1

Święto Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

 

 

W dniu 5 czerwca 2023r. ( poniedziałek)  Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie obchodzić będzie święto parafialne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i udziału w uroczystości  Świętej Boskiej Liturgii o godz. 10:00,  której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Po nabożeństwie wszystkich gości serdecznie zapraszamy na wspólną świąteczną agapę przy Cerkwi, ul. 1 Maja 13B w Lubinie.
Łemkowskie Lato | 10.06.2023 | Лемківскє Літо

Zapraszamy na Dni Kultury Łemkowskiej w Trzmielowie

 

 

Informacja Video o Łemkowskim Lecie w Trzmielowie.

 
Święte relikwie w lubińskiej cerkwi prawosławnej

Video-Audiobook (część 5) przygotowany na podstawie książki pt.: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Historia 70-lecia Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Lubinie, wydanej przez Parafię Prawosławną Świętej Trójcy w Lubinie, opracowanej przez zespół redakcyjny w osobach ks. Bogdan Repeła oraz Bazyli Dziadyk, Michał Hajtko, Alina Hnatyszak, Olga Kania, Paulina Klasa, Ewa Wąsacz.

ROZDZIAŁ 2. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO-RELIGIJNO-KULTURALNA PARAFII.
► ŚWIĘTE RELIKWIE W LUBIŃSKIEJ CERKWI

00:00 Wstęp
01:00
Dzieci Betlejemskie
06:46
Święty Jan Złotousty
14:11
Święty Ignacy Brianczaninow
24:21
Święty Hiob Poczajowski
32:54
Święty Amfilochiusz Poczajowski
42:21
Święty Maksym Gorlicki (Sandowicz)

= = = = = = = = = = = = = = = = = =
🛒 ►► GDZIE KUPIĆ KSIĄŻKĘ: skontaktuj się z dystrybutorem po informację o dostępności publikacji drukowanej, pisząc na email cerkiew_lubin@op.pl lub dzwoń tel. (+ 48) 768442010 a następnie wpłać darowiznę na cele kultu religijnego według wzoru: https://www.lubin.cerkiew.pl/parafia/produkt/darowizna-na-cele-kultu-religijnego/

= = = = = = = = = = = = = = = = = =
🛈 Audiobook został przygotowany przy użyciu automatycznego narzędzia do generowania głosu tzw. syntezatora mowy.
W związku z technicznymi ograniczeniami syntezatorów mowy w audiobook’u mogą wystąpić błędy fleksyjne, fonetyczne oraz inne błędy językowe.
Audiobook nie zawiera przypisów, będących istotnym uzupełnieniem książki drukowanej, uzupełniających myśl przewodnią autorów oraz przybliżających rys historyczny konkretnego wydarzenia zawartego w tekście. Dlatego też zachęcamy do samodzielnego przeczytania wersji drukowanej, do nabycia u dystrybutora
Wizyta Jego Ekscelencji, Arcybiskupa Jerzego w Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) KGHM Polska Miedź S.A w Sobinie.

W dniu 24 kwietnia 2023r. Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej na zaproszenie Dyrektora Naczelnego pana Radosława Stacha wizytował Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A w Sobinie. W spotkaniu towarzyszyli Władyce ks. prot. Bogdan Repeła, Prawosławny Kapelan Górnictwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz pan Marian Szkurat, Nadsztygar Górniczy, z-ca Kierownika Działu Górniczego ZG Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A. Celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką pracy ratowników w nowo powstałym budynku administracyjnym JRGH i dyspozytorni wyposażonej w najwyższej jakości systemy łączności i nowoczesne systemy informatyczne jednostki ratowniczej Górniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) jest oddziałem KGHM Polska Miedź S.A., która została utworzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firmy, zatrudnionym zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Niesie ona wszechstronną pomoc ludziom poszkodowanym na skutek tąpnięć, zawałów, pożarów, czynników chemicznych, biologicznych, mechanicznych, wdarcia się wody, awarii energomechanicznych, awarii technicznych i ekologicznych na powierzchni i w wyrobiskach dołowych. Zespół ratowniczy na co dzień czuwa nad bezpieczeństwem pracy ludzi. Zatrudnia ponad 400 osób wysoce wykwalifikowanych do działań ratowniczych. Są to wybrani, pracownicy o rożnych specjalizacjach zawodowych, o doskonałych warunkach fizycznych, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnymkurs ratownika górniczegooraz zostali powołani przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w skład drużyny Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. To jednostka wyjątkowa pod wieloma względami w skali światowej. Profesjonalizm Ratowników i umiejętności były wielokrotnie doceniane. W ostatnich Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych, przeprowadzonych w 2022r.w USA ratownicy JRGH KGHM Polska Miedź S.A zajęli III miejsce otrzymując brązowy medal. Jednostka ratownicza składa się z trzech wydziałów: Wydział I – straż pożarna przy Hucie Miedzi Głogów, Wydział II – straż pożarna przy szybie Zakładów Górniczych Lubin zabezpieczająca powierzchnię kopalń z filią przy Hucie Miedzi Legnica, Wydział III – Górnicze Pogotowie Ratownicze (GPR) z siedzibą w Sobinie. To oni na co dzień zajmują się ratownictwem górniczym w KGHM Polska Miedź S.A. oraz dodatkowo w Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd”, która jest w rejonie działalności GPR. W kopalniach KGHM najczęstszymi akcjami są akcje zawałowe, w czasie których zadaniem ratowników jest uwolnienie poszkodowanych spod zawaliska skalnego, ale także akcje pożarowe i energomechaniczne, czyli wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń z udziałem maszyn górniczych.

W 2021r. w KGHM Górniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczęto kolejną inwestycję, budowę nowej dyspozytorni i budynku administracyjnego dla strażaków i ratowników w Sobinie. Nowy budynek wyposażono między innymi w najwyższej jakości systemy łączności i nowoczesne systemy informatyczne. Ratownicy dziś mają dzięki temu lepsze warunki do pracy, a to przekłada się na bezpieczeństwo, nie tylko pracowników KGHM, ale całego Zagłębia Miedziowego. Nowa dyspozytornia jest wyjątkowa nie tylko pod względem wyposażenia, ale także po raz pierwszy w historii KGHM daje możliwość poprowadzenia akcji ratowniczej czy ewakuacyjnej bezpośrednio z Sobina, jak poinformował nas Dyrektor Naczelny JRGH KGHM Polska Miedź S.A pan Radosław Stach.  W przypadku jakichkolwiek zdarzeń na terenie oddziałów KGHM dyspozytorzy JRGH otrzymują informacje i natychmiastowo podejmują odpowiednie działania. Oddział JRGH w ubiegłym roku obchodził także 25-lecie istnienia. Ratownicy JRGH pomagali i pomagają nie tylko w związku z działalnością górniczą czy hutniczą w spółce. Ich kompetencje wykorzystywane są m.in. podczas zdarzeń drogowych czy gaszeniu pożarów, także poza granicami kraju. Pierwszy wyjazd to pomoc w Albanii po trzęsieniu ziemi w grudniu 1988 roku. Kolejne wyjazdy to sierpień i listopad w 1999 roku, gdzie ratownicy dwukrotnie pomagali ofiarom trzęsienia ziemi w zachodniej Turcji. Także tego roku, 6 lutego w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi w Turcji ratownicy KGHM zgłosili akces pomocy dla poszkodowanych, gdzie prowadzili działania pomocy poszkodowanym. Warto wspomnieć, że Ratownicy traktują swoje działania nie jako zawód a powołanie, do niesienia pomocy w każdych warunkach tam, gdzie drugi człowiek oczekuje pomocy.

Szczęść Boże Braci Górniczej!

 
Niedziela Antypaschy.

NIEDZIELA ANTYPASCHY W LUBINIE

Jeśli ani otchłani klucz, ani grób nie powstrzyma, to jak Twemu dążeniu, Zbawco, drzwi przeszkodzą? Dzisiaj, w drugą niedzielę po święcie Paschy, radośnie świętujemy odnowienie Zmartwychwstania Chrystusa i dotknięcie Pana przez świętego apostoła Tomasza. Odnowieniem nazywamy starożytny zwyczaj świętowania w ciągu roku wydarzenia, w pewnym odstępie czasowym od pamiętnego dnia, kiedy miało ono miejsce, wspominając tym samym w ciągu roku te wielkie wydarzenia, aby nie poszły one w zapomnienie. Dlatego też Żydzi spełnili pierwszą Paschę w Gilgal, jakby odnawiając przejście przez Morze Czerwone. Dlatego odnawia się u nich, a przy tym z wielką chwałą, Namiot Spotkania i panowanie Dawida, i wiele innych, aby nie wyliczać po kolei. Skoro jednak Zmartwychwstanie Pańskie przewyższa bez porównania wszystkie wydarzenia życiowe i przewyższa wszelką myśl, to świętujemy i odnawiamy je nie tylko corocznie, ale także każdego ósmego dnia. A pierwszym jego odnowieniem jest dzisiejszy Dzień Pański, który można zaprawdę nazwać i ósmym, i pierwszym. Ósmym ten dzień bywa od samej Paschy, a pierwszym jako początek innych. Dlatego jeszcze jest ósmym, że ustanowiony jest na obraz dnia niemającego końca w przyszłym wieku, który okaże się pierwszym i w całości jednym, gdyż nie będzie dzielony przez noc. To tyle o odnowieniu, a jeśli chodzi o Tomasza, to było tak. W dniu, w którym Chrystus Zmartwychwstał i ukazał się wieczorem uczniom, Tomasz nie był obecny, gdyż z lęku przed Żydami jeszcze nie połączył się z pozostałymi apostołami. Kiedy trochę odczekał i przyszedł, to dowiedział się o ukazaniu się Pana, ale nie uwierzył nie tylko uczniom, ale i w to, że Jezus w ogóle Zmartwychwstał, przez co okazał się jednym z uczniów, którzy wątpili. Jednak doświadczony we wszelkim dobru Bóg, tak troszczący się i o jednego ucznia, a zarazem z pewnego wyższego zamysłu o pomnożeniu wiary przyszłych pokoleń w Zmartwychwstanie, wyczekawszy osiem dni, aby obudzić w nim doskonałą miłość i aby bardziej od innych niewierzący wykazał wobec wszystkich doświadczoną wiarę w Zmartwychwstanie, przyszedł znowu. Wchodzi, jak poprzednio, przez zamknięte drzwi, ale już w obecności Tomasza i zgodnie ze zwyczajem przekazuje pokój, a potem zwraca się do Tomasza i mówi: „Weź palec twój tutaj i obejrzyj moje ręce, weź rękę twoją i włóż do mego boku, i nie bądź niewiernym, ale wierzącym. Tak jak ty, lękając się widma, nie mogłeś uwierzyć jedynie przez spojrzenie, ale będąc gnuśnym i o dotknięciu wspomniałeś, to włóż swoją rękę w mój bok”. Jezus pokazał przez to, że gdy Tomasz mówił właśnie te słowa uczniom, On był przy tym obecny i słyszał jego słowa. Jest oczywiste, że rana w boku była tak szeroka, że mieściła rękę. Tomasz wszystko dokładnie obejrzał i znajdując wiarę przez dotknięcie – bowiem jemu dla uwierzenia pozwolono zobaczyć to i dokonać w odniesieniu nawet do niezniszczalnego i całkowicie przebóstwionego ciała – zawołał: „Pan mój i Bóg mój!”, pierwsze o ciele, a drugie o Bóstwie. A Chrystus mówi do niego: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli”. Tomasz był zwany Bliźniakiem albo dlatego, że urodził się z innym, albo z powodu wątpienia w Zmartwychwstanie, bądź też dlatego, że miał od urodzenia zrośnięte dwa palce prawej ręki, oczywiście środkowy i wskazujący. Słuszna byłaby opinia, że to właśnie on powinien zwątpić i tymi palcami dotknąć. A inni jeszcze mówią i to jest najbardziej godne zaufania, że „Tomasz” tłumaczy się z języka hebrajskiego jako „bliźniak”. To było drugie zjawienie się Chrystusa. Trzecie miało miejsce nad Morzem Tyberiadzkim w czasie połowu ryb, gdy On, okazując Zmartwychwstanie jeszcze bardziej oczywistym, spożył pokarm, który Jemu jednemu znanym sposobem został spalony przez ogień Bóstwa. Następnie zjawił się w Emaus, a piąty raz w Galilei, i jak mówią, niejednokrotnie ukazywał się po Zmartwychwstaniu jedenastu apostołom, aż wstąpił do nieba, czyniąc wobec uczniów, albowiem nielicznym to pokazywał, różnorakie i nadprzyrodzone znaki. Jednak ewangeliści powstrzymali się przed zapisywaniem tego wszystkiego, bowiem nie mogą liczni, a przy tym żyjący w świecie ludzie, słuchać o tym, co przewyższa wszelką naturę. Chryste Boże nasz, dla modlitw Twego apostoła Tomasza zmiłuj się nad nami. Amen.

Synaksarion II niedzieli po święcie Paschy o św. Tomaszu.
Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Lubinie.

Fotorelacja Święta Zmartwychwstania Pańskiego w Lubinie.

fot: BMP w Lubinie.
W Jerozolimie zstąpił Święty Ogień.

Święty Ogień zstąpił na ręce Jerozolimskiego Patriarchy Teofila III ok. godz. 13:55 polskiego czasu!

Prawosławni, którzy nie wybierają się do Ziemi Świętej, obserwują przebieg ceremonii Świętego Ognia w telewizji lub w Internecie. W krajach, w których większość mieszkańców jest wyznania prawosławnego, nabożeństwo jest transmitowane przez stacje telewizyjne.

Warto dodać, że współcześnie Święty Ogień jest transportowany samolotami do wielu krajów. W tym roku po raz czternasty, prawosławna delegacja dostarczy płomień do Polski w kilka godzin po jego zejściu. Dzięki temu Święty Ogień będzie obecny na nabożeństwach paschalnych, które rozpoczną się przed północą w cerkwiach w całej Polsce.

Do Warszawy wyruszy również delegacja z Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z ks. Aleksandrem Konachowiczem na czele. Ogień przywieziony zostanie do wrocławskiej katedry, a z niej do pozostałych parafii w diecezji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.cudognia.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego niezwykłego wydarzenia.

za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl
Wielka Sobota w Lubinie

Fotorelacja Wielkiej Soboty  w Lubinie, święcenia pokarmów.
Nabożeństwa Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku w Lubinie.

Fotorelacja nabożeństw Wielkiego Czwartku i Wielkiego  Piątku w Lubinie.
Palmowa Niedziela w Lubinie.

Fotorelacja Niedzieli Palmowej w Lubinie.

Fot: BMP  w Lubinie