Parafialna wycieczka lubińskiej młodzieży do Warszawy i na Św. Górę Grabarkę.

W dniach 31.07-1.08.2019r. Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Lubinie zorganizowała wyjazd  dla prysłużników cerkiewnych  do Warszawy i na Święta Górę Grabarkę. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić kilka świątyń prawosławnych, m.in. Cerkiew pw. Św. Jana Klimaka w Warszawie, Sobór Metropolitalny na Pradze oraz Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. Następnie  prysłużnicy lubińskiej Cerkwi  odwiedzili  Klasztor  na Świętej Górze Grabarce  oraz  święte miejsce, cudowne źródło Krynoczkę.  Krynoczka, to jedno z najwazniejszych miejsc Prawosławia na Podlasiu, uswiecone modlitwą od XIIIw.  Znajduje się w głębi Puszczy Białowieskiej, na uroczysku pomiędzy Hajnówką a Białowieżą. Należy do parafii prawosławnej w Dubinach. Na terenie puszczy znajduje się Cerkiew wybudowana w 1848r. pw. Świętych braci Machabeuszów matki ich Salomei i nauczyciela Eleazara. Po II wojnie światowej wierni Kościoła Prawosławnego z całej Polski przybywali do monasteru w Jabłecznej, na Świętą Górę Grabarkę, natomiast  Krynoczka była trzecim ważnym świętym miejscem  wśród wyznawców prawosławia do którego chętnie przybywali.