Proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ks. prot. Bogdan Repeła – Zasłużony dla Miasta i Gminy Chocianów.

Na wniosek Burmistrza Tomasza Kuczyńskiego głosami radnych wyróżniony tytułem Zasłużony dla Gminy Chocianów został wieloletni przyjaciel naszej gminy i krzewiciel kultury łemkowskiej, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ks.prot. Bogdan Repeła, który od wielu lat w Trzmielowie organizuje Łemkowskie Lato czym promuje te ziemie na cały region. 
Propozycja włodarza Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego spotkała się z akceptacją radnych biorących udział w głosowaniu, za co podziękował wyróżniony ksiądz proboszcz. To kolejna po Wojciechu Drozd, Marii Szostak i Wiktorze Husar osoba wyróżniona tym tytułem.
Uzasadnienie, słowa gratulacji oraz podziękowania padły na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Chocianowie, co przytoczyli w swoim reportażu dziennikarze chocianow.tv.
za www.cuocianow.pl 

za: chocianow.tv