Dzień Hutnika, maj 2024r.

Dzień Hutnika 2024

W piątek 10 maja 2024 głośnym powitaniem i występem orkiestry hutniczej z Głogowa oraz grupy mażoretek przed siedzibą zarządu KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęły się główne uroczystości z okazji Święta Hutników. Podczas obchodów nie zabrakło specjalnych wyróżnień dla pracowników hut miedziowej spółki.

Po powitaniu przed siedzibą KGHM w Lubinie, po południu w Centrum Kultury Muza odbyła się tradycyjna Akademia Hutnicza, podczas której zasłużonym pracownikom wręczone zostały odznaczenia państwowe i wyróżnienia jubileuszowe. Odznaczenia, w tym Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla KGHM” otrzymało blisko 80 osób. Uhonorowani zostali również jubilaci – z najdłuższym stażem w miedziowym koncernie.

Podczas uroczystej Akademii Hutniczej odczytano list Marszałka Sejmu Szymona Hołowni: 

– Obchody Dnia Hutnika stanowią sposobność, bym przekazał wielopokoleniowej społeczności KGHM serdeczne życzenia, a wraz z nimi słowa podziękowania za ciężką, odpowiedzialną pracę oraz wytrwałość. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania za Wasz trud, profesjonalizm i poświęcenie. Szczególne życzenia pragnę skierować do pracowników Huty Miedzi Cedynia z okazji 45-lecia jej istnienia. Ten jubileusz podkreśla silną hutniczą wspólnotę, a zarazem przywiązanie do tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

– W tym szczególnym dniu chciałabym podkreślić, jak ważne są działania na rzecz ekologicznej produkcji i recyklingu miedzi. Działania te mają ogromne znaczenie dla ochrony naszego środowiska naturalnego i dążenia do neutralności klimatycznej. Państwa wkład w rozwój technologii, które pozwalają na bardziej efektywne i czyste wykorzystanie zasobów, jest nieoceniony – przekazała w specjalnym liście do hutników KGHM Paulina Hennig-Kloska, Ministra Klimatu i Środowiska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Robert Kropiwnicki podkreślił w przesłanym liście wkład hutników w rozwój przemysłu hutniczego, który od lat stanowi fundament naszej gospodarki i społeczeństwa:

– Wasza ciężka praca, zaangażowanie i profesjonalizm nie tylko wzmacniają pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, ale również tworzą solidne podstawy dla przyszłych pokoleń. Własny przemysł hutniczy jest olbrzymim atutem każdego państwa i jednym z gwarantów jego bezpieczeństwa.

Andrzej Szydło, prezes zarządu KGHM mówił podczas uroczystości, że miedziowa spółka rozwija hutnictwo z wykorzystaniem efektywnego przetwórstwa opartego na założeniach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

– Huty KGHM są nowoczesne i przyjazne środowisku, co potwierdza m.in. certyfikat Copper Mark. Potwierdzają to także nasze działania proekologiczne, zakończyliśmy Program dostosowania instalacji technologicznych Spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu w hutach w Głogowie i Legnicy.  Osiągnięte zostały cele programu: zastosowano najnowsze technologie i wybudowano nowoczesną infrastrukturę. Gratuluję hutniczej braci i życzę wszelkiej pomyślności na kolejne lata – mówił Andrzej Szydło.

–  Chcę podziękować w imieniu mieszkańców Dolnego Śląska i Rządu. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć. To jest przedsiębiorstwo, które naprawdę pokazuje jak wiele potrafimy jako Polacy, Dolnoślązacy. Należą się Państwu podziękowania, wszystkim Państwu należy się poczucie dumy – powiedział na Akademii Hutniczej KGHM Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń.

Nieodłączną częścią obchodów hutniczych są tradycyjne combry i karczmy, które w tym roku odbyły się w Głogowie.

Święto Hutników jest w tym roku wyjątkowe dla Huty Miedzi Cedynia, która obchodzi jubileusz 45-lecia. W roku jubileuszu huta wyprodukowała 8-milionów ton walcówki Cu-ETP. To jeden z głównych produktów sprzedażowych miedziowego giganta. Oddział w Orsku rozwija produkcję oraz projekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego – elektromobilność czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

W Hucie Miedzi Legnica trwają prace związane z realizacją programu Hybrydowa Huta Legnica, której ideą jest wykorzystanie potencjału znajdującego się w złomach Cu. Realizacja programu pozwoli stać się hucie jednostką dedykowaną do przetwarzania materiałów pochodzących z recyklingu z możliwością przetopu własnych lub zewnętrznych koncentratów.

Z kolei w Hucie w Głogowie rozpoczęto prace nad stworzeniem komputerowych modeli odzwierciedlających pracę urządzeń, analizujących i przewidujących parametry technologiczne w oparciu o duże zbiory danych, czyli tzw. cyfrowych bliźniaków. Ich zadaniem jest wsparcie operatorów w prowadzeniu złożonych procesów metalurgicznych. Wdrożony do użytkowania algorytm usprawniający pracę sterników pieca zawiesinowego to właśnie jeden z elementów cyfrowego bliźniaka.

za: media.kghm.com/pl