Prace nad polichromią.

W maju tego roku  w naszej świątyni  zajaśniały kolejne przedstawienia  postaci świętych.  Dzieło to odbywa się dzięki zaangażowaniu i ofiarności  parafian  oraz ludzi dobrej woli.  Do końca czerwca b.r  przewidywane jest zakończenie  prac w części ołtarzowej świątyni, po czym rozpoczęte zostaną  kolejne prace zgodnie z projektem.  Wszystkim darczyńcom składamy najserdeczniejsze  podziękowania, zapewniając o nieustannej modlitwie.