II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Dnia 8 lutego 2023r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2022/23 rozpoczął  się II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Przypomnijmy, że tematem przewodnim tegorocznej olimpiady to: „Współczesny monastycyzm prawosławny w Polsce.”  Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad –
Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w
Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-
gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na
lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzana jest w trzech etapach:

I ETAP -szkolny, odbył się 14 grudnia 2022r.

II ETAP – okręgowy, odbył się 8 lutego 2022r.  w następujących miastach:

  • Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja
  • Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Rejtana 24
  • Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3
  • Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1
  • Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego
  • Lubin – Międzyszkolny Punkt Katechetyczny w Lubinie, ul. 1 Maja 13B.

Eliminacje I stapnia (szkolne) miały  formę pisemną. Uczestnicy pisali pracę na jeden z trzech
zaproponowanych tematów: 

1) Monastycyzm jako droga realizacji ideału chrześcijańskiego. ( Teologiczny aspekt danego zagadnienia).

2) Kult lokalnych świętych jako droga do zgłębiania życia monastycznego.

3) Szczególnie czczone ikony w monasterach PAKP. Szczegółowa historiografia jednej z wybranych ikon.

W tegorocznej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej  udział biorą Uczniowie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Lubinie ( Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska)  Natalia Szpytko i Michał Repeła, uczniowie I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli:

  1. W-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie, Pani Barbara Balik – Przewodnicząca Komisji.
  2. Ks. prot. Bogdan Repeła, Proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, nauczyciel religii prawosławnej w Lubinie.
  3. Pani Wioletta Maćkała, Nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

II ETAP – okręgowy – odbył  się 8 lutego 2023 r. o godz. 12:00 – miejsce jak wyżej. Eliminacje przeprowadzone zostały formie testu.

III ETAP – centralny – odbędzie się 9-10 marca 2023 r. początek o godz. 12:00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Eliminacje III/stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwają powołane komisje.

Wszystkim uczestnikom życzymy pomyślności i jak najlepszych wyników.