Boże Narodzenie

Święto Bożego Narodzenia w Kościele Prawosławnym stanowi jedno z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego. Poprzedzone jest sześciotygodniowym postem bożonarodzeniowym, który rozpoczyna się w pierwszy dzień po wspomnieniu w kalendarzu cerkiewnym Św. Apostoła Filipa, dlatego też niekiedy nazywa się on postem Filipowym -tzw. ”Fylypiłka„. Ma on charakter pokutny, przygotowujący nas na spotkanie Nowonarodzonego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Od dnia Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy w Cerkwiach słyszymy czytania poszczególnych fragmentów Nabożeństw (np. jutrzni) o zbliżającej się radość Bożego Narodzenia, aby całe stworzenie godnie przygotowywało się na spotkanie z Chrystusem. Dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem – tzw. Niedziela Praojców, Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Starego Testamentu, którzy dostąpili zbawienia dzięki wierze w mającego się narodzić Zbawiciela. Atmosfera święta narasta. Ostatni dzień czterdziestodniowego postu jest dniem szczególnym zwanym „wigilią” – „Soczelnyk” – ” Światy Weczer”. Wieczorem 6 stycznia wszyscy wierni spotykają się w swoich domach na wieczerzy wigilijnej – jest to dzień ścisłego postu. Odmawiając modlitwy zgodnie ze zwyczajem dzielą się Prosforą – chlebem ofiarnym, przygotowanym wcześniej przez duchownego z mąki przennej wody i drożdży i poświęconym w świątyni na nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii, później następuje składanie życzeń. Tradycyjnie na stole wigilijnym widnieje 12 potraw. Rozbrzmiewają kolędy. W tradycji Kościoła Prawosławnego Święta Bożego Narodzenia przypadają na 7 stycznia, natomiast w Kościele Zachodnim 25 grudnia. Najczęstszym zadawanym pytaniem wśród ludzi jest, dlaczego Prawosławni obchodzą święta Bożego Narodzenia 13 dni później od Kościoła Zachodniego? Jednakże zawsze możemy zadać pytanie w formie odwrotnej, dlaczego Kościół Zachodni świętuje Boże Narodzenie o 13 dni wcześniej? Otóż data tego Święta do roku 1582 była wspólna dla wszystkich. Dopiero reforma papieża Grzegorza VII dotycząca zamiany stylu juliańskiego , którym posługuje się w liturgii Cerkiew Prawosławna , na styl gregoriański , obowiązujący powszechnie do dnia dzisiejszego wprowadziła pewien rozdźwięk. Inaczej mówiąc pewien styl stał się nowym a inny zaczął być nazywany starym. W Cerkiew Prawosławnej nadal obowiązuje kalendarz juliański. Zawsze jednak możemy zadać sobie pytanie dlaczego w tradycji Kościoła niepodzielonego świętowano Boże Narodzenie 25 grudnia/  7  stycznia. Odpowiedź może wydać się zaskakująca, ponieważ chrześcijanie pierwszych wieków nie wiedzieli wiele więcej od nas w tej kwestii, a przecież samo święto nie było obchodzone od zarania chrześcijaństwa. Skąd zatem wzięła się taka data? Otóż w tym dniu miały miejsca dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to żydowskie Święto Odnowienia Ziemi, a drugi to dzień narodzin niezwyciężonego Słońca: ” dies natalis inuicti” – wielkie pogańskie święto rzymskie, na którym zbierały się tłumy ludzi. Uczestnictwo w nich sprowadzało się zresztą do oddania hołdu imperatorowi jako „Augustusowi” . Tradycja tego święta była bardzo zakorzeniona w życiu dawnych chrześcijan, więc niejako logicznym następstwem była zamiana Słońca cesarza Justyna na inne Słońce, Słońce Prawdy, jak słyszymy w tekście troparionu Bożego Narodzenia:

„Narodzenie Twoje, Chryste Boże nasz Zajaśniało Światu światłością poznania W niej bowiem gwiazdom służący Przez gwiazdę zostali nauczeni Pokłon oddawać Tobie, Słońcu Prawdy Poznawać Ciebie ze wschodu wysokości Panie, chwała Tobie”.

