenia.

za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl




Wielka Sobota w Lubinie

Fotorelacja Wielkiej Soboty  w Lubinie, święcenia pokarmów.




Nabożeństwa Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku w Lubinie.

Fotorelacja nabożeństw Wielkiego Czwartku i Wielkiego  Piątku w Lubinie.




Palmowa Niedziela w Lubinie.

Fotorelacja Niedzieli Palmowej w Lubinie.

Fot: BMP  w Lubinie




Spotkanie z ojcem Ihumenem dr Pantelejmonem ( Karczewskim ) w Lubinie.

W piątym tygodniu Wielkiego Postu w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbyły się wielkopostne rekolekcje. W tegorocznym spotkaniu swoją obecnością zaszczycił nas  o. Ihumen dr Pantelejmon (Karczewski) wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Spotkanie rozpoczęto w sobotę nabożeństwem całonocnego czuwania, podczas którego wierni przystąpili do Sakramentu Spowiedzi. Następnego dnia w niedzielę celebrowano Świętą Boską Liturgię, podczas której homilię wygłosił o. Pantelejmon, zwracając szczególną uwagę na postać świętej Marii z Egiptu,  jako tej, która stała się dla nas wzorem i nauczycielką wszelkich cnót w dążeniu do nawrócenia – pokajanija, a w końcu do świętości.  Jak bardzo ważnym jest w naszym życiu pragnienie jedności z Bogiem, widzenie własnych niedoskonałości, potrzeba pokuty, modlitwy, zrozumienia oraz przebaczania bliźnim. Podczas Świętej Boskiej Liturgii wierni licznie przystąpili do Sakramentu Eucharystii. Po nabożeństwie proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła wyraził radość i wdzięczność ks. dr Ihumenowi (Karczewskiemu) za przyjęcie zaproszenia do lubińskiej parafii, wspólną modlitwę i przewodniczeniu w rekolekcjach. Po nabożeństwie spotkanie kontynuowano w sali domu parafialnego. Myślą przewodnią był wykład o. Ihumena Karczewskiego na temat analizy nabożeństw  Wielkiego Tygodnia w świetle nauki Cerkwi. Prelegent w sposób wyczerpujący i ciekawy przedstawił problematykę rozważań wielkopostnych nabożeństw. Po wykładzie nawiązała się dyskusja, podczas której wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane pytania słuchaczy. Na koniec głos zabrał ks. prot. Bogdan Repeła dziękując ks. Ihumenowi za wykład i wspólne spotkanie z wiernymi, a także za wspólną modlitwę, wyrażając nadzieję na kolejne duchowe spotkania w lubińskiej parafii.

 




Finał Ogólnopolskiej Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej.

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2022/23 odbyła się Ogólnopolska Prawosławna Olimpiada Wiedzy Religijnej akredytowana przez Ministra Edukacji Narodowej, a jej organizatorem od wielu lat jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady był „Współczesny monastycyzm prawosławny w Polsce”. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych uczęszczający na lekcje religii prawosławnej w Polsce.

Olimpiada przeprowadzana była w trzech etapach:

I ETAP -szkolny, odbył się 14 grudnia 2022r.

II ETAP – okręgowy, odbył się 8 lutego 2022r.  w następujących miastach:

  • Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja
  • Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Rejtana 24
  • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3
  • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1
  • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego
  • Lubin – Międzyszkolny Punkt Katechetyczny w Lubinie, ul. 1 Maja 13B.

Eliminacje I stapnia (szkolne) miały formę pisemną. Uczestnicy pisali pracę na jeden z trzech
zaproponowanych tematów:

1) Monastycyzm jako droga realizacji ideału chrześcijańskiego. (Teologiczny aspekt danego zagadnienia).

2) Kult lokalnych świętych jako droga do zgłębiania życia monastycznego.

3) Szczególnie czczone ikony w monasterach PAKP. Szczegółowa historiografia jednej z wybranych ikon.

W tegorocznej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego udział wzięli uczniowie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Lubinie  Natalia Szpytko i Michał Repeła, uczniowie I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. W skład Komisji Egzaminacyjnej I i II Etapu Olimpiady weszli:

  1. Pani W-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie, Pani Barbara Balik – Przewodnicząca Komisji.
  2. Ks. prot. Bogdan Repeła, Proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, nauczyciel religii prawosławnej w Lubinie.
  3. Pani Wioletta Maćkała, Nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

II etap – okręgowy – odbył się 8 lutego 2023 r. o godz. 12:00 – miejsce jak wyżej. Eliminacje przeprowadzone zostały w formie testu.

III Etap – centralny, odbył się w dniach 9-10.03.2023r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, i wyłonił wśród uczestników finalistów i laureatów Olimpiady. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją mamy zaszczyt podzielić się z Państwem informacją, że w gronie finalistów miejsce zajęła Natalia Szpytko, a wśród laureatów miejsce zdobył Michał Repeła, uczniowie Prawosławnego Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Lubinie. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom tegorocznej Ogólnopolskiej Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia Bożego Błogosławieństwa oraz wielu kolejnych sukcesów na chwałę Bożą.

Ks. prot. Bogdan Repeła

Olimpiada Natalia Szpytko – dokument. 

Olimpiada Michał Repeła – dokument.

 

 




Wielki Kanon Pokutny Świętego Andrzeja z Krety Pn-Czw. godz. 17:00.

Wielki Kanon Pokutny Świętego Andrzeja z Krety 27-28.02. ; 1-2.03.2023r. – Pn-Czw. godz. 17:00.

 




Bractwo Młodzieży Prawosławnej z Lubina na zimowisku w Krynicy Zdroju.

Z błogosławieństwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego, niewielka grupa prawosławnej młodzieży BMP z Lubina postanowiła drugi tydzień ferii zimowych spędzić na zimowisku w Krynicy Zdroju. Był to przez młodzież czas oczekiwany, pełen aktywnego wypoczynku w górach, ale także powód do refleksji nad działalnością BMP w Lubinie oraz wzajemnej integracji i poszukiwaniu nowych inspiracji do twórczej działalności w strukturach redakcji portalu, gazety i radia „Głos Wiary”,  które prawosławna młodzież nieprzerwalnie prowadzi od 40 miesięcy. Czas wspólnie spędzonych chwil na zimowisku spowodował, że nasza młodzież z nową energią powróciła do swojej parafii, aby kontynuować i realizować postawione przez siebie cele dla dobra Cerkwi.

Michał Repeła