Rekolekcje dekanatu lubińskiego.

W sobotę 23 grudnia 2017r. w Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Rudnej odbyła się spowiedź duchowieństwa lubińskiego dekanatu. Spowiedzi przewodniczył ks. dziekan mitr. prot. Sławomir Kondratiuk. Rano  o godz. 9:00  wszyscy duchowni przystąpili, po uprzednio zmówionych  modlitwach wprowadzających, do Sakramentu Spowiedzi. Następnie rozpoczęto nabożeństwo Świętej  Boskiej Liturgii, której oprawę  zorganizował chór parafialny. W słowach homilii skierowanej do wiernych, wygłoszonej  przez Ks. Marka Bonifatiuka usłyszeć mogliśmy  w nawiązaniu do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia o wielkiej miłości Boga do człowieka, który przyjmując ludzkie ciało, poprzez wcielenie stał się jednym z nas, aby człowiek mógł być podniesiony na niebo.  Duchowny zwrócił uwagę także na fakt ważności rozumienia i przeżywania Sakramentu Eucharystii, jako drogi do jedności z Bogiem i fundamentalną zasadą naszego życia, jedności Cerkwi.  Po nabożeństwie wszyscy duchowni otrzymawszy zaproszenie od gospodarza spotkania, ks. dziekana Sławomira Kondratiuka udali się na wspólną agapę  do budynku domu parafialnego. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i  życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.