III Niedziela Wielkiego Postu – Nedila Krestopokłonna.

Trzecia niedziela Wielkiego Postu – Nedila Krestopokłonna (Adoracji Św. Krzyża).

Większość z nas, przeżywając udział w nabożeństwach wielkopostnych, otwierających nam radość  duchowej wewnętrznej przemiany,  zauważa jak szybko minęła połowa prawosławnego postu. Jak szybko zbliżamy się do święta świąt –  Zmartwychwstania Pańskiego.  Dzisiaj w trzecią  niedzielę Wielkiego Postu – dnia adoracji Czcigodnego Krzyża  Świętego  wierni, młodzież i dzieci aktywnie biorąc  udział w nabożeństwie  Świętej Boskiej Liturgii wysławiają Święty Krzyż Słowami : „Spasy Hospody Ludy Twoja i błahosłowy dostojanije Twoje…”  W homilii usłyszeć mogliśmy  słowa nawiązujące do treści Ewangelii , o tym iż  każdy z nas otrzymał swój osobisty  krzyż : problem, chorobę,  troskę oraz  inne trudności z którymi zmagamy się na co dzień. Każdego krzyż jest inny,  ale z pewnością   należy rozpatrywać go w kategorii Bożego Miłosierdzia i wspomożenia w osiągnięciu Zbawienia.  Każdy powinien bez bojaźni i z odwagą, godnością nieść swój krzyż, ponieważ w nim jest nasze zbawienie.  Na koniec Świętej Liturgii starosta lubińskiej parafii  pan Bazyli Dziadyk w asyście  pani Heleny Chomiak złożyli w imieniu Rady Parafialnej, Chóru Cerkiewnego i Chóru Dziecięcego oraz wszystkich wiernych parafii prawosławnej w Lubinie proboszczowi parafii, ks. Bogdanowi Repeła  najserdeczniejsze życzenia z okazji  imienin, życząc  Błogosławieństwa Bożego na długie i szczęśliwe lata oraz wytrwałości w dalszej pracy dla dobra Świętej Prawosławnej Cerkwi.