Jubileusz kapłaństwa.

W niedzielę, 22 grudnia 2019r. po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii wspólnota parafialna lubińskiej Cerkwi złożyła na ręce swego proboszcza kwiaty wraz z najlepszymi życzeniami z okazji 15- lecia kapłaństwa. Proboszcz, Ks. Bogdan Repeła wyraził  głęboką  wdzięczność zarówno Radzie Parafialnej jak i  wszystkim Parafianom za pamięć, ciepłe słowa i życzenia,   zapewniając wszystkich o modlitewnej pamięci i wdzięczności za lata wspólnej modlitwy i współpracy dla dobra Cerkwi.  Na końcu składnych życzeń jubilatowi zaśpiewano tradycyjne Mnohaja Lita.