Spotkanie Uczniów i Rodziców w Cerkwi – 6 września 2020r.

Dnia 6 września 2020r. w niedzielę po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii odbędzie się zebranie  z Rodzicami dotyczące zajęć szkolnych religii prawosławnej i organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.