Spotkanie w ośrodku dla Uchodźców w Lubinie.

Dzisiaj odwiedziliśmy jeden z ośrodków dla Uchodźców z Ukrainy w Lubinie, w którym przebywa obecnie około 60 osób. Nawiązaliśmy kontakt, i dowiedzieliśmy się wiele o losach poszczególnych rodzin. Zagwarantowana została także braterska pomoc. Dzień zakończył się wspólną modlitwą, nabożeństwem Wielkiego Kanonu Pokutnego Św. Andrzeja z Krety w lubińskiej Cerkwi.