Boże Narodzenie przepełnione jest duchem radości , ciepła rodzinnego , i niepowtarzalnej atmosfery i choć w czasie każdej Eucharystii w sposób mistyczny następuje przypomnienie tego wydarzenia , to jednak raz w roku dzieje się to w sposób szczególny. Cerkiew Prawosławna aż 11 dni głosi radość tego święta. Podobnie jak Pasterze, a później Apostołowie, tak również i my idziemy głosić Dobrą Nowinę. Odwiedzamy znajomych, krewnych, parafian, ludzi samotnych, pozdrawiając ich słowami: ” Chrystos Rażdajetsia” -” Sławyte Jeho”, Chrystus się rodzi! Wysławiajcie Jego!

Początek celebracji samego Święta Bożego Narodzenia jak co roku w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie rozpoczyna się 6 wieczorem tzw. ” Welykym Poweczeriem” Wielką kompletą i ” Utrenniom” – jutrznią .Wtedy też ma miejsce wyniesienie na środek nawy głównej Ikony Święta Bożego Narodzenia. Uroczysty wystrój świątyni, radosne melodie modlitw i kolęd, to wszystko tworzy niepowtarzalny nastrój każdego roku w naszej świątyni. Ikona Święta przedstawia nam w centralnej części postać Matki Bożej , obleczoną w purpurę, zaraz obok Niej małe Dzieciątko, złoty majestat którego ostro kontrastuje grota Betlejemska. Ta Ikona z zasady jest Ikoną Kontrastów. Wielkie góry, wyciągnięte ku niebu, idące na spotkanie Pana muszą ustąpić prze Nowonarodzonym , bowiem to On jest w centrum uwagi. To wokół Niego wszystko się dzieje. Na ikonie widzimy również magów, pasterzy a nawet zwierzęta znajdujące się w grocie. Z daleka widać również postać Józefa – pełnego pokory, który przygląda się całemu wydarzeniu. Czasami obok niego pojawia się postać , szepcząca mu do ucha słowa zwątpienia, to symbol wielu z nas, niedowierzających. Drugi Dzień Bożego Narodzenia – 8 stycznia , nazywany jest w Świątyni. Prawosławnej Soborem Przenajświętszej Bogurodzicy, czyli świąteczne zgromadzenie ludzi , aby czcić Bożą Rodzicielkę. Trzeci Dzień Świąt Bożego Narodzenia – 9 stycznia, jest dniem poświęconym pamięci pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską, Arcydiakona Stefana. Na środku prawosławnych świątyń zobaczymy Ikonę Bożego Narodzenia, a w  niej będziemy odnajdywać Słowa Ewangelii. Przypomni nam ona o Mędrcach, którzy  przybyli, aby wysławiać Nowonarodzonego. Przypomni o Pasterzach, którzy z pokorą i bojaźnią  przyszli do Tego, przed którym kłania się cała przyroda i stworzenie. Postawi ona także jedno ważne pytanie. Jak my dziś nauczyliśmy się wysławiać  Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa? Jak człowiek w dzisiejszym świecie potrafi przygotować się na spotkanie z Bogiem? Radość przeżywania świąt Bożego Narodzenia zatem niech towarzyszy nam w każdym dniu naszego życia, albowiem Chrystus Bóg zstąpił do nas, zamieszkał pośród nas i stał się jednym z nas dla naszego zabawienia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby   przeżywanie tajemnicy narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Rodzaju Ludzkiego, prowadziło nas do refleksji nad prawdą o Bogu Wszechmogącym, który jest Drogą, Miłością i Życiem. Zgodnie z Tradycją Świętą, poprzez uczestnictwo w okresie postu przed Bożym Narodzeniem, każdy z nas rozpoczął własną duchową wędrówkę do Betlejem, prawdziwego spotkania Boga z człowiekiem. Oto bowiem na świat przychodzi Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel, dla pokrzepienia ludzkich serc i zbawienia rodzaju ludzkiego. Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2024 Roku. Niech miłosierny Bóg, Nowonarodzony Jezus Chrystus obdarzy nas w te święta błogosławieństwem, radością, wiara i miłością, a kolejny Nowy Rok 2024 niech będzie czasem pokoju i miłości na całym świecie.

Chrystus się rodzi! Wysławiajcie Go!

BMP w Lubinie