Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej w Lubinie

W dniach 23-24.-3.2024r. w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nastał początek Wielkiego Postu. Pierwszy tydzień wielkopostnych nabożeństw jutrzni, godzin, powieczerza z czytaniem Wielkiego Kanonu Pokutnego  Świętego Andrzeja z Krety oraz Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów, zgromadziły wiernych, dzieci i młodzież naszej parafii. Wsłuchując się i przeżywając teksty modlitw, rozpoczęliśmy drogę duchowego i fizycznego wysiłku, zwracając szczególną uwagę na znaczenie prawdziwego postu w naszym życiu.  Podczas jednego z wielkopostnych nabożeństw usłyszeliśmy słowa: “Pośćmy przyjemnym postem, miłym Panu, a prawdziwym postem jest odrzucenie złych rzeczy, powstrzymanie języka, odrzucenie gniewu, odłączenie żądz, obmowy, fałszu, naruszania przysięgi, tych spraw odrzucenie jest prawdziwym i przyjemnym Bogu postem” (Stichira poniedziałku tonu 3). Rekolekcje dla uczniów Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Lubinie rozpoczęto w sobotę 23 marca br. w sali katechetycznej przy lubińskiej parafii. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą, po czym uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania prelekcji ks. prot. Bogdana Repeły dotyczącej rozważań wielkopostnych, istoty i znaczenia Wielkiego Postu w życiu chrześcijanina. Ks. Bogdan zachęcał prawosławną młodzież do życia liturgicznego oraz do aktywnego życia cerkiewnego, przedstawiając możliwości, przykłady, sposoby do realizowania się  młodzieży w życiu Cerkwi. Zachęcał do współpracy z Bractwem Młodzieży Prawosławnej, a także z Prawosławnymi Mediami Internetowymi: Gazety, Portalu i Radia Głos Wiary. Po wykładzie lubińskie parafialne Bractwo Młodzieży Prawosławnej przedstawiło zgromadzonym projekcję filmową o tematyce 100-lecia autokefalii PAKP w Polsce, przygotowując uczestnikom spotkania karty pracy, dzięki którym zdobyta wiedza została utrwalona. W taki sposób zachęcono prawosławną młodzież do aktywnego działania w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia autokefalii PAKP w Polsce. Po bloku tematycznym dotyczącym rozważań wielkopostnych i historii PAKP w Polsce nastąpił czas na wspólny poczęstunek ora zawody  tenisa stołowego. Następnie wszyscy udali się do Cerkwi na wieczorne nabożeństwo. Tego dnia wszyscy zgromadzeni przystąpili do Sakramentu Spowiedzi. Młodzież aktywnie uczestniczyła w nabożeństwie czytając teksty liturgiczne, a także śpiewając podczas nabożeństwa wraz parafialnym chórem dziecięcym prowadzonym przez Michała Repełę. Po wieczerni przeczytano prawiło pred pryczaszczenijem – modlitwy przed przystąpieniem do Sakramentu Eucharystii. Kolejnego dnia w niedzielę wszyscy uczestnicy rekolekcji przystąpili do Sakramentu Eucharystii. Na zakończenie proboszcz parafii, ks. Bogdan podziękował dzieciom i młodzieży za udział w rekolekcjach, życząc Błogosławieństwa Bożego oraz wytrwałość w wielkopostnych postanowieniach oraz godnego, świadomego i duchowego przeżywania Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Lena Repeła