Jubileusz 19 rocznicy święceń kapłańskich ks. prot. Bogdana Repeły

Jubileusz 19 rocznicy święceń kapłańskich ks. prot. Bogdana Repeły

W niedzielę 24 grudnia 2023r. po nabożeństwie świętej Liturgii Rada Parafialna Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie  złożyła ks. prot. Bogdanowi Repeła – proboszczowi parafii najserdeczniejsze życzenia z okazji 19 rocznicy święceń kapłańskich. Życzenia wygłosił  w-ce starosta Cerkwi pan Michał Kowalczyk. w których usłyszeliśmy: „Drogi nasz Ojcze Bogdanie! Zbliża się dzień Waszego święta, dzień w którym Bóg powołał Was na służbę Cerkwi, dzień w którym otrzymaliście Sakrament Kapłaństwa z rąk śp. Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jeremiasza. Chcielibyśmy z tej okazji Was pozdrowić oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dzięki Waszej trudnej i ogromnie oddanej pracy dla dobra Cerkwi, a także pracy społecznej nasza parafia jest ubogacona organizacyjnie, wizerunkowo ale przede wszystkim bogata duchowo. Dziękujemy Wam za to. Widzimy jak wiele trudu Ojciec wkłada w każdy aspekt życia parafialnego, także pracy z młodzieżą, z nami parafianami ,oddając całe swoje serce dla  spraw duchowych i szeroko rozumianego rozwoju lubińskiej parafii. Jesteśmy wdzięczni! Z okazji Waszego Święta życzymy Wam Ojcze i Waszej Rodzinie Bożego Błogosławieństwa na każdy dzień życia w zdrowiu, szczęściu, miłości, i rodzinnego ciepła. Niech każdy dzień będzie dla Was spokojny i radosny, a Bóg prowadzi i umacnia we wszystkim na długie i szczęśliwe lata!”

Rada Parafialna Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.