Ingres Arcybiskupa Jerzego.

W dniu 18 czrwca 2017r. w Parafii Prawosławnej  Narodzenia NMP we Wrocławiu odbył się ingres nowego Arcypasterza Prawosławnej Diecezji  Wrocławsko- Szczecińskiej, Arcybiskupa Jerzego. Moment ingresu, czyli wprowadzenie na katedrę prawosławnych biskupów odbywa się w czasie Boskiej Liturgii. W śród licznie zgromadzonych hierarchów Cerkwi, duchowieństwa oraz wiernych nie zabrakło także przedstawicieli innych wyznań oraz władz państwowych, samorządowych, a także służb mundurowych, z którymi Władyka związanych jest służbą  jako  Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.