Pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecinskiego Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie  w dniach 12-21 maja 2019r. była organizatorem pielgrzymki  do Ziemi Świętej.

W programie  pielgrzymki zwiedzili między innymi:

Betleje-Cerkiew Narodzenia Chrystusa , Monaster św. Trójcy – Dąb Mamre, Bajt Sahur – Pole Pasterzy, Pustynię Judzką – Monaster św. Teodozjusza Wielkiego, Ławra św. Sawy Uświęconego. Wizyta w RDM w Jerozolimie.  Sobór św. Trójcy – Modlitwa dziękczynna w intencji Pielgrzymów. Wizyta w Patriarchacie Jerozolimskim: Audiencja u Jego Świątobliwości Teofila III Patriarchy Jerozolimskiego i całej Palestyny. Miejsce narodzin NMP. Betesda – Owcza Sadzawka. Droga Krzyżowa: – Pretorium, więzienie Jezusa Chrystusa, Bazylika Grobu Pańskiego. Syjon – miejsce Tajnej Wieczerzy. Góra Tabor. Kana Galilejska. Nazaret – Cerkiew nad źródłem NMP, Rzymskokatolicka Bazylika Zwiastowania NMP. Miejsce Kazania na Górze. Tabgha (miejsce rozmnożenia chleba i ryb). Кapernaum – cerkiew św. 12 apostołów. Wizyta w Przedstawicielstwie RDM «św. Marii Magdaleny» w Мagdali. Betania: Grób św. Łazarza. Jerycho: Góra kuszenia. Przedstawicielstwo RDM  św. Jana Chrzciciela w Jerycho. Drzewo Zacheusza. Rzeka Jordan – Wielkie Poświęcenie Wody. Monaster św. Gerasima Jordańskiego.  Góra Eleońska: Panorama Jerozolimy. Miejsce Wniebowstąpienia Pańskiego. Rosyjski  Еleoński Monaster. Getsemania:  Getsemański  Ogród. Cerkiew Zaśnięcia NMP – grób Matki Bożej. Rosyjski   Monaster św. Мarii Magdaleny. ,,Górny Rosyjski Żeńskim Monaster” w Ein Karem. Nabożeństwo całonocnego czuwania w Soborze Św. Trójcy w Jerozolimie. Uczestnictwo w nocnej św. Boskiej Liturgii w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Lidda – cerkiew i grób Św. Jerzego Zwycięzcy. Jaffa:  Cerkiew św. Apostoła Piotra, grób św. Tabity. Spacer po starej Jaffie. Zwiedzanie.

Fotorelacja: