Lubińska młodzież na II ogólnodiecezjalnym obozie dla prysłużników w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu.

II Ogólnodiecezjalny Obóz dla Prysłużników w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu :  2-10.08.2019r.

Uczestnicy obozu  zdobędą doświadczenie i wiedzę w warsztatach praktycznych  i teoretycznych prowadzonych przez duchownych i osoby świeckie. Nauczą się  dzwonienia cerkiewnego, emisji głosu, w   śpiewu cerkiewnego, czytania w języku scs, śpiewu chóralnego, pieczenia prosfor, słownictwa i gramatyki języka cerkiewnosłowiańskiego, posługi w ołtarzu, znajomości szat liturgicznych, wystroju i wyposażenia cerkwi, podstaw ikonografii, monastycyzmu, poznają  historię PAKP.

W dniach 2-11 sierpnia w w Supraskim Monasterze odbył się drugi ogólnodiecezjalny obóz dla prysłużników. Do Supraśla przyjechało czterdzieści młodych osób z całej Polski – Podlasia, a także Warszawy, Poznania, Lublina i Dolnego Śląska.

Młodzi ludzie uczestniczyli w monasterskich nabożeństwach, a także licznie przygotowanych warsztatach, wykładach i zajęciach. Podzieleni na cztery dziesięcioosobowe grupy uczyli się sztuki cerkiewnego dzwonienia i pieczenia prosfor. Praktykowali zasady emisji głosu, czytania i śpiewu liturgicznego. Poznawali gramatykę i słownictwo języka cerkiewnosłowiańskiego, strukturę nabożeństw monasterskich i biskupich, porządek liturgiczny, rodzaje i kolory szat, a nawet zasady savoir-vivre.

Oprócz warsztatów i nabożeństw młodzież pomagała w bieżących przygotowaniach do święta Supraskiej Ikony Matki Bożej. Świąteczne uroczystości zwieńczyły obóz.

Tydzień spędzony w supraskim monasterze zakończył się w niedzielę 11 sierpnia, kiedy to po Liturgii sprawowanej przez trzech biskupów – metropolitę Rusen Nauma z Bułgarii, biskupa szachtowskiego i milerowskiego Szymona z Rosji i biskupa supraskiego Andrzeja – wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. Na końcową ocenę złożył się pisemny sprawdzian, aktywność i sprawowanie. Pięciu obozowiczów otrzymało certyfikaty z wyróżnieniem.

Obóz dla prysłużników był dobrą okazją do próbowania monasterskiego życia, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń oraz nawiązania nowych przyjaźni.

Tekst: Tomasz Wasiluk
Zdjęcia: Michał Sacharczuk, Sławomir Kiryluk

Fotorelacja z obozu: