Prelekcja – Prawosławie -Źródło Życia.

W najbliższą niedzielę 26 lutego 2017r. o godz. 16:00  zachęcamy wszystkich wiernych  do udziału  w prelekcji pt. Prawosławie- Źródło Życia. Na spotkaniu   przedstawimy  projekcję  filmową dotyczącą przedstawionego zagadnienia  oraz poddamy dyskusji ,  potrzebę i  sposoby aktywności młodego pokolenia w życiu liturgicznym Cerkwi.   Z uwagi na zbliżający się okres Wielkiego Postu  omówimy  kilka zagadnień  dotyczących  duchowej drogi,  wewnętrznej przemiany  człowieka w tym okresie.