Wydawnictwo Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie. Miesięcznik -ГОЛОС ВІРЫ.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie od listopada 2019r. rozpoczęło starania nad wydaniem prawosławnego miesięcznika o  nazwie ГОЛОС ВІРЫ. Lubińska prawosławna młodzież aktywnie uczestnicząca w życiu liturgicznym podjęła próbę przedstawienia ich zdaniem najciekawszych  wydarzeń dotyczących życia własnej parafii oraz wydarzeń z  życia prawosławnej  Cerkwi w Polsce. Zachęca również czytelników do współpracy oraz  kierowania opinii dotyczących przedstawionych zagadnień kierowanych do młodego pokolenia prawosławnych wiernych. Z uwagi na panującą pandemię  z powodu Covid19, luińskie BMP wychodząc naprzeciw tej sytuacji  postanowiło udostępnić ГОЛОС ВІРЫ w formie online, zachęcając tym samym prawosławną młodzież do współpracy w lubińskim bractwem.

Jeśli ktokolwiek z Państwa zechciałby wesprzeć działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie w zakresie wydawniczym  gazety „ГОЛОС ВІРЫ ” można  to uczynić dokonując wpłaty na rachunek bankowy  parafii  38_2030_0045_1110_0000_0274_0350, z dopiskiem „Wsparcie  dla redakcji gazety Głos Wiary”.  Zarząd BMP w Lubinie dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazane wsparcie.

 

Czytaj archiwum czasopisma online