Nieszpory -(Wieczernia).

Schemat Wieczerni ( Nieszporów).

P: Błahoslowen Boh nasz wsehda nyni i prysno i wo wiky wikow,
Ch: Amiń.
P: Pryjdyte poklnymsia Carewy naszemu Bogu. 3x i 4-ty raz do połowy, – ( el. stały).
Ch. Psalm 103: „ Błagosłowy dusze moja…”, kaplan okadza całą cerkiew.
P” Wielka ektenia – Myrom Hospodu pomolymsia , ( el. stały).
Ch. „Błażen muż” ( el. zmienny)
P: Mała ektenia
Ch: Hospody wozwach ( w zależności od głasu , el. stały)
P: Kadzi całą Cerkiew
Ch.: Sława i nynie + dogmatik
P: Wychod z kadyłom – wozgłas: Premudrost’ prosty.
Ch: Swite tychyj
P: Wonmim , myr wsim , premudrost’ wonmim Hospod’ wocarysia w lipotu obleczesia.
Ch. Hospod’ wocarysia w lipotu obleczesia – 4x
P: Suchubaja ektenia –„ Rcem wsi” , ( el. stały).
Czt: Spodoby Hospody . . . ( el. stały)
P: Ektenia prosytelnaja ( el. stały). Ustawiana jest na środku litija , ale tylko gdy mamy święto
Czt: stichiry na stichowne ( el. zmienny)
Ch: Nyni otpuszczajeszy . . . ( el. stały)
Czt: Tryswiatoje
P: Jako twoje jest Carstwo . .
Ch: Amin. Bogorodyce Diwo radujsia – 3x ( w swięto , tropar prazdnika) + Budy imia Hospodne błagoslowenno ot nynie i do wika – 3x , psalm 33 „ Błagoslowlu Hospoda na wsiakoje wremia . .” ( el. stały)
P: Blagoslowinja Hospodne na was . . .
Ch: Amin. —————————————————
Litija:
Ch: Śpiewa stichirę na litiji , duchowieństwo wychodzi do prytwora . Są wyglaszane proszenia przez duchownego
P: Usłyszy nas Boże … Myr wsim.
Ch: I duchowi twojemu
P: Gławy nasza Hospodewy prykłonitie + modlytwa „ Wladyko mnogomyłostywe”
Ch: Stichiry na stichownie + nyni otpuszczajeszy+ Tryswiatoje i po „ Otcze nasz…” tropar swiata
P: Modlytwa na błagosłowinja chlibiw
Ch: Budy imia Hospodne …+ psalm 33
P: Błagosłowinja Hospodne na was…